Prof. Szűcsné dr. Péter Judit

Publikációk aktuális listája (MTMT)Publikációk jegyzéke

Szűcsné dr Péter Judit
1975. 01. 01. - 2010. 12. 31.TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

 1. Szűcsné Péter Judit (1978): A juhtenyésztés terméknövelésének takarmányozási feladatai. Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kar Külön Kiadványai. Hódmezővásárhely, Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kar, 1978. 14. sz. 199-208. pp.
 2. Szűcsné Péter Judit - Oláh Mihály - Avasi Zoltán (1980): Néhány lucernasilózási eljárás hatásának vizsgálata a szilázsok kihasználhatóságára és minőségére. Állattenyésztés, 29. évf. 5. sz. 453-460. pp.
 3. Oláh Mihály - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Duba Tamás (1983): A különböző szárazanyagtartalmú silókukorica szilázsok szervessav összetételének és emészthetőségének vizsgálata. Állattenyésztés és Takarmányozás, 32. évf. 4. sz.
 4. Szűcsné Péter Judit (1988): Az almatörköly nyerstáplálóanyag összetétele és táplálóértéke. Állattenyésztés és Takarmányozás, 1. sz. 81-90.pp.
 5. Szűcsné Péter Judit (1988): Az almatörköly szilázs etetése tejtermelő tehenekkel. Acta Overiensis, 30. évf. 6. sz.
 6. Szűcsné Péter Judit (1989): Az almatörköly silózása szárazanyagpótló anyagokkal. Állattenyésztés és Takarmányozás, 2. sz. 183-188.pp.
 7. Szűcsné Péter Judit (1989): Az almatörköly silózása és takarmányozása a hízómarhákkal. Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei. Debrecen, Agrártudományi Egyetem 1989. 28. sz. 271-287.pp.
 8. Kovács Gábor - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (1990): Az extrahált szójadara gazdaságos kiváltása hazai szójakészítménnyel broilerek takarmányozásában. Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Szerk. Lakatos Dénes. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1990. 145-146.pp.
 9. Szűcsné Péter Judit (1990): A silózott takarmányok minőségjavításának lehetősége. Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Szerk. Lakatos Dénes. Debrecen, Agrártudományi Egyetem, 1990. 92-93.pp.
 10. Szűcsné Péter Judit (1990): Almatörköly szilázs etetés pecsenyebárányokkal. Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei. 1990. 29. sz. 75-87.pp.
 11. Szűcsné Péter Judit (1991): A friss, a szárított és a silózott almatörköly hatása a kérődző állatok bendőfolyadék összetételére. Tudományos közlemények. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, 1991. 1. sz. 27-42.pp.
 12. Szűcsné Péter Judit (1991): A melléktermékek mint a legelő kiegészítő takarmányai. Természetes állattartás. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1991. 71-76.pp.
 13. Szűcsné Péter Judit (1992): A telepített legelő állateltartó képessége. Természetes állattartás. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1992. 2. sz. 217-225.pp.
 14. Kovács Gábor - Szabó János - Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit (1993): Különböző minőségű takarmányok etetésének hatása a broilercsibék nevelési eredményeire. Tudományos közlemények. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, 1993. 3. sz. 22-38.pp.
 15. Szűcsné Péter Judit (1993): A szélsőséges időjárás hatása a legelő fűhozamára . Természetes állattartás. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1993. 43-54.pp.
 16. Szűcsné Péter Judit (1994): Legeltetéses állattartás. Állattenyésztés és Takarmányozás, 3. sz. 383-384.pp.
 17. Szűcsné Péter Judit (1994): A fűszilázsok minőségjavításának lehetőségei. A gyepgazdálkodás az állattartás szolgálatában. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1994. 180-186.pp.
 18. Szűcsné Péter Judit - Bálint Angelika (1994): A nátrium és kéntartalmú műtrágyák használata legelőn. Természetes állattartás. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1994. 4. sz. 89-102.pp.
 19. Szűcsné Péter Judit - Kóródi Sándor (1994): Legelő - erdő - juh kölcsönhatás. Természetes állattartás. Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1994. 4. sz. 103-114.pp.
 20. Szűcsné Péter Judit (1994): Legeltetéses állattartás összefoglaló értékelés. Természetes állattartás 4. sz. Tudományos termelési tanácskozás, Hódmezővásárhely, 171-173 pp.
 21. Szűcsné Péter Judit (1995): A takarmánybázis bővítésének lehetőségei a Dél-Alföldön. "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Tudományos Napok kiadványa, Hódmezővásárhely, 1995. 224-225.pp.
 22. Szűcsné Péter Judit - Gera Krisztina - Phillips C.J.C. (1995): A tápok különböző fehérje- és triptofán tartalmának hatása a broilerek viselkedésére és hízékonyságára. "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Tudományos Napok kiadványa, Hódmezővásárhely, 1995. 399-400.pp.
 23. Szűcsné Péter Judit - Tóth Attila - Phillips C.J.C. (1995): A takarmány nátrium szintjének hatása a broilerek növekedésére és viselkedésére. "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Tudományos Napok kiadványa, Hódmezővásárhely, 1995. 401-402.pp.
 24. Rose S. Paul - Hernádi Jordán - Szűcsné Péter Judit (1995): A magyar és angol búzafajták táplálóértékének összehasonlítása baromfiak takarmányozásában "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Tudományos Napok kiadványa, Hódmezővásárhely, 1995. 371-372.pp.
 25. Rose S. Paul - Berta Attila - Szűcsné Péter Judit (1995): Kukoricafajták metabolizálható energiatartalma a baromfiak takarmányozásában. "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Tudományos Napok kiadványa, Hódmezővásárhely, 1995. 373-374.pp.
 26. Szűcsné Péter Judit (1996): Broiler takarmányozási kísérletek a DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karon. Országos Takarmányozástani Oktatási Kutatási Napok, Keszthely, 82-99.pp.
 27. Szűcsné Péter Judit - Ádók Mária - Csendes Ferenc (1997): Legeltetéses állattartás Csongrád megyében "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Karcag 1997. június 12-13. Kiadványa 396-397. pp.
 28. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1997): A HUNGAPIG-APC komplett premix felhasználásával készült broilertápok hatékonyságának vizsgálata. "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Karcag 1997. június 12-13. Kiadványa 398-399. pp.
 29. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1997): A NAPENERG -B a broiler nevelő- és befejezőtápokban "A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért" Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Karcag 1997 Június 12-13. Kiadványa 400-401.pp.
 30. Szűcsné Péter Judit (1997): A gyepek termése, tápértéke és kémiai összetétele c. témakör fontosabb megállapításai. 14. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok. A többirányú gyephasználat szaktanácsadási alapjai témakörben. Legeltetéses állattartás c. kiadvány 1997. 1. sz. 63. p.
 31. Szűcsné Péter Judit (1997): A környezetkímélő fűsilózás. Legeltetéses állattartás DATE kiadványa Debrecen, 1. sz. 169-170. pp.
 32. Schmidt János - Szűcsné Péter Judit (1998): Új fehérjeértékelési rendszer a juhok takarmányozásában. Állattenyésztés és Takarmányozás, 47. évf. Juhtenyésztési különszám 303-310. pp.
 33. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1998): Silócirok és cirkos silókukorica terméshozama és a szilázsok táplálóértéke. XXVII. Óvári Tudományos Napok kiadványa, Mosonmagyaróvár 1356-1362 pp.
 34. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1998): A teljes búzanövény-szilázs táplálóértéke XXVII. Óvári Tudományos Napok kiadványa. Mosonmagyaróvár 1351-1355 pp.
 35. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos - Szűcs F. Gábor (1999): Kettőshasznosítású Shaver hibrid végtermékek teljesítménye. Állattenyésztés és Takarmányozás, 48. évf. 6. sz. 834-835 pp.
 36. Szűcsné Péter Judit - Rose S. Paul (1999): A búza táplálóértéke a brojler takarmányozásban. Állattenyésztés és Takarmányozás 48. évf. 6. sz. 835-837 pp.
 37. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos - Szűcs F. Gábor (1999): Különböző Shaver Farm kettőshasznosítású végtermék populációk növekedésének összehasonlítása. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok kiadványa, Debrecen 195-204 pp.
 38. Szűcsné Péter Judit - Rose S. Paul - Pálinkó Henrietta - Szabó Mariann (1999): Környezetkímélő broiler takarmányozás. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok kiadványa, Debrecen 211-216 pp.
 39. Szűcsné Péter Judit (1999): Melléktermékek az állatok takarmányozásában. 15. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok kiadványa, Agroökológia-Gyep-Vidékfejlesztés, Debrecen 155-160 pp.
 40. Szűcsné Péter Judit - Rose, S. Paul - Csizmadia Miklós - Alder, David (1999): A búza viszkozitásának és takarmányértékének összefüggései. Állattenyésztés és Takarmányozás 48. évf. 5. sz. 559-567 pp.
 41. Szűcsné Péter Judit (2000): Almatörköly szilázs etetés anyajuhokkal és pecsenyebárányokkal. Állattenyésztés és Takarmányozás. 49.évf. 1.sz.87-94 pp.
 42. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (2000): Shaver Farm kettőshasznosítású hibrid fajtaváltozatok vágóértékének összehasonlítása IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia előadások összefoglalói Szeged 25-26 pp.
 43. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (2000): A genotípus és életkor hatása különböző típusú hibrid végtermék vágóértékére. IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia előadások összefoglalói Szeged 41-42 pp.
 44. Szűcsné Péter Judit (2000): A fűsilózás új aspektusai in. A takarmányozás jelene és jövője az ezredforduló küszöbén. Takarmányozástani Tudományos napok 2000. Kiadványa. Szerk. Kósa Emma, Budapest 32-40 pp.
 45. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2000): A lucerna silózása biológiai konzerválószerekkel. in. A takarmányozás jelene és jövője az ezredforduló küszöbén. Takarmányozástani Tudományos Napok 2000. Kiadványa Szerk. Kósa Emma, Budapest 47.-48.pp.
 46. Sófalvy Ferenc – Szűcsné Péter Judit – Avasi Zoltán – Vidács Lajos (2000): Eltérő hasznosítású Shaver hibrid végtermékek növekedésének összehasonlítása. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár, I. kötet 281-286. pp.
 47. Paul Rose - Szűcsné Péter Judit (2000): Magas hőmérsékleten tartott brojlerek takarmányának kiegészítése C- és E vitaminnal XXVIII. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár, V. kötet 99-101. pp.
 48. Szűcsné Péter Judit (2000): A tömegtakarmányok etetésének időszerű kérdései Állattenyésztés és Takarmányozás 49. évf. Külön Kiadvány 77-83 pp.
 49. Sófalvy Ferenc– Szűcsné Péter Judit – Avasi Zoltán – Vidács Lajos- Szakolczai László (2001): L-karnitin hatása a brojler csirkék nevelési eredményeire XLIII. Georgikon Napok Keszthely Konferencia Kiadvány, II. kötet 813-816 pp.
 50. Szűcsné Péter Judit (2001): Az extenzív gyepek termésének silózása 17. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok: Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai Debreceni Agrártudományi Egyetem Kiadványa, 258-263 pp.
 51. Szűcsné Péter Judit –Paul Rose - Avasi Zoltán - Szakolczai László (2002): L-karnitin hatása a brojlerek vágóértékére XXIX. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár Konferencia Kiadvány 96 pp.
 52. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin (2002): Fűszilázs készítés kukoricacsutka-feldolgozási fő- és melléktermékkel, Wellmann Oszkár Tudományos Konferencia Kiadványa, 58. pp.
 53. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2002): A kukorica és cirok vegyes vetésben, Wellmann Oszkár Tudományos Konferencia Kiadványa, 56. pp.
 54. Szűcsné Péter Judit - Bodnárné Skobrák Erika - Marázné Szabó Lilla (2002): Nemesített amaránt magjának felhasználása a pecsenyecsirkék takarmányozásában. Wellmann Oszkár Tudományos Konferencia Kiadványa, 52. pp.
 55. Szűcsné Péter Judit – Avasi Zoltán – Sófalvy Ferenc- Vidács Lajos-Bíró János-Hideg József (2003): Gyógytea itatás hatása a broilernevelés eredményeire Állattenyésztés és Takarmányozás 53 évf. Külön Kiadvány pp.
 56. Szűcsné Péter Judit (2003): A fűszilázsok takarmányértéke "Legeltetéses állattartást!" Debreceni Agrárcentrum Kiadványa 261-267 pp.
 57. Avasi Z. - Márki-Zayné I. K. - Bodnárné S. E. - Szűcsné P. J. (2004): A táplálóanyagok és a rostösszetevők megoszlása a cirokban XXX. Óvári Tudományos Napok Kiadványa 1-7. pp.
 58. Szűcsné P. J. - Avasi Z. - Kovács T. (2005): Biológiai tartósítószer hatása a lucerna erjedésdinamikájára és a szenázs aerob stabilitására Holstein Magazin XIII. évf. 3. szám 2005. 26-28 pp.
 59. Szűcsné P. J. - Palotás J. (2006): Manual of good practices in food quality management. Concepts and Practical Approaches in Agrifood Sectors 113-118 pp + CD Leonardo da Vinci program RO/03/B/F/NT 175064
 60. Szűcsné P. J. - Avasi Z. (2006): Melléktermékek tartósítása és felhasználása a legeltetéses állattartásban. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle SZTE MGK Tudományos folyóirata 1. évf. 1. szám. 27-34 pp.
 61. Szűcsné P. J. - Palotás J. (2006): Grundtvig projektek a Dél-Alföld vidékfejlesztésének szolgálatában Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja 2006. október 6. Hódmezővásárhely CD ISBN 978-963-06-1269-2
 62. Szűcsné P. J. (2005): Legelőfű tartósítás szakmai irányelvei. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 21. Gyepgazdálkodás 2005 MAE Gyepgazdálkodási Társaság, MTA Gyepgazdálkodási Bizottsága 40-48. pp
 63. Szűcsné Péter J. - Avasi Z. (2007): Adalékanyagok és biológiai tartósítószerek felhasználása a fűsilózásban. A magyar gyepgazdálkodás 50 éves -tanulságai a mai gyakorlat számára- Gyepgazdálkodási ankét. SZIE Gödöllő 201-206 pp.
 64. Szűcsné Péter J. (2007): A takarmányok silózása biológiai tartósítószerrel. Állattenyésztés és Takarmányozás 56. 1. 77-92 pp.
 65. Avasi Z. -Szűcsné Péter J. (2007) : A cirok és silókukorica társításának előnyei és hátrányai. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 2. évf./2. szám, 2007. 155-166 pp.
 66. J. P. Szűcsné – J. K. Antaliczné – Z. Avasi (2008): Biological preservatives in silomaize ensilage. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 3.évf./1.szám, 2008, 8 pp. ISSN 1788-5345
 67. Avasi Z. – Szűcsné P. J (2008): Ensilage of wilted lucerne treated with different types of biological preservatives. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 3.évf./1.szám, 2008, 5. pp. ISSN 1788-5345
 68. Szűcsné P. J. – Avasi Z. – Kovács T.(2008): Szilázskészítés teljes búzanövényből. Takarmányozás 11. évf. (2008), 2. szám 7-9 pp.
 69. Szűcsné P. J. - Avasi Z. – Süli Á. – Hutás I. – Gyimes E. – Véha A.: A repcepogácsa értéknövelő feldolgozásával nyert takarmány felhasználása a brojler hizlalásban. XXXII. Óvári Tudományos Napok, 2008. 7 p. ISBN 978-963-9883-05-05
 70. Szűcsné Péter Judit - Palotás János - Fodor Dezső - Sallai László - Molnár Tamás: Természetközeli szennyvíztisztítás gyökérzónás víztisztító rendszerrel 4 p. ISBN 978-963-87874-2-2
 71. Szűcsné Péter Judit (2010) Improvement of water quality on tributary of river Tisza helped by natural wastewater treatment Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 5.évf. 1.szám, 2010, 6. p.CAB ISSN 1788-5345

 

NEMZETKÖZI KONFERENCIA PROCEEDINGS-ÉBEN VILÁGNYELVEN TELJES TERJEDELEMBEN MEGJELENT ELŐADÁSI KÖZLEMÉNYEK

 1. Szűcsné Péter Judit (1991): Chemical composition of apple pomace and possibilities of ensilage with by products of high dry matter content. Forage Preservation 5th International Symposium. Nyitra, 1991. 229-233.pp.
 2. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin (1997): The ensilage of whole crop wheat with lucern or grass. Proceedings of the 8th International Symposium of Forage Conservation, Brno 29th September- 1st October 1997. 126-127pp.
 3. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1997): Data for the fermentation and nutritive value of silage-sorgum. Proceedings of the 8th International Symposium of Forage Conservation, Brno 29th September-1thOctober 1997. 128-129 pp.
 4. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Gazdagné Torma Mária - Mile Lajos (1998):The yield and nutritive value of New Zealand grass and legume species grown in Hungary. 17. Európai Gyepgazdálkodási Konferencia, Debrecen, 1998. május 18-21. (909-912 pp.)
 5. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Gazdagné Torma Mária - Mile Lajos (1998): Replacement of inorganic fertilizer for grass by 'Biofert' nourishment solution. 17. Európai Gyepgazdálkodási Konferencia, Debrecen, 1998. május 18-21. (913-916 pp.)
 6. Rose, S. P. - Szűcsné Péter Judit - Pálinkó Henrietta - Szabó Mariann - Cole, L. A. (1998): Dietary potassium for broiler chicken at high temperatures. Proceedings of the 10th European Poultry Conference, Jerusalem, 21-26th June 1998.(241-245 pp.)
 7. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1999): Biological preservatives in grass silage. Proceedings of the 9th International Conference of Forage Conservation, Nitra 6th-8th September, 1999 (132-133 pp.)
 8. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1999): Ensilage of lucern by biological preservatives. Proceedings of the 9th International Conference of Forage Conservation, Nitra 6th-8th September, 1999 (142-143 pp
 9. Rose S. P. - Szűcsné Péter Judit - (2000): Dietary ascorbic acid and tocopherol acetate for brviler chickens kept at high temperatures . Proceedings of the 11.Word Poultry Conference, Montreal CD
 10. Avasi Zoltán.- Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2001): Advantages and disadvantages of the combination of maize and sorghum for silage. 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, 2001. aug. 26-29. (Book of abstract No.7 126 p.)
 11. Schmidt János - Csermely Jenő - Szűcsné Péter Judit - Bellus Zoltán - Sipőcz József (2001): 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, 2001. aug. 26-29. (Book of abstract No.6 125 p.)
 12. Szűcsné Péter Judit. - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin (2001): Grass silage with the product of corn-cob industrial processing. 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, 2001. aug. 26-29. (Book of abstract No.7 129 p.)
 13. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2001): Nutrition value and organic acid content of the combined maize-sorghum silage fermented with several kind of biological additives. 10 th International Symposium, Brno, 110-111 pp.
 14. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki Zayné Imre Katalin (2001): Grass silage with the product of corn-cob industrial processing. 10 th International Symposium, Brno, 132-133 pp.
 15. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit (2003): Data on the macro- and microelement content of dicotyledons constituting pastures 10. Nemzetkozi Mikroelem Konferencia Kiadvány, Budapest 7-12 pp.
 16. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila (2003): Đinamic of fermentation of hard wilted lucerne with biological preservative. 11. th International Symposium, Nyitra, 120-121 pp.
 17. Avasi Z. - Márki-Zayné I. K. - Bodnárné S. E. - Szűcsné P. J.: Die Verteilung des Nährstoffgehaltes und der Faserkomponenten im Sorgho. 13th Conference on Nutrition of Domestic Animals "Zadraves-Erjavec Days", Radenci 2004. Szlovénia, 235-244 pp.
 18. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2005):The effect of Lalsil Dry inoculant on the aerobic stability of lucerne silage Proc.XIVth International Silage Conference. Belfast Northern Ireland, 233 p
 19. Szűcsné Péter Judit - Sindou Julien(2005): New inoculant protects alfalfa’s properties Feed-Mix 13.3.13-15
 20. Avasi Z. - Szűcsné P. J. - Mészáros A. (2005) : Die Bedeutung der aeroben stabilität von silagen. 14th Conference on Nutrition of Domestic Animals „Zadraves-Erjaves Days” Radenci 2005. Szlovénia, 220-223. pp.
 21. Avasi Z.Szűcsné P.J. - Márki-Zayné I.K. - Korom S (2006).: Aerob stability of sorghum-maize mixed silages. 12th International Symposium of Forage Conservation, Brno, 192-195 pp.
 22. Avasi Z. - Szűcsné Péter J. (2007): The effect of Lactobacillus buchneri ont he aerobic stability of sorghum-maize mixed silages. Bulletin of Univers. Of Agricult. Sci. and Veterinary Med. Cluj- Napoca, (Romania) 2007. 526. p.
 23. J. P. Szűcs (2008): New developments in animal feeding in Hungary. I. International Conference and exhibition "Education, science, sports and tourism in the great revival era" Turkmenistan, Ashgabat 2008. May 1-3. 12-17 pp.
 24. Orosz Sz. - Szűcsné Péter J. - Owens V. - Bellus Z.(2008): Recent developments in harvesting and conservation technology for feed and biomass production of perennial forage crops. Biodiversity and Animal Feed Future Challenges for Grassland Production Proceedings of the 22nd General Meeting of the Eruopean Grassland Federation Uppsala, Sweden 2008. June 9-12. 529-548 pp.
 25. J. Karnóth - H. Miettinen - G. Kovács - I. Palkó - L. Wágner - J. P. Szűcs - E. Brydl (2008): Crimping of mize with high moisture - Feed hygenic and economic aspects. Procedings of XXV. Buitriatikus World Congress. Budapest 2008. július 5-12. CD (2 p)
 26. Szűcsné P.J. – Avasi Z. – Karnoth J. – Mietinen, H.(2008): Fermentation and aerobic stability of wet crimped corn ensilaged with organic acids containing preservative. 13th International Symposium Forage Conservation, Nitra, 2008. szept.4-5. 112-114. pp.
 27. Avasi Z. – Szűcsné P.J. – D. Seale(2008): Ensilage of wilted lucerne treated with different types of biological preservatves. Proceding of 13th International Conference of Forage Conservation, Nitra, 2008. szept. 4-5. 138-139. pp.
 28. J. P. Szűcs – T. Molnár – A. Suli – L. Sallai (2009): Natural waste water purification
  in constructed wetland system Proceding of International scientific symposium
  Management of durable rural development , Timosoara 2009. május 14. 1 vol XI.
  73-84 pp.
 29. Judit Peter Szucs – Laszlo Sallai - Tamas Molnár – Janos Palotas – Mya Van
  Dyck – Rob van Deun (2009): Environment friendly wastewater treatment in
  constructed wetlands Proceding of 2nd International Conference of Science and
  Education of the new revival epoch in the global science and education system,
  Asgabat (Turkmenistan) 2009. szeptember 9-11. 224-226 pp.
 30. J.P Szucs-A.Meszaros-A.Suli-Z.Avasi (2010) Ensiling whole crop wheat with biological inoculant and enzymes. 3rd IFSDAA International Seminar Szeged 2010 június 1-3; Abstract 26p., full paper (6.o.) megjelenés alatt.
 31. Judit Peter Szucs (2010) International cooperation for improvement of water quality of the tributary of river Tisza Proceding of International scientific symposium
  Management of durable rural development , Timosoara 1 vol XII (2) 29-36pp

 

 

 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

 1. Szűcsné Péter Judit (1975): A zöldlucerna különböző tartósítása során fellépő táplálóanyag és karotin veszteségek összehasonlító vizsgálata. Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kar, Hódmezővásárhely, 1975.
 2. Szűcs Imréné (1977): Néhány zöldtakarmány tartósító eljárás hatása a lucerna táplálóértékére. Doktori disszertáció. Debrecen, Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kar, 120 p.
 3. Szűcsné Péter Judit (1977): Néhány zöldtakarmány tartósító eljárás hatása a lucerna táplálóértékére. Az agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak IV. országos konferenciája. 1. kötet. Sopron, 1977. 72-73.pp.
 4. Kovács Gábor - Szűcsné Péter Judit (1979): A kukoricaszár és borsószár silózása. Kutatási Eredmények, 1979. 175. sz. 2.p.
 5. Szűcsné Péter Judit (1979): Különböző silózási eljárással tartósított lucerna és silókukorica szilázsok kihasználhatóságának vizsgálata. Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kar, Hódmezővásárhely, 1979.
 6. Kovács Gábor - Szűcsné Péter Judit (1980): A kukorica- és borsószár silózása. Taurina Híradó, 1980. 9. évf. 2. sz. 25-26.pp.
 7. Szűcsné Péter Judit (1980): A kukoricaszár és a borsószár és -hüvely silózása, és az így nyert szilázsok minősítése laboratóriumi vizsgálattal és kihasználási kísérlettel. Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, 1980.
 8. Szűcsné Péter Judit (1981): Az önmagában és a lucernaszilázzsal társultan etetett silókukorica szilázsok táplálóanyagainak kihasználhatósága. Agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. országos konferenciája. Mosonmagyaróvár, 1981. 73-74.pp.
 9. Szűcsné Péter Judit (1983): Szántóföldi és konzervipari melléktermék silózása. Magyar Mezőgazdaság, 1983. 38. évf. 34. sz. 13.p.
 10. Szűcsné Péter Judit (1986): Az almatörköly takarmányozási célú hasznosítása. Kutatási eredmények, 1981-85. Hódmezővásárhely, Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar, 1986. 157-158.pp.
 11. Szűcsné Péter Judit (1987): Az almatörköly takarmányozási célú hasznosítása. DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, 1987.
 12. Szűcsné Péter Judit (1988): Az almatörköly tartósítása silózással és felhasználása a kérődzők takarmányozásában. Kandidátusi disszertáció. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága, 1988. 100.p.
 13. Kovács Gábor - Szűcsné Péter Judit - Siklósiné Rajki Erzsébet (1990): A silócirok erjeszthetősége és táplálóértéke. Magyar Mezőgazdaság, 1990. 45. évf. 32. sz. 10.p.
 14. Szűcsné Péter Judit (1994): Az almatörköly felhasználása a juhok takarmányozásában. A juhtenyésztés fejlesztésének lehetőségei címmel Veress László tudományos munkásságának tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia, összefoglalók. DATE, Debrecen, 1994. október 6. 35-36 pp.
 15. Szűcsné Péter Judit (1996): A takarmányok tartósítása silózással. Taurofarm Bt. kiadványa, Hódmezővásárhely, 1996. 9 p.
 16. Szűcsné Péter Judit (1997): A takarmányok tartósítása silózással. A holland-magyar nyílt napon a Tömegtakarmány-készítés c. szakmai tanácskozásról készült TAUROFRÍZ Szaktanácsadó Egyesület kiadványa. 1997. 3-17 pp.
 17. Szűcsné Péter Judit (1997): A takarmányok tartósítása silózással. Holstein Magazin, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének kiadványa 1997. 5.évf. 3.szám 38-57 pp.
 18. Munkácsi László- Szűcsné Péter Judit (2010)Húshasznú juhok takarmányozása Kistermelők Lapja 54.évf.6.sz.23-26 pp.
 19. Szűcsné Péter Judit (2010)A fű és a pillangósok silózása Kistermelők Lapja 54.évf.7.sz.23-24pp.
 20. Szűcsné Péter Judit (2010):Takarmányozással foglalkozó oktatók és kutatók konferenciája a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán, Agrár és Vidékfejlesztési Szemle 5. évf. 2010/2. 97-98 pp.ISSN 1788-5345

 

KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET

 1. Szűcsné Péter Judit - Oláh Mihály - Avasi Zoltán (1995): Takarmányozás. 73-147. pp. Számítási alapelvek, normák, mértékegységek. 330-343. pp. in Szerk. Mucsi Imre - Szabó János, Gazdászok Zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1995. 362.p.
 2. Szűcsné Péter Judit (1995): A legelőt kiegészítő takarmányok 279-283 pp. A gyep termésének tartósítása 291-305 pp. in Szerk. Vinczeffy Imre, Legelő és Gyepgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1995. 400.p.
 3. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (1999): Takarmányozás, Új hazai fehérjeértékelési rendszer a kérődzők takarmányozásában 114-124 pp. in Szerk. Mucsi Imre - Szabó János, Gazdászok Zsebkönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest 1999.
 4. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2005): Amit a jó szilázs készítéséhez tudni kell. Szoliter Nyomda Hódmezővásárhely, 96 p. ISBN 963 482 7233
 5. Mucsi Imre - Szűcsné Péter Judit (2005): Vendégfogadó Dél-Alföld. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Hódmezővásárhely, PRINT SHOP Nyomda 80 p.
 6. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2005): A környezetvédelem és a földtudományok többnyelvű média szótára. In Grozavu, A. - Kocsis, L.S. : Enviroment and Earth Sciences Multilingual Multimedia Dictionary Szerk. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Hódmezővásárhely 602 p. ISBN 963 482 7225
 7. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2006): Good Manufacturing Practuces (GMP) Hungarian experiences In. Ian C. Muse Manual of good practices in food quality management. Variatyp & Copy Service, Sint-Kruis Brugge (BE) 26-31, 76-83. pp.
 8. Krisztián Kis – Judit Péter Szűcs (2009): A methodological tool to recognize and handle coplexity in. Pedagogical guide Introduction to complexity. 53-69 pp Leonardo da Vinci FR/06/B/P/PP-152513
 9. Judit Peter Szucs (2010) International cooperation for improvement of water quality of the tributary of river Tisza, Management of durable rural development , Timosoara 25-30pp ISSN 1453-1410

 

FŐISKOLAI JEGYZET

 1. Szűcsné Péter Judit - Oláh Mihály - Avasi Zoltán (1996): Takarmányozástan gyakorlatok I. 70 p.
 2. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (1997): Takarmányozástan gyakorlatok II. 137 p.
 3. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2000): Takarmányozástan gyakorlatok I. 74 p.
 4. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2000): Takarmányozástan gyakorlatok II. 147 p.
 5. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2001): Takarmányozástani feladatgyűjtemény I. 53. p.
 6. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2004): Takarmányozástan gyakorlatok I. 91 p.
 7. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2004): Takarmányozástani feladatgyűjtemény I. 55 p
 8. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2004): Takarmányozástan gyakorlatok II. 164 p.
 9. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2004): Takarmányozástani feladatgyűjtemény II. 32. p.
 10. .Avasi Zoltán - Bodnárné Skobrák Erika - Szűcsné Péter Judit (2004): Gyepgazdálkodás

 

ELŐADÁS

 1. Szűcsné Péter Judit (1981): Az önmagában és lucernaszilázzsal társultan etetett silókukoricaszilázsok táplálóanyagainak kihasználhatósága. Mosonmagyaróvár, 1981. április 14-15. Agrárfelsőoktatási intézmények fiatal oktatóinak és kutatóinak VI. Országos Konferenciája.
 2. Szűcsné Péter Judit (1986): Az almatörköly felhasználása kérődzők takarmányozásában. Hódmezővásárhely, 1986. október 28-29. I. Wellmann Oszkár Tudományos Napok.
 3. Szűcsné Péter Judit (1986): Az almatörköly silózása. Hódmezővásárhely, 1986. október 28-29. I. Wellmann Oszkár Tudományos Napok.
 4. Szűcsné Péter Judit (1990): A silózott takarmányok minőségjavításának lehetősége. Debrecen, 1990. június 21-22. Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok.
 5. Szűcsné Péter Judit (1991): Chemical composition of apple pomace and possibilites of ensilage with by products of highdry matter coutent. Nyitra, 1991. szeptember 10-11. Forage Preservation 5th International Symposium.
 6. Szűcsné Péter Judit (1991): A melléktermékek mint a legelő kiegészítő takarmányai. Hódmezővásárhely, 1991. november 20. Természetes állattartás - Tudományos és termelési tanácskozás.
 7. Szűcsné Péter Judit (1992): A telepített legelő állateltartó képessége. Természetes állattartás - Tudományos és termelési tanácskozás. Debrecen, 1992. november 25.
 8. Szűcsné Péter Judit (1993): Characteristics of Hungarian Animal Production in the nineties. Workshop of lecturers of Animal Production. University of North Wales, Bangor, UK. 1993. január 9.
 9. Szűcsné Péter Judit (1993): Animal Nutrition Systems in large- and small scale animal farms in Hungary. Workshop of lecturers of Animal Production. University of Kuopio, Finnland. 1993 február 18.
 10. Szűcsné Péter Judit (1994): A fűszilázsok minőségjavításának lehetőségei. Debreceni Agrártudományi Egyetem. Vinczeffy Imre professzor 70. életéve tiszteletére. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok, 1994. március 3.
 11. Szűcsné Péter Judit (1994): Az almatörköly felhasználása a juhok takarmányozásában. Debreceni Agrártudományi Egyetem. Veress László professzor tiszteletére rendezett tudományos symposium, 1994.
 12. Szűcsné Péter Judit (1994): A tömegtakarmányok tartósítása és tárolása. "Hasznosítható nemzetközi tapasztalatok a mezőgazdaság számára." Tudományos tanácskozás, Debrecen, Agrártudományi Egyetem, 1994. május 26.
 13. Szűcsné Péter Judit (1994): A Debreceni Agrártudományi Egyetem Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai Kar nemzetközi kapcsolatai. Nyitra. 30. Vyrocie Zalozenia Katedry Podohospodárskeho Ucitelstva Prevádzkovo - Ekonomickej Fakulty, 1994. október 27.
 14. Szűcsné Péter Judit (1995): A takarmánybázis bővítésének lehetőségei a Dél-Alföldön, Hódmezővásárhely, Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, 1995. április 21-22.
 15. Szűcsné Péter Judit (1995): A legelőt kiegészítő takarmányozás a Dél-Alföldön. Budapest, MTA Legeltetéses állattartás c. tudományos symposium, 1995. november 23.
 16. Szűcsné Péter Judit (1996): A Körös-Maros vidék állattenyésztése. A térségfejlesztés és a mezőgazdaság az Alföldön c. konferencia. Szarvas, 1996. február 21.
 17. Szűcsné Péter Judit (1996): Megnyitó előadás. International Workshop on Biological and Integrated Pest Management in Greenhouse Pepper, Hódmezővásárhely, 1996. június 10-14.
 18. Szűcsné Péter Judit (1996): Broiler takarmányozási kísérletek a DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karán. Országos Takarmányozástani Oktatási-Kutatási Napok, Keszthely, 1996. augusztus 22-23.
 19. Szűcsné Péter Judit (1996): A gyep szerepe Csongrád megye állattenyésztésében. Gyepgazdálkodási tanácskozás. OMÉK szakmai konferenciák, 1996. szeptember 06.
 20. Szűcsné Péter Judit (1997): Introduction of the research activity and the progress of international cooperation of UAD AC Animal Nutrition Department. Workshop of researchers of ESA. Ecole Superieure D'Agriculture, Angers, Franciaország. 1997. május 5.
 21. Szűcsné Péter Judit (1997): Szálasbetakarítás és tejtermelés. Holland-magyar szilázskészítési szakmai konzultáció és gyakorlati bemutató. Szegvár, 1997 szeptember 17.
 22. Schmidt János - Szűcsné Péter Judit (1998): Új fehérjeértékelési rendszer a juhok takarmányozásában. Nemzetközi Juhtenyésztési Konferencia, Debrecen, 1998. augusztus 18-19.
 23. Szűcsné Péter Judit (1998): Az új fehérjeértékelési rendszer a kérődzők takarmányozásában. Habilitációs előadás, Hódmezővásárhely, 1998. november 24.
 24. Szűcsné Péter Judit (1998): Wheat as animal feed. Habilitációs előadás, Hódmezővásárhely, 1998. november 24.
 25. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (1999): Shaver-Farm kettőshasznosítású hibrid végtermékek nevelési eredményei. VI. Országos Baromfitenyészési Szakmai Nap, Kiskunfélegyháza, 1999. október 8.
 26. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (2000) A genotípus és az életkor hatása különbötő típusú hibrid végtermékek vágóértékére IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged 2000.április 27-28-
 27. Sófaly Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (2000) Shaver Farm kettőshasznosítású hibrid fajtaváltozatok vágóértékének összehasonlítása IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged április 27-28.
 28. Szűcsné Péter Judit (2000) Extenzív gyepek silózása. Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai, c. tudományos szakmai tanácskozás. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest április 24.
 29. Szűcsné Péter Judit (2000) A fűsilózás új aspektusai. Takarmányozástani Tudományos Napok, Budapest június 8-9.
 30. Szűcsné Péter Judit (2000): A tömegtakarmányok etetésének időszerű kérdései Farmer Expo Nemzetközi Takarmányozási Tanácskozás, Debrecen augusztus 17-18.
 31. Szűcsné Péter Judit (2001): Az Alsó-Tiszavidék állattenyésztésének helyzete és fejlesztésének lehetőségei. MAE Gyepgazdálkodási Társaság Konferencia, Gödöllő január 29.
 32. Schmidt János - Sipőcz József - Szűcsné Péter Judit - Juhász Anita (2001): Ensiling of green lucerne by carbohydrate supplement 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, augusztus 26-29.
 33. Avasi Zoltán.- Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin: Advantages and disadvantages of the combination of maize and sorghum for silage. 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, augusztus 26-29.
 34. Szűcsné Péter Judit. - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin: Grass silage with the product of corn-cob industrial processing. 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, 2001. aug. 26-29.
 35. Schmidt János - Csermely Jenő - Szűcsné Péter Judit - Bellus Zoltán - Sipőcz József (2001): 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapest, aug. 26-29.
 36. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2001): Nutrition value and organic acid content of the combined maize-sorghum silage fermented with several kind of biological additives. 10 th International Symposium, Brno,
 37. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki Zayné Imre Katalin (2001): Grass silage with the product of corn-cob industrial processing. 10 th International Symposium, Brno,
 38. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2001): Best practices, opportunities and challanges of Phare IB projets Phare Tempus Conference, University of Nizhni Novgorod, Russia, 25th november.
 39. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2001): Institutional Frame for agriculture in Hungary 1990-2000 Phare Tempus Conference, University of Nizhni Novgorod, Russia, 25th november
 40. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2001): Adult education in Hungary Grundtvig 2. Opening meeting, Ancona 5th november
 41. Szűcsné Péter Judit - Palotás János (2001-2002): Introduction of activity of USZ College of Agriculture Opening meeting of Grundtvig-2 and Leonardo da Vinci programs. Schlierbach (AT), Ancona (IT), Nizhni Novgorod (RUS), Pamplona (ES)
 42. Szűcsné Péter Judit (2002): A tehenek takarmányozásának időszerű kérdései -Bemutató Gazdaság 2002 Hódmezővásárhely, március 19.
 43. Szűcsné Péter Judit (2002): A fűszilázs veszteségei és csökkentésük lehetőségei Legelőgazdálkodásunk helyzete és lehetőségei. Tudományos Tanácskozás Magyar Tudományos Akadémia, Budapest november 25.
 44. Szűcsné Péter Judit (2003): A lucernasilózás időszerű kérdései -Bemutató Gazdaság 2003 Hódmezővásárhely, július 23.
 45. Szűcsné Péter Judit (2004): Tömegtakarmányokban előforduló nemkívánatos anyagok szerepe az élelmiszerbiztonságban, "Biztonságos takarmány az élelmiszerbiztonságért" Tudományos Szimpózium, Takarmányozástani Tanszékek és Osztályok Országos Találkozója, 2004. április 2. Gödöllő, SZIE
 46. Szűcsné P. J. (2005): Tömegtakarmányok jelentősége és helyes tartósításuk módszerei. Sano konferencia. Csantavér 2005. április 7.
 47. Szűcsné P. J. (2005): A legelőfű tartósítás szakmai irányelvei. Debrecen DE ATC, Gyepgazdálkodási Társaság Konferenciája. 2005. május 12.
 48. Szűcsné P. J. (2005): A tömegtakarmányok tartósítása biológiai tartósítószerekkel. Konferencia: Schmidt János akadémikus 70. születésnapján Mosonmagyaróvár, 2005. november 24.
 49. Szűcsné P. J. - Palotás J. - Édes K. (2006): Establishing an Educational Path in the Körös-Maros National Park Socrates/Grundtvig 2 program 2006. július 3. Valloid (E) GR2-2-2005/15 SG 1032/2005
 50. Szűcsné P. J. - Palotás J. - - Gulyás M. - Vargáné T. B. S. - Édes K. (2006): New opportunity and the rule of the mobility for the environmental professional profiles in Europe Leonardo da Vinci projekt zárókonferencia 2006. szeptember 15. Perugia (I) 2004 IT/04/C/F/RF 81505
 51. Szűcsné P. J. - Palotás J. (2006): Természet-közeli szennyvíztisztító rendszer. TOKAI (Transfer of Knowledge in Agricultural Item) projekt zárókonferencia. 2006. szeptember 21. Hódmezővásárhely
 52. Szűcsné P. J. - Palotás J. (2006): Grundtvig projektek a Dél-Alföld vidékfejlesztésének szolgálatában Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja 2006. október 6. Hódmezővásárhely
 53. Szűcsné P. J. (2006): Az EU-hoz csatlakozás új kihívásai az állatok takarmányozásában Magyarországon. Nemzetközi szakember tájékoztató. 2006. október 12. Hódmezővásárhely
 54. J. P. Szűcs (2008): New developments in animal feeding in Hungary. I. International Conference and exhibition "Education, science, sports and tourism in the great revival era" Turkmenistan, Ashgabat 2008. May 1-3.
 55. J. P. Szucs (2008): Teaching system in animal nutrition in USZFA. I. International Conference and exhibition "Education, science, sports and tourism in the great revival era" Turkmenistan, Ashgabat 2008. May 1-3.
 56. J. P. Szucs (2008): Introduction of the activity in USZFA Hungary. I. International Conference and exhibition "Education, science, sports and tourism in the great revival era" Turkmenistan, Ashgabat 2008. May 1-3.
  Szűcsné P. J. – Avasi Z. – Karnoth J. – Mietinen, H (2008).: Fermentation and aerobic stability of wet crimped corn ensilaged with organic acids containing preservative. 13th International Symposium Forage Conservation, Nitra, 2008. szept.4-5.
 57. Szűcsné P. J. - Avasi Z. – Süli Á. – Hutás I. – Gyimes E. – Véha A. (2008): A repcepogácsa értéknövelő feldolgozásával nyert takarmány felhasználása a brojler hizlalásban. XXXII. Óvári Tudományos Napok, 2008.
 58. Szűcsné Péter Judit - Palotás János - Fodor Dezső - Sallai László - Molnár Tamás (2008): Természetközeli szennyvíztisztítás gyökérzónás víztisztító rendszerrel
  VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok Mezőtúr 2008. október 16-17.
 59. J. P. Szucs (2009): Construcled wetland at a Hungarian Pilot Farm International Days at Kempen University College Belgium, Geel, 2009. március 18.
 60. J. P. Szűcs – T. Molnár – A. Suli – L. Sallai (2009): Natural wasre water purification in constructed wetland system International scientific symposium Management of durable rural development , Timisoara 2009. május 14.
  Judit Peter Szűcs – László Sallai - Tamás Molnár – János Palotás – Mya Van Dyck – Rob van Deun (2009): Environment friendly wastewater treatment in constructed wetlands 2nd International Conference of Science and Education of the new revival epoch in the global science and education system , Asgabat (Turkmenistan) 2009. szeptember 9-11.
 61. Judit Peter Szűcs (2009): Introduction of education system in animal nutrition science 2nd International Conference of Science and Education of the new revival epoch in the global science and education system , Asgabat (Turkmenistan) 2009. szeptember 9-11.
 62. Szűcsné Péter Judit (2010) Improvement of water quality on tributary of river Tisza helped by natural wastewater treatment Wellmann Oszkár nemzetközi tudományos konferencia 2010 ápr. 22.Hódmezővásárhely
 63. Judit Peter Szucs (2010) International cooperation for improvement of water quality of the tributary of river Tisza, International scientific symposium Management of durable rural development , Timisoara 20-21 May 2010

 

POSZTER

 1. Kovács Gábor - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (1990): Az extrahált szójadara gazdaságos kiváltása hazai szójakészítménnyel broilerek takarmányozásában. Debrecen, június 21-22. Tessedik Sámuel Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok.
 2. Szűcsné Péter Judit - Gera Krisztina - Phillips C.J.C. (1995): A tápok különböző fehérje- és triptofán tartalmának hatása a broilerek viselkedésére és hízékonyságára. “A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért” Tiszántúli Tudományos Napok, Hódmezővásárhely, 1995.
 3. Szűcsné Péter Judit - Tóth Attila - Phillips C.J.C. (1995): A takarmány nátrium szintjének hatása a broilerek növekedésére és viselkedésére. “A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért” Tiszántúli Tudományos Napok, Hódmezővásárhely, 1995.
 4. Rose S. Paul - Hernádi Jordán - Szűcsné Péter Judit (1995): A magyar és angol búzafajták táplálóértékének összehasonlítása baromfiak takarmányozásában “A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért” Tiszántúli Tudományos Napok, Hódmezővásárhely, 1995.
 5. Rose S. Paul - Berta Attila - Szűcsné Péter Judit (1995): Kukoricafajták metabolizálható energiatartalma a baromfiak takarmányozásában. “A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Tiszántúl Mezőgazdaságáért” Tiszántúli Tudományos Napok, Hódmezővásárhely, 1995.
 6. Szűcsné Péter Judit - Ádók Mária - Csendes Ferenc (1997): Legeltetéses állattartás Csongrád megyében, Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Karcag, június 12-13.
 7. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1997): A HUNGAPIG - APC komplett premix felhasználásával készült broilertápok hatékonyságának vizsgálata. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Karcag, június 12-13.
 8. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1997): A NAPENERG - B a broiler nevelő- és befejezőtápokban. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok Karcag, június 12-13.
 9. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin (1997): The ensilage of whole-crop wheat with lucerne or grass. 8th International Symposium of Forage Conservation. Brno. szeptember 29 - október 1.
 10. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1997): Data for the fermentation and nutritive value of silage sorgum. 8thInternational Symposium of Forage Conservation. Brno, szeptember 29- október 1.
 11. Szűcsné Péter Judit (1997): Melléktermékek az állatok takarmányozásában. Agrárökológia - Gyep - Vidékfejlesztés Szakmai Tudományos Szeminárium. Debrecen, október 8.
 12. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Gazdagné Torma Mária - Mile Lajos (1998): The yield and nutritive value of New Zealand grass and legume species grown in Hungary. 17. Európai Gyepgazdálkodási Konferencia Debrecen, május 18-21.
 13. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Gazdagné Torma Mária - Mile Lajos (1998): Replacement of inorganic fertilizer for grass by "Biofert" nourishment solution. 17. Európai Gyepgazdálkodási Konferencia Debrecen, május 18-21.
 14. Rose S. Paul - Szűcsné Péter Judit - Pálinkó Henrietta - Szabó Mariann - Cole, L. Adam (1998): Dietary potassium for broiler chicken at high temperatures. 13th International Symposium of Poultry Production, Jerusalem, 12-15 th June
 15. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin (1998): A teljes búzanövény szilázs táplálóértéke. XVII. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár szeptember 29-30.
 16. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1998): Silócirok- és cirkos-silókukorica terméshozama és a szilázsok táplálóértéke XVII. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár szeptember 29-30.
 17. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1999): Biological preservaties in grass silage 9th International Conference of Forage Conservation, Nitra, szeptember 6-8.
 18. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (1999): Ensilage of lucern by biological preservativies 9th International Conference of Forage Conservation, Nitra, szeptember 6-8.
 19. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos - Szűcs F. Gábor (1999): Különböző Shaver Farm kettőshasznosítású végtermék populációk növekedésének összehasonlítása. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Debrecen, október 28-29.
 20. Szűcsné Péter Judit - Rose S. Paul - Pálinkó Henrietta - Szabó Mariann (1999): Környezetkímélő broiler takarmányozás. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok, Debrecen október 28-29.
 21. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos - Szűcs F. Gábor (1999): Kettőshasznosítású Shaver hibrid végtermékek teljesítménye. "Kitörési pontok a magyar állatenyésztésben" tudományos konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, november 24.
 22. Szűcsné Péter Judit - Paul S. Rose (1999): A búza táplálóértéke a brojler takarmányozásban. "Kitörési pontok a magyar állattenyésztésben" tudományos konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, november 24.
 23. Sófalvy F. - Szűcsné P.J. - Avasi Z. - Vidács L. (2000): Shaver Farm kettőshasznosítású hibrid fajtaváltozatok vágóértékének összehasonlítása. (Comparison of carcass quality of double purpose breed Shaver Farm chicken varieties) IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia (Szeged, ápr. 27-28.)
 24. Sófalvy F. – Szűcsné P.J. – Avasi Z. – Vidács L. (2000): A genotípus és életkor hatása különböző típusú hibrid végtermékek vágóértékére (The effect of genotype and age of life for the carcass quality of different types of hybrid chicken) IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia (Szeged, ápr. 27-28.)
 25. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2000) A lucerna silózása biológiai konzerválószerekkel. Takarmányozástani Tudományos Napok, Budapest június 8-9.
 26. Paul Rose - Szűcsné Péter Judit (2000): Magas hőmérsékleten tartott brojlerek takarmányának kiegészítése C- és E vitaminnal XXVIII. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár október 5-6.
 27. Sófalvy F. – Szűcsné P. J. – Avasi Z. – Vidács L. (2000): Eltérő hasznosítású Shaver hibrid végtermékek növekedésének összehasonlítása.XXVIII. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár, október 5-6.
 28. Sófalvy Ferenc– Szűcsné Péter Judit – Avasi Zoltán – Vidács Lajos- Szakolczai László (2001): L-karnitin hatása a brojler csirkék nevelési eredményeire XLIII. Georgikon Napok Keszthely, szeptember 21.
 29. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin: Fűszilázs készítés kukoricacsutka-feldolgozási fő- és melléktermékkel, Wellmann O. Tud. Napok , Hódmezővásárhely április 27.
 30. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit - Márki-Zayné Imre Katalin (2002): A kukorica és cirok vegyes vetésben, Wellmann O. Tud. Napok , Hódmezővásárhely április 27.
 31. Szűcsné Péter Judit - Bodnárné Skobrák Erika - Marázné Szabó Lilla (2002): Nemesített amaránt magjának felhasználása a pecsenyecsirkék takarmányozásában. Wellmann O. Tud. Napok , Hódmezővásárhely április 27.
 32. Avasi Zoltán - Szűcsné Péter Judit (2002): Data on the macro- and microelement content of dicotyledons constituting pastures 10 Nemzetkozi Mikroelem Konferencia Budapest, július 4-6.
 33. Szűcsné Péter Judit –Paul Rose - Avasi Zoltán - Szakolczai László (2002): L-karnitin hatása a brojlerek vágóértékére XXIX. Óvári Tudományos Napok Mosonmagyaróvár, október 3-4.
 34. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila (2003): Đinamic of fermentation of hard wilted lucerne with biological preservative. 11. th International Symposium, Nyitra, szeptember 8-11.
 35. Szűcsné Péter Judit – Avasi Zoltán – Sófalvy Ferenc- Vidács Lajos-Bíró János-Hideg József (2003) Gyógytea itatás hatása a broilernevelés eredményeire. A takarmányozás jövője preventív gyógyszerek és állati eredetű fehérjék nélkül c. tudományos konferencián. Magyar Tudományos Akadémia Budapest október 30.(előirányzott)
 36. Szűcsné Péter Judit - Csányi József - Palotás János (2003): A környezetvédelem és vidékfejlesztés oktatása nemzetközi együttműködéssel. Wellmann Oszkár Tudományos Nap, Hódmezővásárhely, 2003 okt. 15.
 37. Szűcsné P. J. - Avasi Z. - Márki-Zayné I. K. - Mészáros A. - Bodnárné S. E. (2004) A nagy szárazanyagtartalmú fűszenázsok erjedésdinamikája és aerob stabilitása. Wellmann Oszkár Tudományos Nap, Hódmezővásárhely, 2004. május 24.
 38. Avasi Z. - Márki-Zayné I. K. - Bodnárné S. E. - Szűcsné P. J.: A táplálóanyagok és a rostösszetevők megoszlása a cirokban XXX. Óvári Tudományos Napok Kiadványa 2004 Mosonmagyaróvár
 39. Avasi Z. - Márki-Zayné I. K. - Bodnárné S. E. - Szűcsné P. J.: Die Verteilung des Nährstoffgehaltes und der Faserkomponenten im Sorgho. 13th Conference on Nutrition of Domestic Animals "Zadraves-Erjavec Days", Radenci 2004. Szlovénia
 40. Szűcsné P. J. - Avasi Z. (2005): The effect of Lalsil Dry inoculant ont he aerobic stability of lucerne silage. XIVthe International Silage Conference. Belfast Northern Ireland 2005. július 3-5.
 41. Avasi Z. - Szűcsné P. J. - Mészáros A. (2005): Die Bedeutung der aeroben stabilität von silagen. 14th Conference on Nutrition of Domestic Animals „Zadraves-Erjaves Days” Radenci Szlovénia 2005. november 14-15.
 42. Avasi Z. – Szűcsné P.J. - Márki-Zayné I.K. - Korom S.: Aerob stability of sorghum-maize mixed silages. 12th International Symposium of Forage Conservation, Brno, 2006. ápr. 3-5.
 43. Avasi Z. - Szűcsné Péter J. (2007): The effect of Lactobacillus buchneri on the aerobic stability of sorghum-maize mixed silages. Bulletin of Univers. of Agricult. Sci. and Veterinary Med. Cluj- Napoca, (Romania) 2007.
 44. Szűcsné Péter J -.Mészaros A- Süli Á.-.Avasi Z.(2010) Ensiling whole crop wheat with biological inoculant and enzymes. 3rd IFSDAA International Seminar Szeged 2010 június 1-3

 

 

 

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉSEK

 1. Szűcsné Péter Judit (1994): Alföld program keretében - A szárazgazdálkodáson (dry farming) alapuló földhasználat c. kutatási program kidolgozása; Állattenyésztési résztéma. Öntözési Kutató Intézet, Szarvas, 1994.
 2. Szűcsné Péter Judit (1995): Alföld program keretében - Körös-Maros vidék állattenyésztésének regionális fejlesztési terve. Öntözési Kutató Intézet, Szarvas, 1995.
 3. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1995): A NAPENERG - B a broiler nevelő- és befejezőtápokban. 1995. 68 p.
 4. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1996): A HUNGAPIG - APC komplett premix felhasználásával készült broilertápok hatékonyságának vizsgálata. Zárójelentés, Hódmezővásárhely 1996. 87 p.
 5. Szűcsné Péter Judit - Sófalvy Ferenc - Szabó János - Avasi Zoltán (1997): Etetési kísérletek és színdinamikai vizsgálatok AVIAN-34 broiler fajtával. Zárójelentés, Hódmezővásárhely 1997. 98 p.
 6. Sófalvy Ferenc - Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Vidács Lajos (1999): Shaver kettős- és húshasznosítású hibrid végtermékek teljesítményvizsgálata. Zárójelentés, Hódmezővásárhely 92 p.
 7. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2000): Alsó Tiszavidék Állattenyésztésének felmérése (részjelentés) Hódmezővásárhely 64 p.
 8. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán (2000): A legeltetétes agro-erdőgazdálkodás lehetősége a Dél-alföldi régióban K+F-127/4/00 Zárójelentés Hódmezővásárhely
 9. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Sófalvy Ferenc (2001): Stratégiák az intenzív baromfitartásból származó környezetszennyezés csökkentésre K+F-124/4/00 Zárójelentés Hódmezővásárhely 95 p.
 10. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Sófalvy Ferenc (2002): Szemes cirok felhasználása a brojler takarmányozásban Zárójelentés Hódmezővásárhely 35 p.
 11. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Sófalvy Ferenc (2002): Efficacy feeding trial with chickens for fattening fed Bioplus 2B® supplemented feed Zárójelentés Hódmezővásárhely 97 p.
 12. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila (2002): Ensilage of hard wilted grass and lucerne with Biomax additives I. Experiments of grass ensiling Zárójelentés Hódmezővásárhely 36 p.
 13. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila (2002): Ensilage of hard wilted grass and lucerne with Biomax additives II. Experiments of lucerne ensiling Zárójelentés Hódmezővásárhely 41 p.
 14. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2004): Ensiling of slightly wilted lucerne with BIOMAX MP additive, Zárójelentés, Hódmezővásárhely 30p.
 15. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2004): Ensilage of medium wilted lucerne with BIOMAX 5 and BIOMAX SI additives, Zárójelentés, Hódmezővásárhely 19p.
 16. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2004): Ensilage of medium wilted lucerne with BIOMAX MP additive, Zárójelentés, Hódmezővásárhely, 17
 17. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2005): Ensiling of LALSIL DRY inoculant treated wilted lucerne and feeding with dairy cattles, Zárójelentés,
  Hódmezővásárhely, 76 p
 18. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2005): Ensilage of silomaize with biological additives Zárójelentés, Hódmezővásárhely, 20 p
 19. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2006): Ensiling of Lactofast inoculant treated wilted lucerne and feeding with dairy cattles Zárójelentés, Hódmezővásárhely, 74 p.
 20. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2007): Whole plant maize ensiling with BIOMAX 5, or BIOMAX HMC, or DSN 16565 Concentrate silage inoculant, Zárójelentés, Hódmezővásárhely 29 p.
 21. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Márki-Zayné Imre Katalin - Mészáros Attila - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2007):Ensiling of wilted lucerne treated with BIOMAX A, BIOMAX GP, BIOMAX SI inoculants. Zárójelentés, Hódmezővásárhely 39 p
 22. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán - Mészáros Attila – Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2008): Air stress-, fermentation and aerobic stability studies on silomaize silages made by different types of CHR-Hansen silage inoculants Zárójelentés, Hódmezővásárhely 58 p
 23. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán – Süli Ágnes - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2008): A Goldprotein felhasználása a brojlertakarmányozásban, Zárójelentés Hódmezővásárhely 86 p
 24. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán – Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of grass with four different silage additives (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 25 p
 25. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán– Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of grass with ammonium formate silage additive (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 20 p
 26. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán– Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of lucerne with four different silage additives (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 25 p
 27. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán– Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of lucerne with ammonium formate silage additive (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 20 p
 28. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán– Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of silomaize with four different silage additives (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 26 p
 29. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán– Süli Ágnes - Bodnárné Skobrák Erika - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): Ensiling of silomaize with ammonium formate silage additive (assessment of silage additives for efficacy) KEMIRA OYJ (FIN) Zárójelentés, Hódmezővásárhely 20 p
 30. Szűcsné Péter Judit - Avasi Zoltán – Süli Ágnes - Kispál Judit - Antalicz Zoltánné (2009): A Flavanimal készítmény felhasználása a brojler takarmányozásban Zárójelentés, Hódmezővásárhely 58 p

Események

Rendezvénynaptár *