boritokep_3

A FALU

vidékfejlesztési folyóiratA Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:

Dr. Nagy István

agrárminiszter

 

A Falu szerkesztősége

 

Főszerkesztő:

Dr. Komarek Levente

komarek.levente@szte.hu

 

A Szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Mikó Edit

Dr. Rákóczi Attila

Dr. Szalka Éva

Dr. Szőllősi László

Dr. Takács István

Dr. Vásáry Miklós

Dr. Zádori Iván

 

Felelős kiadó:

Bozzay Péter ügyvezető

1223 Budapest Park utca 2.

Telefon: 06-1-362-8100

Központi e-mail cím:

hermanottointezet@hoi.hu

E-mail: afalu@hoi.hu

www.agrarlapok.hu

ISSN 0237-4323

 

Előfizetés:

Pintérné Balla Zsuzsanna referens

Herman Ottó Intézet NKft.

Tel.: 06-1-362-8130

E-mail: info@agrarlapok.hu

 

Megjelenik minden évszakban

 

A kéziratokat elektronikus formában küldött levél mellékleteként kérjük beküldeni a következő e-mail címre:


komarek.levente@szte.hu

 

 

„A FALU” negyedévente megjelenő lektorált szakmai folyóirat, amely magyar nyelven tesz közzé a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó eredeti kutatási eredményeket. A tanulmányok épülhetnek empirikus kutatásra, szakirodalom szisztematikus feldolgozására, módszertani fejlesztések bemutatására vagy a vidékfejlesztés témaköréhez kapcsolódó újszerű, kritikai megközelítésre. Az oktatók és kutatók mellett várjuk PhD hallgatók kéziratait is.

A folyóiratot 1985-ben alapította az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. A kiadás joga 2012-ben a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (NAKVI) (2012. januárjában még VKSZI), majd a mostani Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez (HOI) került át. A szakmai folyóirat az Intézet gondozásában jelenik meg.


A folyóirat akadémiai besorolása:

- MTA IV. Agrártudományok Osztálya - magyar nyelvű folyóiratok: A,

- MTA X. Földtudományok Osztálya - magyar nyelvű folyóiratok: A,

- MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Regionális Tudományok Bizottsága - magyar nyelvű folyóiratok: C.

 

Elsősorban a következő területekről számítunk kéziratokra:

- agrárgazdaságtan,

- földrajztudomány,

- környezettudomány,

- közgazdaságtan,

- közigazgatás,

- politikatudomány,

- regionális tudomány,

- szociológia,

- természetvédelem,

- turizmus.


A FALU – szerzői útmutató