Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit

Publikációk aktuális listája (MTMT)MIKÓ JÓZSEFNÉ Dr. JÓNÁS EDIT

 

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

 


Publikációk:

 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2006): A tejtermelő szarvasmarhatartás adatgyűjtésének és feldolgozásának fejlődése. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. 1. évf. 2006/1. sz. 21-26 p. ISSN 1788-5345.
 • Mucsi I. – Kocsisné Gráff M. – Benk Á. – Mikóné Jónás E. (2006): Szánentáli kecske kondíciójának meghatározása. 1. Közlemény: A módszer ismertetése. (A scoring system ot fhe body condition of Saanen goats. 1st Paper. Body condition scoring system). Állattenyésztés és Takarmányozás. English summaries. Vol. 55. 4. 2006. 343-353 p.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2007): A hazai holstein-fríz állományok tenyésztésének kiemelt területei – I. Szaporasági mutatók elemzése. Agrár- és Vidékfejlesztési szemle. A SZTE MGK Tudományos Folyóirata 2. évf. 2007/1. sz. 11-16 p. ISSN 1788-5345.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Komlósi István – Mucsi Imre (2007): Hazai holstein-fríz állományok tenyésztésének kiemelt területei: II. A tehenek kondíciójának vizsgálata. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 2. évf. 2007/2. 135-139. ISSN 1788-5345.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi I. – Komlósi I (2008): Holstein-fríz tehenek kondíciópontszámának értékelése Agrártudományi közlemények (31.) Acta Agraria Debreceniensis 2008/31 57-61. ISSN 1587-1282
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi Imre - Komlósi István (2009): A tejelő tehenek kondíciópontozásos rendszere (irodalmi áttekintés) Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 4. évf. 2009/2. 145-156 p ISSN 1788-5345.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit - Mucsi Imre - Komlósi István (2009): A tehéntej mennyiségi és beltartalmi értékeinek valamint az állat kondíciójának alakulása a laktáció során Agrártudományi közlemények Acta Agraria Debreceniensis 2009/37. 69-73 p. ISSN 1587-1282
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi Imre – Komlósi István (2010): Holstein-fríz tehenek ellés utáni kondícióváltozásának és reprodukciós mutatóinak kapcsolata Agrártudományi közlemények Acta Agraria Debreceniensis.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi Imre – Szendrei Zoltán – Komlósi István (2010): Az ellés utáni kondícióváltozás és a tejtermelési mutatók kapcsolata Holstein-fríz tehenekben (Correlation between body condition change and milk production parameters of Holstein-Friesian cows after calving) Állattenyésztés és Takarmányozás 2010/5_6

 

Nemzetközi és hazai konferencia előadások, poszterek jegyzéke, összefoglalói magyar és idegen nyelven:

 • Kiss E-né – Mikóné Jónás E. (2006): Holstein-fríz génösszetételű tehénállomány laktációs tejtermelési és szaporodási mutatóinak elemzése. XXXI. Óvári Tudományos Nap. 2006. okt. 5. Mosonmagyarórár. Előadások és poszterek összefoglaló anyaga 43 p. (Teljes anyag CD-n is). (előadó)
 • Kiss Ernőné, Mikóné Jónás Edit (2006): A laktációs tejtermelési színvonal hatása holstein-fríz génösszetételű tehénállomány szaporodásbiológiai paramétereire. (The effect of the lactation standard on the reproductive parameters of Holstein-Friesian dairy cows). Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám) 2006. Vol. 55. 52-53 p. (előadó)
 • Kocsisné Gráff M., Mikó Józsefné Jónás E. (2006): A kondíció, a laktáció és a szaporaság összefüggései tejelő kecskéknél. XII. Ifjúsági Tudományi Fórum. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, 2006. április 20. CD kiadvány.
 • Kocsisné Gráff Myrtill, Mucsi Imre, Benk Ákos, Mikóné Jónás Edit (2006): Szánentáli kecske kondíciójának meghatározása. Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám)
 • Kocsisné Gráff Myrtill, Mucsi Imre, Mikóné Jónás Edit, Benk Ákos (2006): A szánentáli kecske kondíciójának, tejtermelésének és szaporaságának összefüggésvizsgálata. Kérődző állatfajok mai helyzete és perspektívái az Európai Unióban c. tudományos konferencia. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő. 2006.04.10. 04.11. CD kiadvány (Állattenyésztés és Takarmányozás Különszám)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Kiss Ernőné (2006): A tejtermelő szarvasmarhatartás adminisztrációs feladatainak fejlődése az analitikus adatfeldolgozástól a digitálisig. X. Nenmzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskolai Gyöngyös. 2006. március 30-31. Előadások összefoglalói 137 p. (előadó)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Kiss Ernőné dr. (2006): A Számítástechnikai lehetőségek fejlődése a szarvasmarhatenyésztésben. XII. Ifjúsági Tudományi Fórum. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely, 2006. április 20. CD (előadó)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit, Hódiné Szél Margit (2006): A perzsitencia-értékszám alakulásának vizsgálata Holstein-fríz populációban. (Analysis of the milk persistence value in a Holstein-Friesian cattle population.) Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja. c. konferencia. SZTE MFK Hódmezővásárhely. 2006. okt. 6. CD kiadvány. (előadó)
 • Kiss, E. Ms. – Mikóné Jónás, E. Ms. (2006): The effect of the lactation standard on the reproductive parameters of Holstein-Friesian dairy cows University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Faculty of Farm Management Facultatea de Management Agricol. Scientific Symposium. Timisoara 2006. 45-52 p (előadó)
 • Myrtill Gráff Kocsisné, I. Mucsi, Edit Jónás Mikóné, Á. Benk (2006): Correlation examination between the body condition, reproduction and milk production of saanen goats. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Faculty of Farm Management Facultatea de Management Agricol. Scientific Symposium. Timisoara 2006. 53-60 p.
 • Kocsisné Gráff M. – Mikóné Jónás E (2007): A szánentáli kecskék kondíciójának és életkorának hatása a káliumra. Tessedik Sámuel Főiskola Tudományis Közlemények. 2007. Tom. 7. No. 1. 2. kötet. 353-358p p. + CD
 • Edit Jónás Mikóné (2007): The effect of body condition scoring on production efficiency in a holstein friesian stock. International Scientific Symposium. 23.02.2007 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Management of Durable Rural Development. 343-350 p. (előadó)
 • Myrtill Gráff Kocsisné, Edit Jónás Mikóné (2007): The body condition and age of milking goats as economic factors. International Scientific Symposium. 23.02.2007 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Management of Durable Rural Development. 329-334 p.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit Mucsi Imre – Komlósi István (2007): Holstein-fríz tehenek kondíciópontszámának értékelése Európai Kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia Szeged, 2007. október 12. (előadó)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi I. – Komlósi I (2007).: Holstein-fríz tehenek kondíciópontszámának értékelése A JÖVŐ TUDÓSAI, A VIDÉK JÖVŐJE doktoranduszok konferenciája Debrecen 2007. november 21 (előadó)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Káity Ágnes – Keller Tamás – Komlósi István(2008): The evaluation of body condition scoring and milk production of Holstein-Friesian cows Agrár- é Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK Tudományos folyóirata 3. évf. 2008/1 ISSN 1788-5345. .(Összefoglaló). Multifunkcionális mezőgazdaság c. nemzetközi tudományos konferencia előadásai és poszterei CD-n. (előadó)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2008): Holstein-fríz tenyésztők munkáját támogató mutatók értékelése A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 403. ülése 2008. október 31 (konferencia előadás)
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi I. – Komlósi I. (2008): A tej mennyiségi és beltartalmi értékeinek alakulása a kondíció függvényében A JÖVŐ TUDÓSAI, A VIDÉK JÖVŐJE doktoranduszok konferenciája Debrecen 2008 november 20
 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2009): A kondíció és a tejmennyiség alakulása eltérő fejési technológiát alkalmazó tehenészetekben VIII. Wellmann Oszkár nemzetközi tudományos konferencia Hódmezővásárhely 2009. április 23.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2009): A tejelő tehenek kondícióváltozásának hatása a tejtermelésre a laktáció kezdetén Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 411. szakosztályi ülése, SZTE MGK Hódmezővásárhely 2009. október 30
 • Mikó Józsefné Jónás Edit – Mucsi Imre – Komlósi István (2009): Holstein-fríz tehenek ellés utáni kondícióváltozásának és reprodukciós mutatóinak kapcsolata A jövő tudósai, a vidék jövője Doktoranduszok VIII. konferenciája 2009. november 12.
 • Mikó Józsefné Jónás Edit (2010): A holstein-fríz szarvasmarhák kondíciója és egyes értékmérő tulajdonságai közötti összefüggések Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 417. szakosztályi ülése, SZTE MGK Hódmezővásárhely 2010. október 28