Munkatársak, elérhetőségek

Az SZTE MGK Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet munkatársai, elérhetőségei

 

Dr. Majzinger István

intézetvezető, egyetemi docens,

címzetes egyetemi tanár

116

majzinger.istvan@szte.hu

Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit

Professor Emerita

122

szucsne.peter.judit@szte.hu

Dr. habil. Mikó Edit
dékán, egyetemi docens,

100

miko.edit@szte.hu

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens 203

kocsisne.graff.myrtill@szte.hu

Dr. Benk Ákos

főiskolai docens

202

benk.akos@szte.hu

Dr. Barta Tamás

főiskolai docens

147

barta.tamas.02@szte.hu

Dr. Kiss Orsolya főiskolai docens
130

kiss.orsolya@szte.hu

Dr. Pinnyey Szilárd

adjunktus

202

pinnyey.szilard@szte.hu

Dr. Süli Ágnes

főiskolai docens,

laboratórium vezető

130

suli.agnes@szte.hu

Dr. Szirmai Orsolya
tudományos munkatárs
186

szirmai.orsolya@szte.hu

Tóth Violetta tanársegéd
156

toth.violetta@szte.hu

Beier László
tanársegéd
147

beier.laszlo.istvan@szte.hu

Köteles Dávid tanársegéd 120

koteles.david@szte.hu

Gémes-Matusek Krisztina
tanársegéd
122

matusek.krisztina.szabina@szte.hu

Kosztyu Mónika
intézeti mérnök
132

kosztyu.monika@szte.hu

Kőrösiné Tóth Anikó
intézeti mérnök 132

korosine.toth.aniko@szte.hu

Králik Emese Virág mesteroktató 203
kralik.emese.virag@szte.hu
Baccouri Wissem
tudományos segédmunkatárs
156

baccouri.wissem@szte.hu

Wanjala George
tudományos segédmunkatárs 204

wanjala.george@szte.hu

Srivastava Vineet tanársegéd 204

srivastava.vineet@szte.hu

Győriné Berényi Gizella
mesteroktató
Takács Ferenc
Képző Központ
gyorine.berenyi.gizella@szte.hu
 
 

kepx

Név, beosztás: Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár

Fogadóóra: V. ép. II. em. 206. iroda

Hétfő: 12:30-13:30

Szerda: 11:00-12:00

Minden esetben előre egyeztetve

Telefon: 62/532-990/116

E-mail: majzinger.istvan@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Vadászati állattan és szervezettan, Erdő- és vadgazdálkodás, Apróvad-állomány szabályozása és hasznosítása, Ökológia és vadbiológia, Vadgazdálkodási adatok gyűjtése, Nagyvad-állomány szabályozása és hasznosítása, Vadállományok hasznosítása, Zárttéri vadtenyésztés, Forestry and wildlife management.


Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit

Név, beosztás: Prof. Szűcsné Dr. Péter Judit, Professor Emerita
Fogadóóra: V. épület III.em. 353.

Kedd: 14:00-16:00

Telefon: +36 62/532-990/122
E-mail: szucsne.peter.judit@szte.hu
Oktatott tárgyak: Takarmányozástan, Takarmánygazdálkodás, Társállatok takarmányozása, Keveréktakarmány gyártás, Animal Nutrition


mikone_230x154

Név, beosztás: Dr. habil. Mikó Edit, dékán, egyetemi docens

Fogadóóra: Dékáni Hivatal, V. épület, fsz. 2.

Előzetes időpont egyeztetés alapján

Telefon: 62/532-990/100

E-mail: miko.edit@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Számítógépes telepirányítási rendszerek az állattenyésztésben, Mezőgazdasági kísérletek tervezése és értékelése, Szarvasmarha-tenyésztés, Kutatás módszertan, Statisztika, Information technology, Pig breeding, Cattle breeding, Sheep and goat breeding, Statistics.


Graff_Myrtill

Név, beosztás: Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens

Fogadóóra: V. ép. tetőtér, 406. szoba

Hétfő: 9:00-10:30

Szerda 10:00-11:30

Telefon: 62/532-990/203; +36305329696;

E-mail: kocsisne.graff.myrtill@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Kárpát-medence természeti földrajza, Általános állattan, Anatómia és állatélettan, Mezőgazdasági termékek élelmiszerbiztonsága, General zoology, Animal anatomy and physiology, Food safety of agricultural products.


Benk_Akos 

Név, beosztás: Dr. Benk Ákos, főiskolai docens

Fogadóóra: V. ép. tetőtér, 404. szoba

Szerda: 10:30-11:30

Csütörtök: 10:00-11:00

Telefon: 62/532-990/202

E-mail: benk.akos@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Díszállat tenyésztés és -tartás, Galambtenyésztés és -tartás, Genetika, Általános állattenyésztés, Baromfitenyésztés, Halgazdálkodás, Mezőgazdasági alapismeretek, Mezőgazdasági termelési ismeretek I., Basic studies in agriculture, General animal breeding, Genetics, Poultry breeding.


Dr. Barta Tamás

Név, beosztás: Dr. Barta Tamás, főiskolai docens

Fogadóóra: V. ép. II. em. 207. szoba

Kedd: 9:00-10:00

Szerda: 9:00-10:00

Telefon: 62/532-990/147

e-mail: barta.tamas.02@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Fegyver- és lőszerismeret, Vadgazdálkodás ökonómiája és tervezés, Vadászat eszközei és módjai, Vadászebek és gyakorlati használatuk, Vadkármegelőzés és-becslés, Vadászatszervézés és vadászati turizmus, Trófeabírálat


Kiss Orsolya

Név, beosztás: Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens
Fogadóóra: 351. iroda
Telefon: +36 62/532-990/130
E-mail: kiss.orsolya@szte.hu

Oktatott tárgyak: Növénytan, Növényrendszertan-és társulástan, Természetvédelem, Ökológia, Viselkedésökológia, Élőhelykezelés és -fejlesztés, Természetvédelmi biológia, Botany, Ecology


Dr. Pinnyey Szilárd

Név, beosztás: Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus

Fogadóóra: V. ép. tetőtér, 404. szoba

Hétfő: 11:30-13:00

Csütörtök 11:30-13:30

Telefon: 62/532-990/202

e-mail: pinnyey.szilard@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Vadegészségtan, Állathigiénia és állategészségtan, Mikrobiológia, Szaporodásbiológia, Kedvtelésből tartott állatok egészségvédelme, Zárttéri vadtenyésztés, Animal hygiene and animal health, Microbiology


Suli_foto

Név, beosztás: Dr. Süli Ágnes, főiskolai docens, laboratórium vezető (SZTE MGK Kovács Gábor Takarmányvizsgáló Laboratórium)
Fogadóóra helye: 351. iroda

Hétfő: 9:00 – 10:00

Kedd: 10:00 – 12:00

Telefon: +36 62/532-990/130
E-mail: suli.agnes@szte.hu

Oktatott tárgyak (oktatásban részt vesz): Társállatok takarmányozása, Takarmányozástan, Takarmánygazdálkodás, Nyúl- és prémesállat tenyésztés, Gyepgazdálkodás, Vadtakarmányozás és Vadföldgazdálkodás


_Szirmai_Orsolya

Név, beosztás: Dr. Szirmai Orsolya, tudományos munkatárs

Fogadóóra helye: 302. iroda

Hétfő: 10.00-12.00

Szerda: 10.00-12.00

Telefon: +36 62/532-990/186

E-mail: szirmai.orsolya@szte.hu

Oktatott tárgyak (oktatásban részt vesz): Növénytan gyakorlat tartása, Környezetvédelem és környezetpolitika előadás és gyakorlat, Védett növényeink fakultáció-előadás.88191403_269507347369035_211742703736586240_n

Név, beosztás: Tóth Violetta, tanársegéd

Fogadóóra: 403-as iroda

Hétfő: 8:00-9:00

Kedd: 13:00-14:00

Telefon: +36/62-532-990/156

E-mail: toth.violetta@szte.hu

Oktatott tárgyak, oktatásban részt vesz: Szarvasmarhatenyésztés, Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, Sertéstenyésztés, Pig breeding, Basic studies in ecological farming


Beier_Laszlo

Név, beosztás: Beier László, tanársegéd

Fogadóóra: 207-es iroda

Telefon: +36/62-532-990/147

E-mail: beier.laszlo.istvan@szte.hu

Oktatott tárgyak (oktatásban részt vesz):Kralik_0036_ff

Név, beosztás: Králik Emese Virág, mesteroktató

Fogadóóra: V.ép. tetőtér 406-es iroda

Hétfő, kedd: 08.00 - 09.00 óra

Szerda: 10.00 -12.00 óra

Telefon: 06/62-532-990/203

06-30-60-90-271

E-mail: kralik.emese.virag@szte.hu

Oktatott tárgyak: Lótenyésztés, Lovaglás és hajtási alapismeretek, Lovasturizmus és idegenforgalmi ismeretek, Tartástechnológiai ismeretek (ló), Állatvédelem, Alternatív gyógymódok a lovak egészségvédelmében, Gyógynövényekkel a lovakért


Gyorine_5591_r_ff

Név, beosztás: Győriné Berényi Gizella, mesteroktató

Fogadóóra helye, ideje: Takács Ferenc Képző Központ (6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 6.,Tanya 1447., 472. sz. főút 195. km)

Telefon: + 36 30 270 2752

E-mail: gyorine.berenyi.gizella@szte.hu

Oktatott tárgyak:Koteles_David

Név, beosztás: Köteles Dávid, tanársegéd

Fogadóóra: 408-as iroda

Telefon: 62/532-990/120

E-mail: koteles.david@szte.huVissem

Név, beosztás: Baccouri Wissem, tudományos segédmunkatárs

Fodaóóra: 403-as iroda

Telefon: 62/532-990/156

E-mail: baccouri.wissem@szte.huNév, beosztás: Wanjala George, tudományos segédmunkatárs

Fodaóóra: V. ép. IV. em. 407-es iroda

Telefon: 62/532-990/204

E-mail: wanjala.george@szte.huVineet_Srivastava

Név, beosztás: Srivastava Vineet, tanársegéd

Fodaóóra: V. ép. IV. em. 407-es iroda

Telefon: 62/532-990/204

E-mail: srivastava.vineet@szte.hu

Oktatott tárgyak: Agrometeorológia, Földművelés és Mezőgazdasági környezetvédelem, Agrometeorology, Land Cultivation and Agricultural environmental protection.

Kutatásban részt vesz. Kutatási területe: éghajlatváltozás, üvegházhatású gázok kibocsátása, fotoakusztikus spektroszkópia, trágya, talajtan, élelmiszer-biztonság, fenntartható mezőgazdaság.

Kutatásának címe: Állattenyésztésből származó ammónia és dinitrogén-oxid emisszió becslése fotoakusztikus spektroszkópiai módszerrel.Matusek_Krisztina


Név, beosztás: Gémes-Matusek Krisztina, tanársegéd

Telefon: (62)532-990/122

E-mail: matusek.krisztina.szabina@szte.hu

Szoba: 353


kosztyu_monika

Név, beosztás: Kosztyu Mónika, intézeti mérnök

Telefon: (62)532-990/132

E-mail: kosztyu.monika@szte.hu

Szoba: 229


korosi_aniko

Név, beosztás: Kőrösiné Tóth Anikó, intézeti mérnök

Telefon: (62)532-990/132

E-mail: korosine.toth.aniko@szte.hu

Szoba: 229

Események

Rendezvénynaptár *