Az intézet bemutatása

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet


Az intézet a jelenlegi formájában két korábbi intézet: az Állattudományi és Vadgazdálkodási, valamint a Takarmányozástani és Műszaki Intézet összevonásával alakult, így összességében négy korábbi tanszék alkotja: Anatómiai és Állategészségtani Tanszék, Állattenyésztéstani Tanszék, Vadgazdálkodási és Környezetvédelmi Tanszék, Takarmányozástani Tanszék.

Az intézet szakmai arculatát a takarmányozástan szakterületen országosan elismert, iskolateremtő kiváló pedagógus Dr. Kovács Gábor professzor alapozta meg 1972-ben. A Takarmányozástani Tanszéket nyugállományba vonulásáig irányította és fejlesztette. A később intézetté alakult egységet Takarmányozástani- és Műszaki Intézet elnevezéssel Szűcsné Dr. Péter Judit Professzor emerita vezette 2011-ig. Az intézetben való együttműködést több nemzetközi projekt alapozta meg és segíti (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Socrates, Interreg III.B., CADSES, TEMPUS, Flamand kormányprogram).

 

Az intézet sokrétű feladatai közül a legfontosabb a vadgazda mérnök BSc. szak, több felsőoktatási szakképzési szak, a vadgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak gondozása, működtetése, valamint a mezőgazdasági mérnök BSc. szakon belül a vállalkozói és a társállattenyésztői specializáció felügyelete. Ezzel párhuzamosan végezzük számos tantárgy elméleti és gyakorlati oktatását. Az intézet szervezi és ellenőrzi minden hallgató kötelező hetesi, valamint a VII. félévben esedékes féléves szakmai gyakorlatait.


Oktatási tevékenység:


Az Intézet feladata a mezőgazdasági mérnök képzésben és a felsőoktatási szakképzésben a gazdasági haszonállatok domesztikációjával, tenyésztésével, takarmányozásával, genetikájával, nemesítésével, higiéniájával-egészségével, szaporodásbiológiájával, tartás-technológiájával, kapcsolatos ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása. Az Intézet a diszciplínák oktatása során fokozottan törekszik naprakész ismeretek átadására.

A vadgazda mérnök képzésben és a felsőoktatási szakképzésben, valamint a vadgazdálkodási szakmérnök képzésben az intézet munkatársai oktatják a vadvédelem, vadgazdálkodás, vadászat, takarmányozástan témakörein belüli szakmai tantárgyakat.

A mindenkinek kötelező hetesi gyakorlatok a Tanüzemben, mezőgazdasági vállalkozásoknál és vadgazdálkodási egységeknél folynak. Ennek szervezése, a beosztás elkészítése, a gyakorlatok ellenőrzése és értékelése is az intézet feladatai közé tartozik. A vadgazda mérnök szakon és a vadgazdálkodási technológus felsőoktatási szakképzésben a kötelező lőgyakorlatokat lőtereken végezzük.

A szabadon választható tárgyak oktatási szerkezetének kialakítása során Intézetünk figyelembe veszi a hallgatói, valamint a termelői szférában felmerülő igényeket.

Az Intézet feladata megfelelő alapot szolgáltatni azon hallgatók számára, akik a továbbiakban MSc képzésben kívánnak részt venni.


Kutatási tevékenység:


Az intézet kutatási tevékenysége a következő állatfajokat öleli fel: szarvasmarha, sertés, baromfi, juh, kecske, strucc, őz, vaddisznó. Az intézetünk rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek (állatház, takarmányvizsgáló laboratórium, gázanalitikai mini laboratórium) az alkalmazott kutatást teszik lehetővé, melyben team munkára törekszünk más intézetekkel, az egyetem kutatási szervezeteivel, valamint a hazai- és külföldi intézetekkel együttműködve.

Az érdeklődő tehetséges hallgatókat bevonjuk a kutató munkába, hogy az eredményeket Tudományos Diákköri dolgozatokban, szakdolgozatokban felhasználhassák, és esetleg társszerzőként publikálási lehetőséghez jussanak.

 

 

Események

Rendezvénynaptár *