Szakdolgozati Témák

VADGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS


BSc vadgazda mérnök hallgatóknak


Konzulens: Dr. Majzinger István egyetemi docens


Cím
Őzagancsok tömeg- és koreloszlásának elemzése az érmes trófeák tükrében az OTB statisztikái alapján.
A gímszarvas vagy az őzállomány szabályozásának értékelése a vadgazdálkodási statisztikák alapján (adott megyében, körzetben)
Őzlétszám meghatározása populáció-rekonstrukcióval (adott megyében, körzetben).
Gímszarvas létszám meghatározása populáció-rekonstrukcióval (adott megyében, körzetben).
A mezei nyúl populáció-dinamikája és hasznosításának értékelése (adott területen)
A mezei nyúl teríték összetételének vizsgálata és a hasznosítás tervezése (adott területen)
A rókaállomány populációs paraméterekre alapozott szabályozása (adott területen)
A róka és az apróvadállomány változásának vizsgálata (adott területen).
A vaddisznó terjeszkedésének okai és következményei (adott területen)
Az apróvad-gazdálkodás (fácán, fogoly, vízivad külön-külön, vagy komplex) elemzése és értékelése (adott területen).
A nagyvad-gazdálkodás (gím, dám, őz, muflon, vaddisznó külön-külön, vagy komplex) elemzése és értékelése (adott területen)
Különleges rendeltetésű vadászterület kezelésének értékelése.
A ragadozógazdálkodás értékelése statisztikai adatok alapján (adott körzetben).
A kártékony vadfajok kezelése és hatása az apróvadállományra (adott területen).
Vadelhullás elemzése statisztikai adatok alapján
A vadgazdálkodás jogi szabályozásának változása, értékelése (meghatározott időszakot tekintve).
A vaddisznó zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen)
A gímszarvas zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen)
A dám zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen)
A muflon zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen)
A fácán zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen)


Konzulens: Dr. Majzinger István egyetemi docens – Dr. Süli Ágnes adjunktus


Cím
Hazai vadfajok takarmányozás


Konzulens: Dr. Barta Tamás főiskolai docens


Cím
Az őzállomány intenzív takarmányozásának hatása az agancsnövekedésre (adott területen).
Az őzagancsok nagyságát meghatározó környezeti tényezők értékelése.
A muflon mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése (adott területen).
Az élőhely értékelése és fejlesztési lehetőségei (adott területen)
Élőhelyfejlesztési lehetőségek az apróvad-állomány növelése érdekében
Erdei élőhelyfejlesztési terv készítése egy adott vadgazdálkodási egység területére.
Nagyvadállomány kártételének vizsgálata különböző mezőgazdasági kultúrákban (adott területen).
Vadkár vizsgálata különböző mezőgazdasági növénykultúrákban.
Vadkármegelőzési gyakorlat összehasonlítása (különböző területeken).
A dám mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése (adott területen).
A trófeabírálat rendszerének elemző értékelése
A varjúfélék vadgazdálkodási jelentősége és terítékalakulása (adott körzetben)


Konzulens: Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus


Cím
Őzállományok parazitológiai felmérése (adott területen).
Rókák veszettség elleni immunizálásának tapasztalatai és következményei (adott területen).
Vadászkutya-tartás állategészségügyi kérdései.
Vadhúsfeldolgozás elemző értékelése.
A mezei nyúl tularémiája.
A fogoly zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen)
A vadkacsa zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen)


ÁLLATTENYÉSZTÉSI-, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc és FOSZ HALLGATÓKNAK


Konzulens: Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens


Cím
A takarmányozás hatása a kecsketej összetételére és a tejtermelésre
Tejelő kecskék kondíciójának vizsgálata
Tejelő kecskék kondíciójának és szaporasági mutatóinak elemzése
A juhtejtermelés technológiája adott üzemben.


Konzulens: Dr. habil. Mikó Edit egyetemi docens


Cím
Különböző bikáktól származó holstein-fríz tehén-csoportok tejtermelési eredményei.
Életteljesítmények elemzése tejtermelő tehén-populációban.
Anyai tulajdonságok húshasznosítású tehénállományban.
Tejelő szarvasmarhák kondícióbírálata
Tejelő szarvasmarhák kondíciójának és termelésének kapcsolata
Tejelő szarvasmarhák kondíciójának és szaporasági mutatóinak elemzése
Holstein-fríz üszők élőtömegének növekedése születéstől tenyésztésbevételig.
A tej minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálata
Az ugró teljesítmény és a testméretek kapcsolata a sportló tenyésztésben
Állattartó telepek állatvédelmi értékelése
Állatszállítás állatvédelmi kérdései
Sertésfajták összehasonlító vizsgálata
Hazai és dán sertésfajták termelési paramétereinek elemzése
Nemesítő fajták felhasználása az ugróteljesítmények javítására
Versenypályáról lejött lovak teljesítménye a lovassportban

Precíziós lehetőségek a szarvasmarhák reprodukciós paramétereinek elemzésére

Precíziós lehetőségek a szarvasmarhák termelési paramétereinek elemzésére

A szarvasmarhák állategészségügyi monitoring rendszerének precíziós megoldásai

Telepirányítási rendszerek a szarvasmarhatenyésztésbenKonzulens: Dr. habil. Mikó Edit egyetemi docens


Cím

Fenntartható vízhasználat szántóföldi növénytermesztésben

Fenntartható vízhasználat tejelő tehenészetben

Vízlábnyom a mezőgazdaságban

Water use in crop production

Sustainable water use in dairy farms

Water footprint in agriculture


Konzulens: Dr. Benk Ákos főiskolai docens


Cím
Különböző takarmányozási technológiák hatása a hízósertések vágási eredményeire.
Tenyészsertések reprodukciós teljesítményeinek értékelése.
Különböző genotípusú és ivarú vágósertések hízási és vágási teljesítményei.
A szaporaság értékelése különböző genotípusú juhoknál.
Tenyészsertések viselkedésének értékelése
A struccok viselkedésének vizsgálata, hazai, zárt tartásban.
Baromfitermék előállítás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata adott üzemben.
A postagalamb-tartás és -versenyzés lehetőségei.
Őshonos- és régen honosult állatok tenyésztésének és termelésének vizsgálata adott tenyészetben
A magyar kendermagos tyúk génmegőrző fenntartása.
Őshonos baromfi fajták tulajdonságainak vizsgálata


Konzulens: Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus


Cím
Tejelő szarvasmarhák lábvég-betegségeinek vizsgálata
Tejelő szarvasmarhák reprodukciós mutatóinak vizsgálata
Hústípusú szarvasmarhák STV eredményeinek vizsgálata
Kedvtelésből tartott állatok adott betegségeinek vizsgálata
Kiskérődzők (juh és kecske) csülökszarujának vizsgálata a lábvégbetegségek megelőzése céljából.


TAKARMÁNYOZÁSI TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc és FOSZ HALLGATÓKNAK


Konzulens: Dr. Süli Ágnes adjunktus


Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására
Takarmányozás hatása a tejtermelésre és tej minőségre
Húsmarhák takarmányozási technológiájának elemzése
Sertések hagyományos- és korszerű takarmányozása
Csongrád vagy adott megye tehéntartó kisgazdaságainak takarmányozási technológiái
Baromfiak (választott faj, hasznosítás) takarmányozásának elemzése
Keveréktakarmány-gyártás és felhasználás Csongrád megyében (vagy az ország más megyében)
Legelő hasznosítás Csongrád megyében (vagy az ország más megyéjében)
Juhok takarmányozása (választott üzemben)
A korszerű lótakarmányozás bemutatása
Őshonos állatfajok takarmányozása


Lehetőség van saját téma választására is, amennyiben azt a konzulenssel megbeszélik.


A szakdolgozat témáját a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint a Tanulmányi és Továbbképzési Osztályon kell megadni a kari tanévi időbeosztásban meghatározott időpontig, a Szakdolgozat illetve TDK dolgozat témák nyilvántartása c. nyomtatványon. Előtte a választott konzulenssel egyeztetni szükséges.

Események

Rendezvénynaptár *