Kollégiumi felvétel

Az SZTE Kollégiumi Szabályzata (KSZ) rendelkezéseinek megfelelően az aktuális év júliusában felvételt nyert elsőéves hallgatók számára kollégiumi felvételt hirdet.

A kollégiumi felvételre vonatkozó pályázatot az SZTE Kollégiumi Szabályzata és a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló szabályzat alapján kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határidejét a szolgáltató határozza meg.

 

A pályázatot az SZTE elektronikus (internetes) pályázati rendszerében kell benyújtani.

(https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login)

 

A hallgató a tanulmányai szerint illetékes kollégiumba kérheti a kollégiumi elhelyezését, a mi esetünkben az SZTE Mezőgazdasági Kar kollégiumába (6800 Hódmezővásárhely, Petőfi út 10-12.)

A pályázati űrlap két részből áll, amely a hallgató szociális helyzetére, és a felvételi pontszámokra vonatkozó adatokat tartalmazza. Ezen adatokhoz a szabályzatokban megállapított pontrendszer alapján az elektronikus rendszer pontokat rendel.

(A pontszámításra vonatkozó adatok a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről szóló Szabályzat 3.§ és az 1. 2. és az 5. sz. mellékleteiben találhatók. Az újonnan felvett hallgatóknak a kollégiumi jelentkezéskor a szociális helyzetükre vonatkozó űrlapot kell feltölteniük)

Az így megállapított pontok nagysága szerint, kollégiumonként elkülönítetten határozzák meg a kollégiumi bizottságok a hallgatók sorrendjét. Az egyes kollégiumokban meghatározott férőhelyek száma alapján a felállított sorrend szerint nyerhetnek a hallgatók felvételt a kollégiumokba.

Férőhely hiányában elutasított hallgatók listára kerülnek, hogy a későbbiekben megüresedett kollégiumi férőhelyekre bekerülhessenek. Adatok, vagy igazolások hiányával leadott felvételi kérelmek hiányos adatszolgáltatás miatt kell elutasítani (KSZ 4§/19). A pályázat elbírálásának határidejét szintén a szolgáltató határozza meg.

Az a hallgató, akinek a pályázatát elutasították, fellebbezéssel élhet annál a Kollégiumi Bizottságnál, ahova jelentkezett. Ezek után a jogorvoslati kérelemről döntés születik.

A pontozásos rendszer egyes elemeiről felvilágosítás kérhető az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál, az egyes karok tanulmányi osztályainál és az adott Kollégiumoknál.

Az elérhetőségekről az egyetemi, illetve az egyes karok, intézmények honlapjain tájékozódhat.

Az a hallgató, aki felvételt nyert kollégiumunkba, a kollégiumi beiratkozáshoz a személyes iratok mellett hozza magával kitöltve az alábbi linkről letölthető regisztrációs lapot is:

KOLLÉGIUMI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP