Intézeti köszöntő

Köszöntöm a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetének minden munkatársa nevében.

 

Az Intézet küldetése és feladata, a hazai és nemzetközi trendeknek megfelelő, korszerű agrárgazdasági és vidékfejlesztési ismeretek nyújtása, amely képessé teszi a jövő agrárszakembereit arra, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén felmerülő gazdasági és társadalmi kihívásokra szakmai válaszokat adjanak, ezáltal szolgálva a hazai agrárgazdaságot és hozzájárulva a vidéki térségek fejlesztéséhez.

 

Az elmúlt évek során az Intézet képzési portfóliója folyamatosan bővült, ezáltal számos graduális és posztgraduális képzés oktatásában vállal szerepet. Az oktatott tantárgyak az Intézet profiljának megfelelően az agrárökonómiai és a vidékfejlesztési témakörökre fókuszál.

 

Az Intézet az alábbi graduális szakok oktatásában vesz részt:

Felsőoktatási szakképzés (FOSZ):

  • Gyógy- és fűszernövények
  • Mezőgazdasági
  • Ménesgazda

Alapképzés (BSc):

  • Mezőgazdasági mérnöki (magyar és angol nyelven)
  • Vadgazda mérnöki
  • Vidékfejlesztési agrármérnöki

Mesterképzés (MSc):

  • Vidékfejlesztési agrármérnöki

 

Az Intézet nagy hangsúlyt helyez a gyakorlatorientált képzésre, amelynek keretében igyekszik folyamatos szakmai kapcsolatot fenntartani Hódmezővásárhely térségének, illetve a Dél-Alföldi régiónak duális és kooperatív vállalati partnereivel és szakmai szervezeteivel.

 

2020. július 1-jén az Intézet keretei között jött létre a Vidékfejlesztési Kutatócsoport, amelynek fő célja a Dél-Alföldi régiót érintő aktuális vidékfejlesztési kérdések, valamint az agrárgazdaság vidékfejlesztésre gyakorolt hatásának és összefüggéseinek a vizsgálata. A kutatócsoport munkájába rendszeresen bekapcsolódnak a tudományterület iránt érdeklődő oktatók, kutatók és tehetséges hallgatók egyaránt.

 

 

Dr. habil. Komarek Levente

egyetemi docens, intézetvezető