Munkatársak, elérhetőségek

Az SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet munkatársai, elérhetőségei

Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. habil. Komarek Levente

intézetvezető, oktatási

dékánhelyettes,

egyetemi docens
146

komarek.levente@szte.hu

Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár,
Professor Emeritus
152

makra.laszlo@szte.hu

Dr. habil. Ferencz Árpád főiskolai tanár 187

ferencz.arpad@szte.hu

Dr. habil. Horváth József egyetemi docens
183

horvath.jozsef@szte.hu

Dr. habil. Vásáry Miklós tudományos munkatárs
151
mvasary@metropolitan.hu
Dr. Csiba Anita főiskolai docens 143

csiba.anita@szte.hu

Dr. Korom Annamária adjunktus
153

korom.annamaria@szte.hu

Szamosköziné Dr. Kispál Gabriella adjunktus
151
szamoskozi.kispal.gabriella@szte.hu
Dr. Fekete Rita adjunktus 109

fekete.rita.02@szte.hu

Dr. habil. Albert Gábor

tudományos főmunkatárs 109
albert.gabor@szte.hu
Dr. Jani Péter hivatalvezető, tanársegéd
104

jani.peter@szte.hu

Nyári Diána
tudományos segédmunkatárs
151

nyari.diana@szte.hu

Kovács Helga tanársegéd
143

kovacs.helga.02@szte.hu

Koncz Sándor
mesteroktató
153

koncz.sandor@szte.hu

Bárkányi Edit
mesteroktató
143
barkanyi.edit@szte.hu
Lábas Kata Sára

intézeti mérnök

143 labas.kata.sara@szte.hu

komarek

Dr. habil. Komarek Levente

intézetvezető, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

 

Fogadóóra helye: 126. iroda

Fogadóóra ideje: kedd: 8.00-10.00 óra

Telefon: +36-62-532990/146 mellék

E-mail: komarek.levente@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Economics, Humán menedzsment, International agriculture, Közgazdaságtan, Munkaerő-piaci ismeretek, Nemzetközi mezőgazdaságtan, Településfejlesztés, Térségi tervezés és programozás, Vállalkozásszervezési- és vezetési ismeretek


makra

Prof. Dr. Makra László Professor Emeritus
egyetemi tanár

 

Fogadóóra helye: 210. iroda
Fogadóóra ideje: hétfő: 14.00-16.00 óra

Telefon: +36-62-532990/152 mellék; +36-70-2941310

E-mail: makra.laszlo@szte.hu

makra@geo.uszeged.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárkörnyezetgazdálkodás, Agrometeorológia, Matematikai statisztika, Statisztika,

Agricultural environmental management, Agrometeorology, Mathematical statistics, Statistics

Saját honlap: http://www.mgk.u-szeged.hu/makra-laszlo/makra-laszlo

 

ferencz

Dr. habil. Ferencz Árpád

főiskolai tanár

 

Fogadóóra helye: 208. iroda

Fogadóóra ideje: kedd: 11.00-12.00 óra

szerda: 9.00-10.00 óra

Telefon: +36-62-532990/187 mellék

E-mail: ferencz.arpad@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Munkaszervezés, Számvitel és pénzügyi ismeretek, Üzemszervezés, Üzleti tervezés, Vállalatgazdaságtan I., Vállalatirányítási és szervezési ismeretek, Vezetői számvitel


horvath

Dr. habil. Horváth József
egyetemi docens


Fogadóóra helye: 307. iroda

Fogadóóra ideje: csütörtök 9:30-10:00 és 12:30-13:00 óra.

Telefon: +36-62-532990/183 mellék

E-mail: horvath.jozsef@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agricultural economics, Business planning, Controlling, EU agricultural policy, Farm business management I-II., Finance and accountancy, Mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Work organisation

 
vasary

Dr. habil. Vásáry Miklós
tudományos munkatárs

 

Fogadóra helye: 210. iroda
Fogadóóra ideje: péntek: 10.00-12.00 óra
Telefon: +36-62-532990/151 mellék
E-mail: mvasary@metropolitan.hu
Oktatott tárgyak: Agrárpolitika, Vidék- és környezetpolitika, A Közös Agrárpolitika rendszerszintű elemzése

 

csiba
Dr. Csiba Anita
főiskolai docens


Fogadóóra helye: 125-ös iroda
Fogadóóra ideje: szerda 14.00-15.00 óra
Telefon: +36-62-532990/143-as mellék
E-mail: csiba.anita@szte.hu
Oktatott tantárgyak: Agrárinformációs rendszerek, Agricultural biotechnology, Agricultural product manufacture, Alternatív gazdálkodás, A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana, Élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek, Mezőgazdasági biotechnológia, Minőségbiztosítás, Mezőgazdasági termékfeldolgozás, Quality assurance

 

korom

Dr. Korom Annamária

adjunktus

 

Fogadóóra helye: 209. iroda
Fogadóóra ideje: kedd 9.00-11.00 óra

Telefon: +36-62-532990/153 mellék

E-mail: korom.annamaria@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Falusi turizmus, Integrált területfejlesztés, Közösségfejlesztés, Közösségi gazdaság, Regionális elemzési módszerek, Település és térségmarketing, Területi tervezés és programozás, Vidékszociológia

 

 szamoskozine

Szamosköziné Dr. Kispál Gabriella

adjunktus

 

Fogadóóra helye: 210 iroda

Fogadóóra ideje: kedd 11.00-13.00 óra

Telefon: +36-62-532990/151 mellék

E-mail: szamoskozi.kispal.gabriella@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárgazdaságtan, Agrármarketing, Alkalmazott logisztika, Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Logisztika, Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek, Vállalatgazdaságtan II., Gyógy- és fűszernövények forgalmazása, Helyi gazdaságfejlesztés, Bevezetés a menedzsmentbe


Fekete_Rita

Dr. Fekete Rita

adjunktus


Fogadóóra helye: 122 iroda

Fogadóóra ideje: csütörtök 12.00-14.00 óra, előzetes egyeztetés alapján

Telefon: +36-62-532990/109

E-mail: fekete.rita.02@szte.hu

Oktatott tárgyak: Projektmenedzsment / Projectmanagement, Humán menedzsment / Human management, Kutatásmódszertan / Research methodology, Munkaerő piaci ismeretek / Labor market knowledge, Vállalkozásszervezési és vezetési ismeretek / Business organization and management skills


AG_foto_6

Dr. habil. Albert Gábor

tudományos főmunkatárs


Fogadóóra helye, ideje: 122-es iroda (előzetes egyeztetés alapján)

E.mail: albert.gabor@szte.hu

Tel: +36-30-5920770; +36-62-532990/109

Oktatott tárgyak: Agrárszakoktatás-történet Magyarországon (fakultáció)jani

Dr. Jani Péter LL.M
hivatalvezető, tanársegéd

 

Fogadóóra helye: IV. épület. fsz. 21.
Fogadóóra ideje: kedd: 10.00-12.00 óra

Telefon: +36-62-532990/104-es mellék

E-mail: jani.peter@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Általános és vadászati jogi ismeretek, Bevezetés az agrárjogba, Business law, Emberi erőforrás gazdálkodás, Gazdasági jog, Közigazgatási ismereteknyari_diana

Nyári Diána

tudományos segédmunkatárs

Fogadóóra helye, ideje: 210-es iroda (előzetes egyeztetés alapján)

Telefon: +36-62-532990/151-es mellék

E-mail: nyari.diana@szte.hu

Kutatásban részt vesz: Kutatási témája a geoarchaeológia tárgykörébe tartozik. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását rekonstruálja a Duna-Tisza köze félig kötött futóhomok-területeinek üledéktani, geomorfológia, rétegtani, kronológiai és régészeti módszereken alapuló vizsgálatával. A földtudományi kutatások eredményeit kiegészítve a régészeti vizsgálatok eredményeivel lehetőséget ad részleges környezetrekonstrukció elkészítésére, feltárva a környezetváltozások jellemzőit és okait.


 

Kovacs_Helga3

Kovács Helga

tanársegéd

 

Fogadóóra helye: 210. iroda

Fogadóóra ideje: hétfő 10.40-11.40 óra, csütörtök 9.00-10.00 óra

Telefon: +36-62-532990/143-es mellék

E-mail: kovacs.helga.02@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Helyi gazdaságfejlesztés, Lovasturizmus és idegenforgalmi ismeretek, Regionális gazdaságtan, Rural tourism, Versenyképesség a gazdaságban, Vidékfejlesztés I., Vidékfejlesztés II.

 

koncz_sandor_9001300

Koncz Sándor

mesteroktató

 

Fogadóóra helye: 209. iroda

Fogadóóra: kedd 12.00-13.45 óra

Telefon: +36-62-532-990/153

E-mail: koncz.sandor@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárgazdasági adatelemzés módszertana, Gazdaságmatematika, Informatika, Matematika, Mezőgazdasági kísérletek tervezése és értékelése, Szakdolgozatkészítés, irodalomkutatás


Barkanyi_Edit_2

Bárkányi Edit

mesteroktató

 

Fogadóóra helye: 125. iroda

Fogadóóra: szerda 8.45-10.45 óra

Telefon: +36-62-532-990/143

E-mail: barkanyi.edit@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Kommunikációs ismeretek/üzleti kommunikáció, Versenyképesség a gazdaságban, Mezőgazdasági vagyonértékelésLabas_Kata_Sara_2

Lábas Kata Sára

intézeti mérnök

 

Fogadóóra helye: 125. iroda

Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00 óra

Telefon: +36-62-532-990/143

E-mail: labas.kata.sara@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Regionális politika, Gyógy-és fűszernövények forgalmazása, Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek