Munkatársak, elérhetőségek

Az SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet munkatársai, elérhetőségei

Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. habil. Komarek Levente

intézetvezető, oktatási

dékánhelyettes,

egyetemi docens
146

komarek.levente@szte.hu

Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár,
Professor Emeritus
152

MakraLaszlo@szte.hu

Dr. habil. Ferencz Árpád főiskolai tanár 187

ferencz.arpad@szte.hu

Dr. habil. Horváth József egyetemi docens
183

horvath.jozsef@szte.hu

Dr. habil. Vásáry Miklós tudományos munkatárs
151
vasary.miklos@szte.hu
Dr. Csiba Anita főiskolai docens 143

csiba.anita@szte.hu

Dr. Korom Annamária adjunktus
153

korom.annamaria@szte.hu

Szamosköziné Dr. Kispál Gabriella adjunktus
151
szamoskozi.kispal.gabriella@szte.hu
Dr. Fekete Rita adjunktus 109

fekete.rita.02@szte.hu

Dr. habil. Albert Gábor

tudományos főmunkatárs 109
albert.gabor@szte.hu
Dr. Jani Péter hivatalvezető, tanársegéd
104

jani.peter@szte.hu

Nyári Diána
tudományos segédmunkatárs
151

nyari.diana@szte.hu

Kovács Helga tanársegéd
151

kovacs.helga.02@szte.hu

Koncz Sándor
mesteroktató
153

koncz.sandor@szte.hu

Bárkányi Edit
mesteroktató
143
barkanyi.edit@szte.hu
Lábas Kata Sára

tanársegéd

143 labas.kata.sara@szte.hu

komarek

Dr. habil. Komarek Levente

intézetvezető, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

 

Fogadóóra helye: 126. iroda

Fogadóóra ideje: kedd: 8.00-10.00 óra

Telefon: +36-62-532990/146 mellék

E-mail: komarek.levente@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Economics, Humán menedzsment, International agriculture, Közgazdaságtan, Munkaerő-piaci ismeretek, Nemzetközi mezőgazdaságtan, Településfejlesztés, Térségi tervezés és programozás, Vállalkozásszervezési- és vezetési ismeretek


makra

Prof. Dr. Makra László Professor Emeritus
egyetemi tanár

 

Fogadóóra helye: 124. iroda
Fogadóóra ideje: hétfő: 14.00-16.00 óra

Telefon: +36-62-532990/152 mellék; +36-70-2941310

E-mail: MakraLaszlo@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárkörnyezetgazdálkodás, Agrometeorológia, Globális környezeti rendszerek, globális kihívások, Agricultural environmental management, Agrometeorology

Saját honlap: http://www.mgk.u-szeged.hu/makra-laszlo/makra-laszlo

 

ferencz

Dr. habil. Ferencz Árpád

főiskolai tanár

 

Fogadóóra helye: 208. iroda

Fogadóóra ideje:

hétfő: 11.00 - 12.00 óra

kedd: 10.00 - 11.00 óra

Telefon: +36-62-532990/187 mellék

E-mail: ferencz.arpad@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Munkaszervezés, Számvitel és pénzügyi ismeretek, Üzemszervezés, Üzleti tervezés, Vállalatgazdaságtan I., Vállalatirányítási és szervezési ismeretek, Vezetői számvitel


horvath

Dr. habil. Horváth József
egyetemi docens


Fogadóóra helye: 307. iroda

Fogadóóra ideje: csütörtök 9:30 - 10:00 és 12:30 - 13:00 óra.

Telefon: +36-62-532990/183 mellék

E-mail: horvath.jozsef@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agricultural economics, Business planning, Controlling, EU agricultural policy, Farm business management I-II., Finance and accountancy, Mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Work organisation

 
vasary

Dr. habil. Vásáry Miklós
tudományos munkatárs

 

Fogadóra helye: 210. iroda
Fogadóóra ideje: péntek: 10.00 - 12.00 óra
Telefon: +36-62-532990/151 mellék
E-mail: vasary.miklos@szte.hu
Oktatott tárgyak: A Közös Agrárpolitikát alakító tényezők rendszerszintű elemzése, Agrárkereskedelmi ismeretek, Agrárpolitika, EU agrárpolitikája, Vidék- és környezetpolitika, Vidékgazdaságtan

 

csiba
Dr. Csiba Anita
főiskolai docens


Fogadóóra helye: 125-ös iroda
Fogadóóra ideje: szerda 14.00 - 15.00 óra
Telefon: +36-62-532990/143-as mellék
E-mail: csiba.anita@szte.hu
Oktatott tantárgyak: Agrárinformációs rendszerek, Agricultural biotechnology, Agricultural product manufacture, Alternatív gazdálkodás, A precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtana, Élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek, Mezőgazdasági biotechnológia, Minőségbiztosítás, Mezőgazdasági termékfeldolgozás, Quality assurance

 

korom

Dr. Korom Annamária

adjunktus

 

Fogadóóra helye: 209. iroda
Fogadóóra ideje: csütörtök 12.30 - 14.00 óra

Telefon: +36-62-532990/153 mellék

E-mail: korom.annamaria@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Falusi turizmus, Integrált területfejlesztés, Közösségfejlesztés, Közösségi gazdaság, Regionális elemzési módszerek, Település és térségmarketing, Területi tervezés és programozás, Szakdolgozat készítés, irodalomkutatás, Vidékszociológia, Rural tourism, Integrated regional development, Community development, Community economy, Regional analysis methods, Rural sociology, Settlement and regional marketing, Spatial planning and programming, Thesis preparation, literature research

 

 szamoskozine

Szamosköziné Dr. Kispál Gabriella

adjunktus

 

Fogadóóra helye: 210 iroda

Fogadóóra ideje: kedd 11.00 - 13.00 óra

Telefon: +36-62-532990/151 mellék

E-mail: szamoskozi.kispal.gabriella@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárgazdaságtan, Agrármarketing, Alkalmazott logisztika, Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Logisztika, Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek, Vállalatgazdaságtan II., Gyógy- és fűszernövények forgalmazása, Helyi gazdaságfejlesztés, Bevezetés a menedzsmentbe


Dr_Fekete_Rita-L

Dr. Fekete Rita

adjunktus


Fogadóóra helye: 121 iroda

Fogadóóra ideje: csütörtök 12.00 - 14.00 óra, előzetes egyeztetés alapján

Telefon: +36-62-532990/112

E-mail: fekete.rita.02@szte.hu

Oktatott tárgyak: Projektmenedzsment / Projectmanagement, Humán menedzsment / Human management, Kutatásmódszertan / Research methodology, Munkaerő piaci ismeretek / Labor market knowledge, Vállalkozásszervezési és vezetési ismeretek / Business organization and management skills


AG_foto_6

Dr. habil. Albert Gábor

tudományos főmunkatárs


Fogadóóra helye, ideje: 122-es iroda (előzetes egyeztetés alapján)

E.mail: albert.gabor@szte.hu

Telefon: +36-62-532990/ 109; +36-30-5920770

Oktatott tárgyak: Agrárszakoktatás-történet Magyarországon (fakultáció)jani_peter_230x154

Dr. Jani Péter LL.M
hivatalvezető, tanársegéd

 

Fogadóóra helye: IV. ép. fszt. 20/A.
Fogadóóra ideje: kedd: 10.00 - 12.00 óra

Telefon: +36-62-532990/104-es mellék

E-mail: jani.peter@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Általános és vadászati jogi ismeretek, Gazdasági jog, Közigazgatási ismeretek, Gazdasági ismeretek, Businnes lawnyari_diana

Nyári Diána

tudományos segédmunkatárs

Fogadóóra helye, ideje: 210-es iroda (előzetes egyeztetés alapján)

Telefon: +36-62-532990/151-es mellék

E-mail: nyari.diana@szte.hu

Kutatásban részt vesz: Kutatási témája a geoarchaeológia tárgykörébe tartozik. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását rekonstruálja a Duna-Tisza köze félig kötött futóhomok-területeinek üledéktani, geomorfológia, rétegtani, kronológiai és régészeti módszereken alapuló vizsgálatával. A földtudományi kutatások eredményeit kiegészítve a régészeti vizsgálatok eredményeivel lehetőséget ad részleges környezetrekonstrukció elkészítésére, feltárva a környezetváltozások jellemzőit és okait.


 

Kovacs_Helga3

Kovács Helga

tanársegéd

 

Fogadóóra helye: 122. iroda

Fogadóóra ideje: kedd 8.00 - 9.00 óra, csütörtök 8.00 - 9.00 óra

Telefon: +36-62-532990/109-es mellék

E-mail: kovacs.helga.02@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Helyi gazdaságfejlesztés, Regionális gazdaságtan, Versenyképesség a gazdaságban, Vidékfejlesztés I., Vidékfejlesztés II.


igazolvanykep_koncz_sandor

Koncz Sándor

mesteroktató

 

Fogadóóra helye: 209. iroda

Fogadóóra: hétfő 14.00 - 15.45 óra

Telefon: +36-62-532-990/153

E-mail: koncz.sandor@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrárgazdasági adatelemzés módszertana, Gazdaságmatematika, Informatika, Matematika, Mezőgazdasági kísérletek tervezése és értékelése, Szakdolgozatkészítés, irodalomkutatásBarkanyi_Edit_2

Bárkányi Edit

mesteroktató

 

Fogadóóra helye: 125. iroda

Fogadóóra: szerda 8.45 - 10.45 óra

Telefon: +36-62-532-990/143

E-mail: barkanyi.edit@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Kommunikációs ismeretek/üzleti kommunikáció, Versenyképesség a gazdaságban, Mezőgazdasági vagyonértékelésLabas_Kata_Sara_2

Lábas Kata Sára

tanársegéd

 

Fogadóóra helye: 125. iroda

Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00 óra

Telefon: +36-62-532-990/143

E-mail: labas.kata.sara@szte.hu

Oktatott tantárgyak: Agrármarketing, Gyógy-és fűszernövények forgalmazása, Helyi gazdaság-és vállalkozásfejlesztés, Regionális politika, Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek