Szakdolgozat és diplomamunka témák a graduális és posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók számára a 2020/2021-es tanévtől


A választott témát előzetesen a témavezetővel egyeztetni szükséges!Prof. Dr. Makra László egyetemi tanár


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. A parlagfűpollen története Magyarországon

2. Gyomnövények gazdasági kártétele

3. Gyomirtás – költség - haszon számítások

4. A meteorológiai elemek kapcsolata a parlagfűpollen koncentrációval lokálisan, regionálisan, kontinentálisan és globálisan

5. A parlagfűpollen transzportja Magyarországra

6. A parlagfű-pollen egészségi hatásai

7. A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra

8. Globális felmelegedés vs. technológiai kihívások a mezőgazdaságban

9. Az európai mezőgazdaság lehetőségei a változó klímában

10. A mezőgazdaság versenyképességének klímafüggése

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. The history of ragweed in Hungary

2. Economic damage of weeds

3. Weed control – cost-benefit calculations

4. Relationship of meteorological elements to ragweed pollen concentration locally, regionally, continentally and globally

5. Transportation of ragweed pollen to Hungary

6. Health effects of ragweed pollen

7. Impact of climate change on agriculture

8. Global warming vs technological challenges in agriculture

9. The potential of European agriculture in a changing climate

10. Climate dependence of the competitiveness of agricultural

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. A parlagfűpollen-koncentráció előrejelzésének modellezése

2. Fagy előrejelzési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban

3. Az aszály előrejelzése

4. A diszponibilis vízkapacitás trendjei az Alföldön

5. A hiányzó napi parlagfűpollen koncentráció adatok pótlása és validálása az Európai Parlagfűpollen Adatbázisban (EAN)

6. A parlagfűpollen új kvantitatív (átlagos évi pollenkoncentráció, az átlagos évi maximális pollenkoncentráció napja) és kvalitatív (a pollenszezon átlagos első napja, a pollenszezon átlagos utolsó napja, és a pollenszezon átlagos hossza) térképei Európára

 

 

Dr. habil. Ferencz Árpád főiskolai tanár

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdasági vagy pénzügyi tevékenységének elemzése

2. Egy növénytermesztési/kertészeti ágazat ökonómiai elemzése

3. Egy kertészeti ágazat munkaszervezésének elemzése

4. Egy vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázat elemzése

5. Egy mezőgazdasághoz köthető vállalkozás indításának elemzése

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. Egy mezőgazdasági vállalkozás gazdasági vagy pénzügyi tevékenységének elemzése

2. Egy növénytermesztési/kertészeti ágazat ökonómiai elemzése

3. Tradícionális/hungarikum élelmiszer/termék fogyasztói megítélése

4. Egy vidékfejlesztéshez kapcsolódó pályázat elemzése

5. Egy település régiómarketingjének vizsgálata

6. Mezőgazdasági vállalkozások adózása

7. Egy önkormányzat helyi adózásának vizsgálata

 


Dr. habil. Horváth József egyetemi docens


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. Mezőgazdasági beruházások ökonómiai tervezése

2. Tejtermelő tehenészeti telepek műszaki – technológiai feltételeinek ökonómiai értékelése

3. A tejtermelés ágazati elemzése eltérő adottságú gazdaságok összehasonlításával

4. A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban

5. Vagyonértékelési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban

6. Az EU szabályozórendszer és a méretgazdaságosság összefüggései

7. Az EU termelési és piacszabályozásának hatása a gazdálkodás eredményeire

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. Financial and economic analysis of agricultural firms

2. Economic evaluation of agricultural resource management

3. Enterprise budget analysis in plant cultivation, horticulture and animal husbandry

4. Business planning in agriculture

5. Optimization of competitiveness by controlling methods

6. The role of logistics in profitable agriculture

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások hatásainak vizsgálata

2. Zöldítés és agrár-környezetgazdálkodás hatása a gazdálkodás eredményességére

3. Agrárágazati és agrárpiaci elemzések

4. Kockázatkezelés és kockázatmegosztás a mezőgazdaságban

5. Vezetői számviteli megoldások a jövedelmező gazdálkodás érdekében

 

Szakdolgozat témák – szakirányú továbbképzések

1. Vagyonértékelési módszerek fejlesztése a mezőgazdaságban

2. Mezőgazdasági ingatlanok és telephelyek értékelése

3. Ökonómiai összefüggések a precíziós mezőgazdaságban

4. A hatékony és környezetbarát növényvédelem gazdaságossági kérdései

 

Dr. habil. Komarek Levente egyetemi docens

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. A Dél-Alföld agrárszerkezetének strukturális változásai a rendszerváltozástól napjainkig

2. A Dél-Alföldi régió súlyának, szerepének alakulása a hazai agrártermelésben (összehasonlító vizsgálat)

3. A hazai baromfivertikum jellemző vonásai, különös tekintettel napjainkra

4. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban

5. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni változásai egy szabadon választott téma alapján

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. Rural development in the European Union

2. Current issues in international agriculture

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban

2. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni megjelenési formái és változásai

3. Vidéki térségek fejlettségének területi differenciáltsága

 


Dr. habil. Vásáry Miklós tudományos munkatárs

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. A Közös Agrárpolitika hazai működésének értékelése

2. A Közös Agrárpolitika keretében alkalmazott intézkedések gyakorlati hatása, következményeik elemzése

3. A Közös Agrárpolitikát jelenleg érő EU-n belüli és EU-n kívüli hatások rendszerző áttekintése és elemző értékelése

4. A közvetlen és nemzeti támogatások szerepe és jelentősége a mezőgazdaságban

 


Dr. Barancsi Ágnes főiskolai docens


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. A turizmus helye, szerepe és fejlesztésének lehetőségei egy kiválasztott régióban, településen

2. A vidékfejlesztés és a falusi turizmus összefüggései a kiválasztott régióban

3. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés összefüggései a kiválasztott régióban

4. Vidékfejlesztési Program 2014-2020 keretein belül megvalósult jó gyakorlat(ok)bemutatása

5. A falusi turizmus társadalmi hatása


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. The place, role and development opportunities of tourism in a selected region or settlement

2. Relationships between rural development and rural tourism in the selected region

3. Relationships between agriculture and rural development in the selected region

4. Presentation of the good practice (s) of the Rural Development Program 2014-2020

5. The social effect of rural tourism

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. Helyi termékek szerepe a helyi gazdaságban

2. Helyi közösségek innovációja egy kiválasztott jó gyakorlat szerint

3. Helyi gazdaság fejlesztés egy kiválasztott jó gyakorlat szerint

4. A turizmus szerepe a vidék gazdaságában az aktuális pályázati lehetőségek prioritásainak tükrében -elemzés egy adott térségben

5. Agrár- és vidékfejlesztési programok eredményeinek országos és regionális elemzése

6. Falusi turizmus szerepe a regionális fejlődésben

 

Szakdolgozat téma – szakirányú továbbképzések

1. Precíziós agrotechnikai megoldások bemutatása egy adott gazdaságban

 


Dr. Csiba Anita adjunktus


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. Környezetbarát technológiák alkalmazása a mezőgazdaság területén

2. Környezetbarát technológiák alkalmazása az élelmiszeripar területén

3. Mezőgazdasági melléktermékek feldolgozása környezetbarát technológiákkal

4. Élelmiszeripari melléktermékek feldolgozása környezetbarát technológiákkal

5. Ammónia- és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az állattartás, takarmányozás, trágyakezelés, trágyatárolás, valamint a feldolgozás során

6. Sertéshús feldolgozás élelmiszer-biztonsági és minőségi kérdései

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. Technological development of slaughterhouse by-product processing for petfood feed flours and fat

2. High-keratin-content slaughterhouse by-products processing for petfood or cosmetics raw materials

3. Effects of different processing methods for quality of pig slurry and poultry manure and ammonia emission

4. Examination of the different thawing solution's effects for the quality of deep frozen ram semen

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. Vágóhídi melléktermékek feldolgozása során előállított termékek felhasználási irányai

2. Vágóhídi melléktermékek takarmányozási célra történő feldolgozásának minőségbiztosítási kérdései

3. Kedvtelésből tartott állatok számára előállított takarmányok termékfejlesztési kérdései

4. Állati eredetű melléktermékek energetikai célokra, valamint talajerő utánpótlásra való hasznosítási irányainak vizsgálata

5. Sertéshús feldolgozás élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdései

 

Szakdolgozat témák – szakirányú továbbképzések

1. Élelmiszerbiztonság javításának lehetőségei precíziós technológiai megoldások bevezetésével

2. Környezetbarát precíziós technológiák gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaság és az élelmiszerfeldolgozás területén

 


Dr. Korom Annamária adjunktus

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. Rövid (élelmiszer) ellátási láncok (REL/RÉL) szerepe a vidékfejlesztésben

2. Egy rövid (élelmiszer) ellátási lánchoz (RÉL/REL) tartozó vállalkozás bemutatása, elemzése

3. A helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés összefüggései egy konkrét település vagy térség életében

4. Klímaváltozás és klímaadaptáció szerepe a településfejlesztésben

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. Településmarketing szerepe egy település fejlesztésében, versenyképességének javításában (Egy konkrét település településmarketingjének elemzése vagy javaslattétel településmarketingjének főbb elemeire)

2. Rövid (élelmiszer) ellátási láncok (REL/RÉL) szerepe a vidékfejlesztésben

3. Egy rövid (élelmiszer) ellátási lánchoz (RÉL/REL) tartozó vállalkozás bemutatása, elemzése

4. A helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés összefüggései egy konkrét település vagy térség életében

5. A klímaváltozás és a klímaadaptáció szerepe a településfejlesztésbenDr. Jani Péter tanársegéd


Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai

2. A termőföldvédelem jogi szabályozása Magyarországon

3. Szabadon választott téma az agrárjog területéről, személyes megbeszélés alapján

 

Diplomamunka témák – mesterképzés (MSc)

1. A hazai termőföldpiac alakulása a rendszerváltás óta. Trendek és változások a hazai földforgalomban

2. Az agrárium munkaerőpiaci kihívásai


Kovács Helga tanársegéd

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc) és felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

1. A turizmus szerepe a vidék gazdaságában

2. Egy hátrányos helyzetű térség jellemzői és fejlesztési lehetőségei

3. A szociális szövetkezetek/szövetkezetek szerepe a vidékfejlesztésben

4. A mezőgazdaság szerepe a vidékfejlesztésben

 

Szakdolgozat témák – alapképzés (BSc – angol nyelven)

1. The role of tourism in the rural economy

2. Characteristics and development opportunities of a disadvantaged area

3. The role of social cooperatives/cooperatives in rural development

4. The role of agriculture in rural development

 

Események

Rendezvénynaptár *