Fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/ szakember szakirányú továbbképzés

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar

 

felvételt hirdet a

 

2024. szeptemberében induló

 

„Fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/ szakember szakirányú továbbképzés


Etsy_Item_Listing_Photo4

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2024. AUGUSZTUS 26.A képzést ONLINE LEVELEZŐ OKTATÁS (blended learning) formában indítjuk! Az elméleti anyagot távoktatás formájában kapják meg a hallgatók, míg a gyakorlati képzés továbbra is közvetlen részvétellel zajlik olyan helyszínen, ahol a legalkalmasabb az oktatás minősége szempontjából. A távoktatás teljes rugalmasságot biztosít, a hallgató a számára optimális időt tölt a leckék tanulmányozásával. Az oktatók online és személyes (csoportos) konzultációs lehetőséget biztosítanak. A tanulmányi idő 3 félév, a tananyag félévenként három modulra osztott, a modulok ellenőrző tesztjeinek eredményes megoldása a továbblépés feltétele a következő tanulási egységre a kurzusokon belül. A kurzusok (tantárgyak) vizsgával zárulnak a tárgyfelelősök követelmény kiírása szerint. A képzést a szakdolgozat megírása és védése zárja hagyományos módon.


27224311-1evKG


A képzés önköltséges (220,000 Ft/félév), részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A felvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap az intézmény Tanulmányi és Továbbképzési Osztályán kérhető. A jelentkezéshez mellékelni kell a felsőfokú képzésben (BSc, MSc vagy főiskolai, egyetemi) szerzett oklevél másolatát.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (az alapdiploma megjelölésével):

 

- fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök (Agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett, mérnök szakképzettséget igazoló oklevél).

- fenntartható precíziós kertészeti szakember (Természettudomány vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban: főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

 

A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztálya ad.

Jelentkezési lap letölthető: ITT


 

Cím: SZTE Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Telefon: 62/532-990.

 

 

SZAKLEÍRÁS

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/ szakember szakirányú továbbképzési szak


Kepkivagas

 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: (az alapdiploma megjelölésével) fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/ szakember.

 

Képzési terület: Agrártudomány

Képzési idő: 3 félév

Szükséges kreditpontok száma: 90

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

A képzés célja:

 

A mezőgazdaság nap mint nap új kihívások előtt áll mind a természeti környezet, mind a társadalom elvárásai részéről. A gyorsan változó körülményeink között a válasz a fejlődésben, a tudás gyarapításban, a technikai korszerűsítésben rejlik. A kertészetekben sincs ez másként, hiszen az egyik legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági ágazatról van szó.

A képzés célja a fogyasztói igényeket és az arra való adekvát termelői választ középpontba helyező, a mai kor követelményeinek megfelelő, specifikus elméleti tudásra alapozó, széles gyakorlati tudást biztosító képzés a kertészeti növényházi és az ökológiai termesztés területén.

A kertészeti termesztés legdinamikusabb iránya rajzolódik ki a jövőben: a védett, növényházi termesztés a környezetre fenntartható módon. A szak a legkorszerűbb precíziós, digitális technológiát is magába foglaló növényházi termesztés bemutatását helyezi előtérbe az ökológiai termesztési technológiák ismertetésével kiegészítve.

 

Szakmai kompetenciák:

A fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/ szakember

Tudása:

 • ismeri a fenntarható mezőgazdaság fogalmát, a korszerű kertészeti technológiák környezetre vonatkozó hatásait
 • ismeri a környezeti elemek és a termesztett növényállomány kölcsönhatásait
 • ismeri az ökológiai termesztés feltételeit
 • ismeri a korszerű növényházi kertészeti termesztés technikai feltételeit
 • ismeri a kertészeti kultúrákhoz kapcsolódó precíziós rendszereket
 • gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a korszerű növényházi és ökológiai kertészeti termesztés technológiai hátteréről
 • megérti és átlátja a kertészeti termesztés ökonómiai kérdéseit

Képességei:

 • képes a magas biológiai értékű és élelmiszercélú kertészeti növények biztonságos előállítására, illetve igényes piacra juttatására
 • képes a növényházi és ökológiai kertészeti termesztési feladatok irányítására
 • képes a korszerű növényházak üzemeltetésére
 • alkalmazói szinten képes a precíziós kertészeti technológiák bevezetésére, használatára
 • képes a növényházi és ökológiai kertészethez kapcsolódó kérdések és problémák felismerésére, javaslattételre, továbbá gazdaságos megoldások kidolgozására
 • képes az interdiszciplináris ismeretek (biológiai, műszaki, környezeti, társadalmi) integrálására a fenntartható kertészeti gazdálkodásban
 • képes a fenntartható és precíziós kertészeti termesztéshez kapcsolódó hazai és nemzetközi eredmények adaptálására

Attitűdje:

 • nyitott tudásának fejlesztésére, az adott szakterület új eredményeinek befogadására
 • törekszik a környezetkímélő kertészeti technológiák megismerésére, megértésére és alkalmazására
 • elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt
 • vállalja és hitelesen képviseli az agrárgazdaság, ezen belül a kertészet és a kapcsolódó tudományterületek társadalmi szerepét, képviseli szakterületének legfontosabb értékeit

Autonómiája és felelőssége:

 • ellenőrzi a növényházi kertészeti termesztéshez alkalmazott eszközök, gépek, berendezések biztonságos működését
 • ellenőrzi és felismeri a fenntartható, precíziós kertészeti termesztés kritikus pontjait, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét
 • fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott probléma, feladat megoldására
 • általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett önállóan végzi munkáját
 • operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg
 • vállalja a felelősséget a szakterületével kapcsolatos következtetések levonásáért, önálló javaslatok megfogalmazásáért
 • önállóan bővíti szakmai ismereteit.

 

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

Alapismeretek és szakmai törzsanyag: 51 kredit

 

Kertészeti növények élettana

Nemesítés és fajtahasználat

Növényházak létesítése

A precíziós növénytermesztés elméleti alapjai

Növényházak üzemeltetése

Agrokémia és trágyázástan

Talaj nélküli termesztés

Növényvédelem a növényházi termesztésben

Biológiai növényvédelem

Az ökológiai termesztés elméleti alapjai

Növényházi termesztés ökonómiája

 

Speciális szakismeretek: 30 kredit

Zöldségfajok növényházi technológiája

Szaporítás növényházi termesztésben

Ökológiai kertészeti technológiák

Egyéb zöldségfajok és fűszernövények növényházi technológiája

Növényházi dísznövénytermesztés

Gyümölcstermesztés napjainkban

Nemzetközi trendek a fenntartható kertészeti termelésben

 

Szakdolgozat: 9 kredit

Szakdolgozat készítés 1.

Szakdolgozat készítés 2.

 

Képzési jellemzők:

A képzés felelős vezetője: Dr. Albert Réka, főiskolai docens

A képzés technikai vezetője: Gyalai Ingrid Melinda, tanársegéd

Helyszíne: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A képzés formája: ONLINE LEVELEZŐ OKTATÁS (blended learning)

Gyakorisága: elméleti képzés távoktatásban, gyakorlati képzés félévenként hat alkalommal gyakorlati konzultációkon, tervezetten pénteki és szombati napokon.

Költségtérítési díj: 190,000 Ft/félév

 

Végzettség, elhelyezkedési lehetőségek: Cél az eredeti oklevél (agrármérnök, kertészmérnök, stb.) kiegészítése, piacképesebbé tétele. A végzettség mezőgazdasági termelő vállalkozásoknál, hajtató üzemekben, feldolgozó üzemekben, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásoknál, valamint termelői szervezeteknél biztosíthat elhelyezkedést.

Események

Rendezvénynaptár *