kep-novenyvedelem-a-ha-lttun

Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzés

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

 

„NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖK”

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI

SZAKRA

 

 

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar

 

felvételt hirdet

 

2024. szeptemberben induló

 

„NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖK” SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKRA.


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. AUGUSZTUS 26.

 

A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi idő 2 év (4 félév), péntek-szombati konzultációkkal. A képzés önköltséges (220.000.- Ft/félév), részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A felvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap az intézmény Tanulmányi és Továbbképzési Osztályán kérhető. A jelentkezéshez mellékelni kell az agrár képzési területen mesterképzésben vagy egyetemi képzésben szerzett mérnöki oklevél másolatát.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:


Növényvédelmi szakmérnök

 

 

A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztálya ad.

Jelentkezési lap letölthető ITT

 

Cím: SZTE Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Telefon: 62/532-990.

E-mail: felveteli.mgk@szte.hu


SZAKLEÍRÁS


1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

 

2. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: (az alapdiploma megjelölésével) növényvédelmi szakmérnök

 

3. Képzési terület: Agrártudomány

 

4. Képzési idő: 4 félév

 

5. Szükséges kreditpontok száma: 120

 

6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

6.1. Elsajátítandó kompetenciák:

 

― növényi kartevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, vezetése,

― üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátása,

― járványok és gradációk előrejelzése, a kártétel létrejöttének megelőzése, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerése,

― növény-egészségügyi hatások elemzése,

― karantén védekezés lefolytatása,

― környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása és megvalósítása,

― új növényvédelmi módszerek adaptálása és továbbfejlesztése,

― a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazása,

― integrált növényvédelem megvalósítása,

― az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódás,

― kutatási feladatok megvalósítása,

― környezetvédelmi előírások betartása és érvényesítése.

 

6.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

― kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismeretek,

― a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,

― műszaki, technológiai ismeretek,

― növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,

― szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete.

 

6.3. Személyes adottságok:

 

― problémafelismerő es megoldó képesség, kreativitás,

― környezet iránti tudatosság és felelősség,

― a környezetvédelmi előírások betartása,

― a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,

― szakmai felelősségtudat,

― a rendszeres szakmai továbbképzés iránti igény,

― alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

 

6.4. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A növényvédelmi szakmérnökök ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Ennek megfelelően alkalmasak adott gazdaságban vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére. Alkalmasak növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató, fejlesztő tevékenységre.

 

6.5. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

A képzés a következő ismeretkörök keretében történik:

 

I. Alkalmazott természettudományi ismeretek: 14 kredit

II. Növénykórtani ismeretek: 22 kredit

III. Entomológiai ismeretek: 22 kredit

IV. Gyombiológiai, gyomszabályozási ismeretek: 12 kredit

V. Növényvédelmi ökonómiai, szaktanácsadási, jogi és szakigazgatási ismeretek: 8 kredit

VI. Növényvédelmi technológiai ismeretek: 32 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 


 

7. Képzési jellemzők:

A képzés ideiglenes szakvezetője: Dr. Albert Réka, főiskolai docens

Helyszíne: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A képzés formája: levelező tagozat, előadás és gyakorlat a képzési terv szerint

Gyakorisága: tervezetten, pénteki és szombati napokon

Költségtérítési díj: 220 ezer Ft/félév

Tervezett hallgatói létszám: 15-20 fő

 

8. A részvétel, (jelentkezés) feltételei: agrár képzési területen mesterképzésben vagy egyetemi képzésben szerzett mérnöki oklevél

 

A képzést olyan agrárszakembereknek ajánljuk, akik a mesterszintű vagy egyetemi diplomájuk mellett a növényvédelem speciális területeivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni.

 

9. A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés formája: a képzésre a Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztályánál igényelhető űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az űrlap a Kar honlapjáról is letölthető. Érdeklődni/jelentkezni lehet a következő címen: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Tanulmányi és Továbbképzési Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15. tel.: (62)532-990,

e-mail: felveteli.mgk@szte.hu

 

10. Végzettség, elhelyezkedési lehetőségek: Cél az eredeti mesterszintű vagy egyetemi oklevél (agrármérnök, kertészmérnök stb.) kiegészítése, piacképesebbé tétele. A végzettség mezőgazdasági termelő vállalkozásoknál, szakigazgatási szerveknél, illetve magánvállalkozóként (mint növényvédelmi szaktanácsadó) biztosíthat elhelyezkedést.

Események

Rendezvénynaptár *