herbal-medicine-display-2-1024x682

Gyógy- és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

 

GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY-TERMESZTŐ ÉS -FELDOLGOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE


 

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar

 

felvételt hirdet a

 

2024. szeptemberében induló

 

GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY-TERMESZTŐ ÉS - FELDOLGOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. AUGUSZTUS 26.

 

A képzés levelező rendszerű, a tanulmányi idő 3 félév, havonta egy alkalommal, pénteki szombati konzultációkkal. A képzés önköltséges (220.000.- Ft/félév), részletfizetési lehetőséget biztosítunk. A felvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap az intézmény Tanulmányi és Továbbképzési Osztályán kérhető. A jelentkezéshez mellékelni kell a felsőfokú képzésben (BSc, MSc vagy főiskolai, egyetemi) szerzett oklevél másolatát.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (az alapdiploma megjelölésével):


- gyógy-és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakember (élő természettudomány vagy orvos és egészségtudomány területén szerzett felsőfokú végzettség esetén)

- gyógy-és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakmérnök (agrártudomány területén szerzett felsőfokú végzettség esetén)

 


A továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az SZTE Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztálya ad.


Jelentkezési lap letölthető ITT

 

Cím: SZTE Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Telefon: 62/532-990.

E-mail: felveteli.mgk@szte.hu

SZAKLEÍRÁS


1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gyógy-és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakirányú továbbképzési szak

 

2. Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: (az alapdiploma megjelölésével) gyógy-és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakmérnök/szakember

 

3. Képzési terület: Agrártudomány

 

4. Képzési idő: 3 félév

 

5. Szükséges kreditpontok száma: 90

 

6. A képzés célja, szakmai kompetenciák: olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök/szakemberek képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek:

  • vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, termelői integráció megszervezésére, megtervezésére és irányítására;
  • összetett beszerzési, illetve disztribúciós, fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;
  • a mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.

 

Cél, hogy a leendő szakmérnökök/szakemberek a fenti feladatok ellátási közben képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét.

A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelő, és logisztikai szolgáltató cégek, termelői szervezetek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek lesznek a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági irányítására.

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

Szakmai ismeretek: csoportirányítás, termesztéstechnológiai műveletek, termesztés, anyagmozgatás és feldolgozás gépei, berendezései, növénytani és növénytermesztési alapismeretek, talajművelés, talajelőkészítés, vetés, ültetés, palántázás, növényápolás, öntözés, növényvédelem, különböző gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiája, betakarítás, előfeldolgozás, szárítás, elsődleges feldolgozás és tárolás, a drogok minősítése.

 

Szakmai készségek: olvasott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban, szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség, idegen nyelvű olvasott szöveg megértése, idegen nyelvű beszédkészség, információforrások kezelése, folyamatábrák olvasása, értelmezése, diagram, nomogram olvasása, értelmezése, elemi számolási készség, mennyiségérzék.

 

Személyes adottságok, készségek: megbízhatóság, precizitás, önállóság, döntésképesség, elhivatottság, elkötelezettség, szervezőkészség, türelem, szorgalom, igyekezet, rugalmasság, stressztűrő képesség, önfegyelem, terhelhetőség, kitartás, kockázatvállalás, monotónia-tűrés

Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

Társas kompetenciák: határozottság, irányítási készség, kezdeményezőkészség, kapcsolatteremtő készség, irányíthatóság, segítőkészség, tolerancia, motiválhatóság, konszenzuskészség, kapcsolatfenntartó készség, motiváló készség, közérthetőség, konfliktusmegoldó készség, udvariasság, konfliktuskerülő készség

Módszerkompetenciák: ismeretek helyénvaló alkalmazása, logikus gondolkodás, körültekintés, elővigyázatosság, lényegfelismerés (lényeglátás), kontroll (ellenőrző képesség), módszeres munkavégzés, a környezet tisztántartása, gyakorlatias feladatértelmezés, emlékezőképesség (ismeretmegőrzés), problémaelemzés, -feltárás, nyitott hozzáállás, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, kritikus gondolkodás, figyelem-összpontosítás, intenzív munkavégzés

 

Módszerkompetenciák: ismeretek helyénvaló alkalmazása, logikus gondolkodás, körültekintés, elővigyázatosság, lényegfelismerés (lényeglátás), kontroll (ellenőrző képesség), módszeres munkavégzés, a környezet tisztántartása, gyakorlatias feladatértelmezés, emlékezőképesség (ismeretmegőrzés), problémaelemzés, -feltárás, nyitott hozzáállás, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, kritikus gondolkodás, figyelem-összpontosítás, intenzív munkavégzés

 

8. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

a szakmérnöki végzettség birtokában a gyógy- és fűszernövény -termesztő és -feldolgozó szakmérnök/szakember

  • alkalmas különböző méretű gazdaságokban a gyógy- és fűszernövények termesztésével kapcsolatos feladatok ellátására, szaporítóanyaguk előállítására;
  • alkalmas a vadon termő gyógynövények szakszerű, megfelelő minőségben történő gyűjtésére, a gyűjtött és termesztett gyógynövények termésének tárolási, elsődleges feldolgozási feladatainak ellátására, a további feldolgozási és konfekcionálási tevékenység szervezésére;
  • alkalmas a gyógynövény drogok minősítéséhez történő mintavételre, a minősítés feladatainak ellátására, a minősítés dokumentumainak kezelésére;
  • alkalmas, a gyógynövény kis- és nagykereskedelemben átvételi, felvásárlási, árubeszerzési és értékesítési feladatok ellátására;
  • alkalmas, továbbá, a gyógy- és fűszernövény termékek piacának, értékesítési lehetőségeinek feltárására, a termékek piacra vitelének szervezésére és bonyolítására.

 

 

9. Képzési jellemzők:

A képzés felelős vezetője: Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár

Helyszíne: SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

A képzés formája: levelező tagozat, előadás és gyakorlat a képzési terv szerint

Gyakorisága: tervezetten havonta egy alkalommal, pénteki és szombati napokon

Költségtérítési díj: 220 ezer Ft/félév

Tervezett hallgatói létszám: 15-20 fő

 

10. A részvétel, (jelentkezés) feltételei: A jelentkezés feltétele: agrártudomány területén szerzett felsőfokú végzettség (leendő szakmérnök esetében). Élő természettudomány vagy orvos és egészségtudomány területén szerzett felsőfokú végzettség (leendő szakember tekintetében).

 

11. A jelentkezés módja és feltételei: A jelentkezés formája: a képzésre a Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztályánál igényelhető űrlap segítségével lehet jelentkezni. Az űrlap a Kar honlapjáról is letölthető. Érdeklődni/jelentkezni lehet a következő címen: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Tanulmányi és Továbbképzési Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.; tel.: (62)532-990,

E-mail: felveteli.mgk@szte.hu

Honlap: https://mgk.u-szeged.hu/

 

12. Végzettség, elhelyezkedési lehetőségek: Cél az eredeti oklevél (agrármérnök, kertészmérnök, biológus, gyógyszerész, általános orvos stb.) kiegészítése, piacképesebbé tétele. A végzettség mezőgazdasági termelő vállalkozásoknál, feldolgozó üzemekben, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásoknál, valamint termelői szervezeteknél biztosíthat elhelyezkedést.Események

Rendezvénynaptár *