_DSC2828

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara megtartotta 59. Diplomaátadó Nyilvános Ünnepi Tanácsülését

Január utolsó napján 51 hallgató vehette át diplomáját

Az SZTE Mezőgazdasági Karon januárban 75 fő tett sikeres záróvizsgát mezőgazdasági mérnök BSC szakon angol és magyar nyelven, vadgazda mérnök BSC szakon, vidékfejlesztési agrármérnök MSC szakon, valamint mezőgazdasági értékbecslő továbbképzési és növényvédelmi szakmérnök továbbképzési szakon. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók 68 százaléka teljesítette az oklevelet, azaz 51-en vették át a diplomájukat.


Az elnökség tagjai Prof. Dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes, Dr. Mikó Edit dékán, Dr. Kis Andrea Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere, Dr. Jakab Péter általános dékánhelyettes és Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettesek voltak.


_DSC2634 _DSC2641

_DSC2644 _DSC2651


Ez alkalommal is kiosztásra kerültek a Kar és az Egyetem által megítélt kitüntetések és oklevelek.

Jusztin Ágnes mezőgazdasági mérnök a Discipuli Pro Universitate kitüntetést vehette át Prof. Dr. Gellén Klára oktatási dékánhelyettestől.


_DSC2658


Mezőgazdasági Kar Tanácsa a Kar Tiszteletbeli polgára címet Hallerné Gálosi Zsuzsanna, az OTP Bank hódmezővásárhelyi fiókjának fiókigazgatója számára adományozta. A kitüntető címet tanúsító oklevelet, és az ezzel járó emlékplakettet Dr. Mikó Edit dékán adta át.


_DSC2666

Lévai Sándor, a Dékáni Hivatal munkatásra Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül, melyet Dr. Mikó Edit dékán adott át.


_DSC2670


A Discipuli Pro Facultate kitüntetést Kondász Andrea Zita vadgazda mérnöki szakos hallgató vehette át Dr. Mikó Edit dékántól.


_DSC2671


A kitüntetéseket követően Dr. Tanács Lajos professzor emeritust 75. születésnapjá alkalmából és Hódiné Széll Margit főiskolai docenst nyugdíjba vonulásának alkalmából köszöntöttük.


_DSC2674


Prof. Dr. Kerek Ferenc Liszt díjas zongoraművész és Balázs-Piri Soma a Virtuózok korcsoport győztese két ízben is színesítették színvonalas játékukkal az ünnepséget.


_DSC2677 _DSC2679


A friss diplomások esküt tettek, átvették okleveleiket Prof. Dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes asszonytól és Dr. Mikó Edit dékán asszony mérnökké fogadta a hallgatókat.


_DSC2683 _DSC2690

_DSC2713 _DSC2760


Dr. Fekete Gyula, a hódmezővásárhelyi közép- és felsőfokú agrárképzés megalapítója születésének 100. évfordulójára a reggeli órákban a Kar épületében emléktábláavatással emlékezünk, majd a Diplomaátadó Ünnepségen Prof. Dr. Mucsi Imre, Karunk nyugalmazott dékánja mondott beszédet.


_DSC2812


A végzett hallgatók a szalag feltűzésével tisztelegtek az Alma Mater előtt.


_DSC2820


Szívből gratuláunk a friss diplomásoknak!


_DSC2822 _DSC2828Események

Rendezvénynaptár *