Pályázati felhívás: Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet 2019. évre vonatkozólag a SZTE Mezőgazdasági Karával jogviszonyban álló, legalább másodéves, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola hallgatói jogviszonyban álló, legalább 11. évfolyamos hallgatói részére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI GAZDASÁGI EGYESÜLET

TÁMOGATÓI PÁLYÁZATOT HIRDET

 

A támogatás célja:

 

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület támogatói pályázatot hirdet 2020. évre vonatkozólag a SZTE Mezőgazdasági Karával jogviszonyban álló, legalább másodéves, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola hallgatói jogviszonyban álló, legalább 11. évfolyamos hallgatói részére.

A pályázat célja a mezőgazdasági oktatásban résztvevő, tehetséges tanulók, tanulmányai, szakmai fejlődésük támogatásával, felhívni a vásárhelyi közvélemény figyelmét a helyi, mezőgazdasági oktatás fontosságára.

A támogatás összege évi 100.000.-Ft/fő, mely egy összegben kerül folyósításra. A támogatásban részesülő hallgatók (2 fő), a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesülettel támogatói szerződést kötnek.

Azon tanulók pályázatait várjuk, akik a tanulmányaik végzése mellett, családi körülményeik okán, vagy szabadidejükben, mezőgazdasági tevékenységet vagy mezőgazdasággal kapcsolatos szabadidős tevékenységet végeznek, és a mezőgazdasághoz való kötődést, életformának tekintik, maguk is űzik.

A támogatás felhasználása elsősorban a tanulmányokhoz kapcsolódó, például szakkönyvek, számítógép, a mezőgazdasági tevékenységhez vagy mezőgazdasággal kapcsolatos szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszköz, eszközök, beszerzésére történhet.

 

Pályázati feltételek:

 

- A fenti intézmények, a fentiek szerint meghatározott hallgatója,

- legalább jó tanulmányi átlag (3,51 felett),

- hódmezővásárhelyi állandó lakóhely,

- minimum 40 óra önkéntes munka, a 2020. évben, a Gazdasági Egyesület tevékenységéhez, programjaihoz kapcsolódóan,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az érettségi, technikusi bizonyítvány vagy diploma megszerzését követően Hódmezővásárhelyen kíván elsődlegesen elhelyezkedni, a megszerzett képesítésnek megfelelő pályán.

 

 

A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez:

 

Mezőgazdasági munka vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység végzése.

 

A pályázatok benyújtási határideje:

2020. január 23., csütörtök

 

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 8 nap

 

A pályázatok benyújtási helye:

Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület

6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.

 

A pályázatok benyújtásához szükséges iratok:

- kitöltött pályázati adatlap,

- iskolalátogatási igazolás,

- tanulmányi átlagról szóló igazolás a legutóbbi, két lezárt félév, a 2018/2019-es tanév vonatkozásában,

- nyilatkozat az önkéntes munka vállalásáról.

 

Pályázati űrlap letölthető ITT

Események

Rendezvénynaptár *