MGK bejárata

Pályázati felhívás hivatalvezetői beosztás betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara

pályázatot hirdet

hivatalvezetői beosztás betöltésére

Feladatok


A megbízandó hivatalvezető feladata a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem és a Kar Szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje alapján a Dékáni Hivatal, mint szervezeti egység vezetése és a hivatalvezetőre delegált munkáltatói jogkörök gyakorlása.


Ennek keretében a hivatalvezető látja el a Kar jogi, igazgatási, szervezési és operatív feladatai irányítását, és a Kar gazdálkodási tevékenységének, valamint üzemeltetésének, fenntartásának koordinálását, továbbá támogatja a dékán és a kari vezető testületek (Dékáni Tanács, Kari Tanács és bizottságai) munkáját, előkészíti és végrehajtja azok döntéseit.


Elvárások


 • jogász végzettség,
 • angol nyelvismeret,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.


Előny

 • felsőoktatásban szerzett tapasztalat,
 • megkezdett doktori tanulmányok,
 • jogi szakvizsga.


Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely


Illetmény: Kjt. szerint


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


 • részletes, magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A pályázatok benyújtásának módja:


 • elektronikusan: a jani.peter@mgk.u-szeged e-mail címre VAGY
 • személyesen: SZTE Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatal (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.)


A munkakör betölthetőségének időpontja

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


Információ

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a jani.peter@mgk.u-szeged.hu e-mail címen, vagy a 62/532-990-es telefonszámon kérhető.