MGK-epulet-uj

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézete pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2015/2016-os tanév 1. félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató:

- aki alapszakos (BSc) nappali tagozatos és legalább négy lezárt félévvel rendelkezik,

- akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző két félévben legalább 4,0,

- aki a pályázati felhívásban kiírt tanévben nincs passzív féléven,

- akinek magatartása és közösségi munkája példás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a jelölt, aki a Karon a tanulmányokat meghaladó szakmai munkát végez (pl. TDK, OTDK, kutatás, publikálás).

 

A demonstrátor feladata az intézeti oktatási-kutatási tevékenység segítése.

 

A demonstrátort tevékenységéért a Kar juttatásban részesíti.

 

A pályázatról Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár, intézetvezető, közkapcsolati dékánhelyettes nyújt felvilágosítást (email: mt@mgk.u-szeged.hu).

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 15. (kedd) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

 

 

Hódmezővásárhely, 2015. szeptember 9. 


Adatlap letöltés (pdf)