tanevnyito-web

„Jó szakmát és jó intézményt választottak” – Tanévnyitó ünnepség Karunkon

Idén augusztus utolsó napján tartotta a 2015-16-os tanév Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülését a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.

Az ünnepségen Komarek Levente oktatási dékánhelyettes ismertette a felvételi eredményeket. A felvett nappali tagozatos hallgatók létszáma 75 fő, a levelezősöké 87 fő. Az összes elsős hallgatói létszám 162 fő.

 

Az ünnepségen megjelent Hegedűs Zoltán alpolgármester Urat, a hallgatókat, a megjelenteket Horváth József, a Kar dékánja köszöntötte.

 

Karunk dékánja ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az elsőévesek létszámának további emelkedése újra bizakodásra adhat okot.

Horváth József beszédéből kiderült, hogy Karunk az SZTE többi karához hasonlóan nemzetközileg is versenyképes felsőoktatási intézményként kíván működni.

Angol nyelvű mezőgazdasági mérnök képzésben részt vevő hallgatóink köre az Európai Unión, a balkáni térségen túl Közép-Ázsiából, Brazíliából, Kínából, Mongóliából, Tunéziából kerül ki. Nemzetközi pályázati konzorcium, rendszeresen szervezett nemzetközi tudományos konferenciák, angol nyelvű tudományos folyóirat megjelentetése, idén az Országos Tudományos Diákkör megrendezése fűződik a Kar nevéhez. Törekvéseink között szerepel továbbá meglévő együttműködések ápolása a szakigazgatás szerveivel, társegyetemekkel, kutatóintézetekkel, vállalatokkal, a térség középiskoláival, s nem utolsó sorban Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Önkormányzatával.

 

Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a most elsős hallgatók tanulmányaik befejezését követően kemény munkára, biztos megélhetésre számíthatnak, hiszen tudásuk olyan intézményhez kötődik, amelynek falai között megszerzik majd a megfelelő szakmai ismereteket. Innovatív, folyamatosan megújulni képes és megújuló, használható tudást átadó karra nyertek felvételt. Alpolgármester Úr gondolatait idézve hallgatóink „jó szakmát és jó intézményt választottak”. A város jellege, kiterjedése, mezőgazdasági irányultsága ebben támogatólag hat, és egyre erősebb támpont lesz az agráriumban végzetteknek. Fontosnak tartotta e helyen is elmondani, hogy Hódmezővásárhely ad helyet a Csongrád Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, alátámasztva ezzel is azt a tényt, hogy a régióban Hódmezővásárhely és Karunk meghatározó szerepet tölt be.

 

A továbbiakban a dékán Úr díjakat adott át.

Köztársasági Ösztöndíjban részesült Baranyi Anita mezőgazdasági mérnöki szakos hallgató.

Elismerő oklevélben részesült Seprenyi Péter mezőgazdasági mérnöki szakos hallgató az V. Regionális Szántóversenyen elért II. helyezéséért.

Idén először az adott szakon legmagasabb pontszámmal felvételt nyert hallgatók emléklapot kaptak. Az idei legmagasabb pontszám Karunkon 440 pont volt.

 

Az ünnepség hagyományosan a hallgatói fogadalom tétellel, a dékáni kézfogást kísérő hallgatóvá fogadással folytatódott. A Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülést Hatvanyi Ferenc, a Hallgatói Önkormányzat elnökének szavalata, valamint Erdélyi Dominika szaxofonjátéka tette emelkedettebbé.


Tanevnyito_2015 

Események

Rendezvénynaptár *