argrar_es_uzleti_digitalizacio_borito

Agrár- és üzleti digitalizáció alapképzés (BSc)

Milyen feladatok ellátására leszel képes az agrár- és üzleti digitalizáció alapképzés elvégzése után?

A mezőgazdasági, informatikai, gazdasági, jogi és vidékfejlesztési ismeretek elsajátítása után az agrár-digitalizációs mérnökök általános ismerettel rendelkeznek elméleti és gyakorlati feladatok ellátására a hazai és nemzetközi agrárgazdaság különböző területein. Az ágazati sajátosságok figyelembevételével képes az agrár-digitalizációs és IoT eszközöket működtetni és fejlesztési feladatokat megoldani.

 

 

Mi a feladata az agrár-digitalizációs mérnöknek?

 • Különböző méretű agrárvállalkozások szakterületének megfelelő egységeinek vezetése.
 • Termelési folyamatok megszervezése, ellenőrzése, elemzése és értékelése.
 • Az agrárgazdaság területén innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzése és irányítása, továbbá a kutatási eredmények gyakorlatban történő hasznosításának menedzselése.
 • Az agrárium működéséhez kapcsolódó korszerű informatikai eszközök, szoftverek alkalmazása, használata.
 • Egy meghatározott vidéki térség problémáinak és lehetőségeinek komplex elemzése és tanácsadás a fejlesztés lehetséges irányairól.
 • Az agrobiznisz egyes területei által érintett vidéki területeken élő emberek életfeltételeinek, megélhetésének javítása, a rendelkezésre álló források integrálása, a lokális gazdaság fejlesztése és a fenntartható fejlődés megteremtése.

 

Milyen fontosabb területeken nyújt szakmai ismereteket ez a képzés?

 • gazdaságtudományi alapismeretek
 • gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek
 • közgazdaságtani, statisztikai ismeretek
 • agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek
 • agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek
 • agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek

 


Milyen tanrend szerint tanulhatsz?

Nappali és levelező tagozaton, állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben.

A képzés tartama 7 félév:

• 6 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)

• 1 félév összefüggő mérnöki gyakorlat

Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre is.

A tantermi gyakorlati tárgyak elsajátítása mellett szakmai tapasztalatokat szerezhetsz a külső gyakorlati helyszíneken félévente hetesi gyakorlatok és a 7. félévben összefüggő mérnöki gyakorlat során.


 

Miért válaszd az agrár- és üzleti digitalizáció alapképzést?

 • mert gyakorlatorientált képzés
 • mert a képzés során megismered a vidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági, pénzügyi összefüggéseit, kölcsönhatásait
 • mert gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz az agrár-digitalizációs és IoT eszközök működtetésében
 • mert modern, fenntartható technológiákkal találkozol
 • mert elhelyezkedési lehetőséged lesz a termelésben, kereskedelemben, pénzügyi szektorban és a szakigazgatásban is
 • mert tájékozott leszel az agrár- és vidékfejlesztési politika hazai és nemzetközi funkcióiban és összefüggéseiben
 • mert tanulmányaidat mesterfokon folytathatod

 

A képzés helyszíne

Az SZTE Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen található, ahol a mezőgazdasági képzés több, mint 125 éves, az agrár-felsőoktatás közel fél évszázados múltra tekint vissza. Az oktatási épületeket, kollégiumot, konditermet, éttermet magába foglaló kampusz a város központjában helyezkedik el. A közlekedési lehetőségek kiválóak a szomszédos települések - elsősorban az SZTE központja, Szeged - felé.

 


 Miért érdemes a Mezőgazdasági Kart választani?

 • Gyakorlatorientált képzés: saját tanüzem, kiépített kapcsolat a régió különböző méretű mezőgazdasági üzemeivel, vállalkozásaival, kutatóintézeteivel, mint gyakorlati helyekkel.
 • Az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet legkorszerűbb technológiáiról – különös tekintettel a precíziós és a környezetkímélő megoldásokra -, illetve az agrárökonómia és vidékfejlesztés hazai és nemzetközi aktualitásairól lehet ismereteket szerezni.
 • Versenyképes tudás: végzett hallgatóink jelentős hazai tulajdonú és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél, felsőoktatási intézményeknél is megállják helyüket, jelenleg is többen vezető pozíciót töltenek be.
 • A továbbtanulás eredményes megalapozása: tanulmányok folytatásának lehetősége a Kar saját (Vidékfejlesztő agrármérnök MSc), illetve társintézmények mesterképzésein.
 • Kutatómunka lehetősége számos szakterületen: bekapcsolódás a tanüzemben, partner gazdaságokban, kutatóintézetekben folyó kísérletekbe.
 • Eredményes tehetséggondozás: hallgatóink rendszeresen érnek el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, nyernek el ösztöndíjakat, egyéb támogatásokat.
 • Kollégiumi szállás a kampuszon.

A 2024-es Felsőoktatási felvételi tájékoztató ITT elérhető.


Imázsfilmek a képzésről: