Kooperatív képzés

Kooperatív képzés indul mezőgazdasági mérnöki BSc, mezőgazdasági FOSZ, ménesgazda FOSZ, vadgazda mérnöki BSc, vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc szakokon

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a hallgatók gyakorlatorientált képzési lehetőségeinek kiszélesítése érdekében a 2018/2019-es tanévtől lehetőséget biztosít a hallgatóinak, hogy kooperatív képzés keretében, a képzési és kimeneti követelményrendszerben előírt kötelező szakmai gyakorlaton túl, további vállalati környezetben szerzett szakmai tapasztalatra tegyenek szert.


A kooperatív képzés célja az intézményen belüli előadásokon és gyakorlatokon megszerzett ismeretanyag valós vállalati környezetben történő elmélyítése, mely elősegíti a hallgatók szakmai ismereteinek, készségeinek fejlesztését, és javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyeit.


A hallgatónak tovább kell fejlesztenie, illetve el kell mélyítenie az addigi tanulmányai alatt megszerzett ismereteket és készségeket.

A kooperatív képzés során nagy hangsúlyt kell fektetni

- az önálló problémamegoldó-képességek fejlesztésére,

- a csapatban történő munkavégzés erősítésére,

- az önálló munkavégzés képességének fejlesztésére,

- az idegen nyelv(ek) gyakorlására,

- a döntés-előkészítés fejlesztésére.


A hallgatók a kooperatív képzéssel érintett félévekben egyidejűleg kötelesek teljesíteni a felsőoktatási intézményben előírt tanulmányi- és vizsga követelményeket és a kooperatív partnernél végzendő gyakorlati munkát.

A kooperatív képzésben való részvételként elismerhető „vállalati gyakorlat” időtartama alapképzésben (BSc) legalább 60 munkanap, mesterképzésben (MSc) és felsőoktatási szakképzésben (FOSZ) legalább 40 munkanap, napi 8 órás munkaidővel számolva.

Ebbe az időtartamba nem számítható be a képzési programban előírt kötelező szakmai gyakorlat.

A 60 munkanap a vállalattal egyeztetett ütemezés szerint teljesíthető.


A jelentkezés feltétele:

felsőoktatási szakképzésben (FOSZ) 2 sikeresen lezárt félév

alapképzésben (BSc) 5 sikeresen lezárt félév

mesterképzésben (MSc) 3 sikeresen lezárt félév

A kooperatív képzés megkezdésének további feltétele a tantervben előírt tantárgyak teljesítése.

Amennyiben a kooperatív képzés megkezdéséhez előírt tanulmányi feltételeket a hallgatónak méltányolható okból nem sikerült teljesítenie, kérelmére a Kar dékánja engedélyt adhat a kooperatív képzés megkezdésére.


A jelentkezés menete:

A hallgató 1. sz. melléklet szerinti kérelmét, valamint az őt fogadó kooperatív partnerszervezet erre vonatkozó 2. sz. melléklet szerinti igazolását a Mezőgazdasági Kar oktatásért felelős dékánhelyettesének nyújthatja be, melyet a beadástól számított 5 munkanapon belül elbírálnak.

A pályázó hallgatók közül a kooperatív partner egyéni szempontjai alapján önállóan választja ki a kooperatív képzésbe bevonni szándékozott hallgatót/hallgatókat. A kiválasztás során a jelentkező gyakorlati jártassága, szakmai érdeklődése, szakma iránti elkötelezettsége, nyelvtudása mérhető fel.

A Mezőgazdasági Kar kooperatív képzési szabályzata ITT letölthető.


Kooperatív partnereink:

Bóly Zrt.

Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezete

HÓDAGRO Zrt.

Zöld Forrás 2001 Kft.

SZTE Tangazdaság Kft.

A hallgató is kereshet partnercéget, amennyiben az megfelel az előírásoknak.


Duális partnereink listája


Tájékoztatás:

Személyesen az Agrár Duális Képzési Központban

E-mail: hupuczi.julia@mgk.u-szeged.hu


Bóly Zrt.: https://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/boly-zrt/

Délkertész: https://www.delkertesz.hu/

HÓDAGRO Zrt.: http://www.hodagro.hu/Események

Rendezvénynaptár *