Kari Tudományos Diákköri Tanács


Dr. Hupuczi Júlia PhD, főiskolai docens, általános dékánhelyettes (Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet), TDT elnök

e-mail: hupuczi.julia@szte.hu


Dr. Süli Ágnes PhD, főiskolai docens, laboratórim vezető (SZTE Mezőgazdasági Kar Kovács Gábor Takarmányvizsgáló Laboratórium), TDT titkár

e-mail: suli.agnes@szte.hu


Dr. Kiss Orsolya PhD, főiskolai docens, kutatásért felelős dékáni megbízott (Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet), TDT tag

e-mail: kiss.orsolya@szte.hu


Kovács Helga tanársegéd (Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet), TDT tag

e-mail: kovacs.helga.02@szte.hu


Dr. Süli-Zakar Tímea PhD, főiskolai docens, minőségbiztosításért felelős dékáni megbízott (Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet), TDT tag

e-mail: suli.zakar.timea@szte.hu


Králik Emese Virág, mesteroktató (Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet), középiskolai mentor, a mentorporgram koordinátora

e-mail: kralik.emese.virag@szte.hu


3 fő hallgató