A kar története

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen működő agrár-felsőoktatási intézmény, amely kedvező körülményeket nyújt az intézményt választó hallgatók számára.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara

 

 

kar_kep1A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen működő agrár-felsőoktatási intézmény, amely kedvező körülményeket nyújt az intézményt választó hallgatók számára.

Hódmezővásárhelyen az agrár-szakképzés több mint százesztendős múltra tekint vissza. 1896-ban alapították meg a Magyar Királyi Földműves Iskolát (alsó fokú szakiskolát), a Tangazdaság Kft. területén, amelyhez 120 kh területű mintagazdaság tartozott. Helye a Kutasi út (ma 47-es sz. főút) mellett lévő 1231-es számú tanya volt. A földműves iskola nagy gondot fordított mind az elméleti, mind a gyakorlati tantárgyak oktatására. A gyakorlati oktatás a következők szerint történt:

A növendékek oktatóik állandó felügyelete alatt csoportokban végezték a gazdasági munkát. Szántottak, kézzel és vetőgépekkel vetettek, kézi és fogatos eszközökkel kapáltak, a cséplőgépnél, mint rendes munkások dolgoztak. A kerti munkát a kertész felügyelete alatt végezték: faültetés, faápolás, veteményezés stb. Az istállókban az állatokat rendszeresen gondozták: etettek, fejtek és egyéb munkát végeztek. Minden munka kezdetén elmagyarázták számukra a feladatokat, munkafogásokat, miközben arra is gondot fordítottak, hogy ne erőltessék meg magukat, egészségük ne károsodjék. A földműves iskola foglalkozott lótenyésztéssel, szarvasmarha-, sertés- és baromfitenyésztéssel, valamint méhészettel. A tanintézet szervezeti felépítése, működése és tangazdaságának területe 1896 és 1948 között lényegében nem változott.

Az alapfokú mezőgazdasági szakiskola 1948-ig működött, azután tanfolyamos iskolává alakult át, ahol 5 hónapos tanulmányi idő alatt a termelőszövetkezetek számára brigád- és csoportvezetőket képeztek ki. Az intézet az 1950-es években a helybeli Mezőgazdasági Technikum irányítása alá került. A technikum tanárai jártak ki a tangazdaságba, hogy megtarthassák a tanfolyamokon az előadásokat és a gyakorlatokat. A Mezőgazdasági Technikum ünnepélyes tanévnyitója 1950. október 1-jén volt. Ebből az intézményből jött létre 1961. február 1-jén a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, amely 1972. augusztus 1-jétől, mint a szegedi Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara működött tovább. A karon 1976-ig általános állattenyésztési, takarmánygazdálkodási és vadgazdálkodási ágazat működött. Az állategészségügyi üzemmérnök-képzés 1979-ben indult, amikor az Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar létesült. 1986-tól a kar a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Karaként működött tovább.

A rendszerváltozást követően a megváltozó agrárágazat igénye magával hozta a gyakorlati képzés és a tanüzem reformját. A fő tantervi cél érdekében a feladat továbbra is a gyakorlatorientált képzés, azaz: „Olyan szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a mezőgazdasági üzemekben, vállalkozásokban és termékfeldolgozó egységekben a gazdálkodás tervezésére, irányítására és gazdaságos működtetésére.” A magyar felsőoktatás integrációs folyamatának eredményeképpen 2000. január elsejétől a Szegedi Tudományegyetem karaként működik tovább.