Dr. Sallai László

Publikációk aktuális listája (MTMT)IRODALOMJEGYZÉK

 

Sallai László

KERPELY KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA


 

1. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D. - Hódiné Szél M.(2005): Megújuló energia a növénytermesztés melléktermékeiből, VII. Wellmann Oszkár Tudományos Tanácskozás, Hódmezővásárhely (poszter)

2. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D. (2005): Use of biogas in energetics in the case of renewable energy project, Scientific Symposium, Management and rural development, TIMIŞOARA (poszter, előadás).

3. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D.(2005): The situation and possibilities of renewable energy use in Szeged region of Hungary, Donauhochshule Ulm konferencia, idegen nyelvű előadás, CD

4. Sallai L.(2006): Az SZTE MFK tanüzemének szerves hulladékaira alapozott biogáz termelés és felhasználás vizsgálata, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, „A jövő tudósai, a vidék jövője” PhD konferencia. (előadás)

5. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D.(2006): Biogáz adott feltételek között történő energetikai célú termelése és felhasználása. Agrártudományi Közlemények, 2006/22. Különszám, 41-46. old.

6. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D.(2006): Mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biomasszából, biogáz előállítás során nyerhető energia felmérése az SZTE MGK tanüzemében. Agrár és Vidékfejlesztési Szemle vol.1. 63-67. old., ISSN 1788-5345

7. Sallai L.(2006): AZ SZTE MFK tanüzemének szerves hulladékaira alapozott biogáz potenciál felmérése, SZTE MFK, Hódmezővásárhely. EURÓPAI UNIÓS KUTATÁSI ÉS OKTATÁSI PROJEKTEK NAPJA, Tudományos projektek szekcióülés, ISBN 963-06-1269-0 (előadás)

8. Sallai L.- Fodor D. –Molnár T. (2006):. Egy adott gazdasági szerkezetű kisebb régió szerves hulladékaira alapozott biogáz potenciál felmérése XII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, (előadás, CD-ROM)

9. Kurunczi M.-Sallai L.(2006): Az abszolút környezetbarát energia, “The Joint Workshop of the Geothermal and Biomass Energy Sources for Countries Along the Danube”, Novi Sad, Serbia and Montenegro, Faculty of Technical Sciences, idegen nyelvű előadás

10. Sallai L.(2007): Egy adott gazdasági szerkezetű kisebb régió szerves hulladékaira alapozott biogáz előállítási technológia kialakítása, Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja, 397. ülés (előadás)

11. Sallai L.(2007): Kofermentációs kísérletek üzemi méreteket szimuláló biogáz laboratóriumban, I. Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási Konferencia, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK SZEKCIÓ, Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas. (előadás)

12. Sallai L.(2007): Kísérleti biogáz laboratórium kialakítása és beüzemelése, EURÓPAI KIHÍVÁSOK IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia, SZTE Mérnöki Kar Mezőgazdasági szekció, SZEGED, 2007. október 12. (előadás)

13. Sallai L. – Molnár T. – Fodor D.(2007): Biogáz előállítása során keletkező energia felmérése az SZTE MFK tanüzemében különös tekintettel a mezőgazdasági és élelmiszeripari eredetű biomasszára. Agrártudományi Közlemények, 2007/26. Különszám, 137-140. old.

14. Sallai L.(2008): Energia termelés céljából végzett kofermentációs kísérletek eredményei. MTA AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő (előadás)

15. Sallai L.(2008): Energia termelés céljából végzett kofermentációs kísérletek eredményei.„Multifunkcionális mezőgazdaság” c. Nemzetközi Konferencia az SZTE Mezőgazdasági Kar és USAMVB Faculty of Farm Management (Temesvár, Románia) közös szervezésében (előadás)

16. Sallai L.(2008): Results of cofermentational experiments in the aim of energy production. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, SZTE MGK Tudományos Folyóirata Hódmezővásárhely, SZTE MGK 3.évf./1.szám, 58 - 59 pp. ISSN 1788-5345

17. Sallai L.(2008): Biogas production and utilisation in a certain agricultural region, istallation of a biogas laboratory, the first experiences. 2nd Symposium Donauhochschule Ulm, Cooperation on sustainable energy systems, idegen nyelvű előadás

18. Sallai L.(2008): Energiatermelés céljából végzett kofermentációs kísérletek újabb eredményei, Results of cofermentational experiments in the aim of energy production, ICoSTAF 2008 TUDOMÁNY és TECHNIKA AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNIQUE IN THE AGRI-FOOD BUSINESS. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Új- és megújuló energiaforrások szekció, SZTE Mérnöki Kar, idegen nyelvű előadás, összefoglaló, 2008. november 5-6., Szeged

19. Sallai L.(2008) Biogáz laboratórium kialakítása, fejőházi szennyvíz és szarvasmarha almos trágya kofermentációja, Szolnoki Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás, VI. ALFÖLDI TUDOMÁNYOS TÁJGAZDÁLKODÁSI NAPOK, Mezőtúr, 2008. október 16-17. ISBN 978-963-87874-1-5, előadás, összefoglaló

20. Sallai L.(2008): Results of cofermentational experiments in the aim of energy production. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, SZTE MGK Tudományos Folyóirata Hódmezővásárhely, SZTE MGK 3.évf./1.szám, 58 - 59 pp. ISSN 1788-5345

21. Sallai L.(2008): Energiatermelés céljából végzett kofermentációs kísérletek újabb eredményei, Results of cofermentational experiments in the aim of energy production, ICoSTAF 2008 TUDOMÁNY és TECHNIKA AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNIQUE IN THE AGRI-FOOD BUSINESS. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Új- és megújuló energiaforrások szekció, SZTE Mérnöki Kar, idegen nyelvű előadás, összefoglaló, 2008. november 5-6., Szeged

22. Sallai L.(2009) Kofermentációs kísérletek újabb eredményei, Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja, 410. ülés, (előadás)

23. Sallai L.(2009) Az SZTE MGK tangazdaság szerves hulladékainak kofermentációja, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, SZTE MGK Tudományos Folyóirata, Hódmezővásárhely, SZTE MGK, 4. évf./2. szám, 169 - 175 pp ISSN 1788-5345

24. Sallai L.(2009) Cofermentation of organic waste of the pilot farm of SZTE MGK, Hungarian Agricultural Engineering (HAE) 22/2009

25. Sallai L.(2010) Egy adott gazdasági szerkezetű kisebb régió szerves hulladékaira alapozott biogáz előállítási technológia kialakítása, XXXIV. MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő (poszter)

26. Sallai L.(2010) Cofermentation of organic waste of the pilot farm of SZTE MGK, Agriculture and Countryside in the Squeeze of Climate Change and Recession, Oszkár Wellmann International Scientific Conference, Hódmezővásárhely, 22nd April, idegen nyelvű előadás,

27. Sallai L.(2010) Cofermentation of organic waste of the pilot farm of SZTE MGK, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, SZTE MGK Tudományos Folyóirata, Hódmezővásárhely, SZTE MGK, 5. évf./1. szám, 377 - 383 pp ISSN 1788-5345

 

Események

Rendezvénynaptár *