Dr. Jakab Péter


Publikációk aktuális listája (MTMT)Publikációs jegyzék:

 

Könyv, könyvfejezet

 

Jakab P.: 2006. A szántóföldi termőhelyek. In: Földművelés és földhasználat. Szerk. Birkás M. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 63-66 p.

 

Referált, lektorált tudományos cikkek

 

Jakab P.: 2001. A műtrágyázás hatása a kukoricahibridek termőképességére és trágyareakciójára. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények 1. Acta Agraria Debreceniensis. 42-46 p.

 

Nem referált, lektorált tudományos cikkek

 

Sárvári M. – Szabó P. – Jakab P.: 1999. A változatoknak megfelelően. Magyar Mezőgazdaság 54. évf. 17. szám. 10-11 p.

 

Sárvári M. - Jakab P.: 2000. Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák (1. rész). Agrárius Regionális Agrárinformációs Havilap. Debrecen. 2000/3. 10-11 p.

 

Sárvári M.- Jakab P.: 2000. Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák (2. rész). Agrárius Regionális Agrárinformációs Magazin. Debrecen. 2000/4. 8. p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2001. A korszerű kukoricatermesztés hatékonyságát befolyásoló tényezők I.rész. Agrárius Regionális Agrárinformációs Magazin. Debrecen. 2001/2. 12-13 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2001. A kukoricahibridek alkalmazkodóképessége I. Magyar Mezőgazdaság. Budapest. 56. évf. 14. szám. 10-11. p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2001. A kukoricahibridek alkalmazkodóképessége II. Magyar Mezőgazdaság. Budapest. 56. évf. 15. szám. 10-11 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2001. A korszerű kukoricatermesztés hatékonyságát befolyásoló tényezők II.rész. Agrárius Regionális Agrárinformációs Magazin. Debrecen. 2001/3. 7-8 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2001. A korszerű kukoricatermesztés hatékonyságát befolyásoló tényezők III.rész. Agrárius Regionális Agrárinformációs Magazin. Debrecen. 2001/4. 15-16 p.

 

Futó Z. - Jakab P.: 2001. A kukoricatermesztés biológiai alapjainak jövőbeli kihívásai. Agrárius Regionális Agrárinformációs Magazin. Debrecen. 2001/6. 14-15 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2002. Fejlődő termesztéstechnológia. Magyar Mezőgazdaság. Budapest. 57. évf. 15. szám. 8-9 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2002. Fejlődő termesztéstechnológia II. Magyar Mezőgazdaság. Budapest. 57. évf. 16. szám. 8-9 p.

 

Sárvári M. - Jakab P. - Futó Z.: 2002. Fejlődő termesztéstechnológia III. Magyar Mezőgazdaság. Budapest. 57. évf. 17. szám. 8-9 p.

 

Referált, lektorált konferencia előadások

 

Futó Z. - Sárvári M. - Jakab P.: 2001. Effect of fertilization and sowing time on the yield of maize hibrids. Resources of the environment and sustained development. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Analele Universităţii Din Oradea, Tom VII. 2001. 77-84.p.

 

Jakab P.: 2002. A tápanyagellátás komplex vizsgálata a kukoricahibridek termesztésében. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis, Különszám. 35-37. p.

 

Jakab P - Zsoldos M.: 2002. Különböző évjáratok hatásának vizsgálata kukorica műtrágyázási kísérletekben. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis. Különszám. 38-40. p.

Sárvári M. - Jakab P.: 2003. The effect of NPK fertilization on the protein, oil and starch content of maize hybrids on chernozem soil. Proceedings of the II. Alps-Adria Scientific Workshop. Trogir, Croatia. 3-8 March 2003. 160-163.p.

 

Jakab P.: 2003. A kukoricahibridek makro-, mezo-, és mikroelem tartalmának változása a tápanyagellátás függvényében. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis 10. 126-130.p.

 

Jakab P.: 2003. The impact of nutrient supply on the yield of maize hybrids. 14 th International Symposium of Fertilizers. Fertilizers in context with resource management in agriculture. Volume II. Proceedings 545-551.p.

 

Jakab P.: 2003. Study of protein, starch and oil content of corn hybrids in a fertilization treatment. „Natural resources and sustainable development” International Scientific Session, Oradea. Abstracts. 47.p.

 

Jakab P. - Futó Z. – Lévai K. – Nagy P.: 2004. A tápanyagellátás hatása az őszi búza fajták termésére. IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. Summaries. 113.p. és CD-kiadvány.

 

Futó Z. – Jakab P. 2004.: A vetésidő hatása a kukorica termést befolyásoló tényezőinek alakulására. IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. Summaries. 134.p. és CD-kiadvány.

 

Jakab P. – Futó Z. – Csajbók J. 2005.: Analyze of photosynthesis and productivity of maize hybrids in different fertilizer treatments. In.: Cereal Research Communications. Vol. 33. No.1. 205-207.p.

 

Csajbók J. – Kutasy E. –Borbélyné Hunyadi É. - Futó Z. - Jakab P. 2005.: Effects of nutrient supply on the photosynthesis of maize hybrids. . In.: Cereal Research Communications. Vol. 33. No.1. 169-172.p.

 

Jakab P. - Futó Z. 2005.: The impact of nutrient supply on the yield and quality of winter
wheat varietas. In.:6th International Multidisciplinary Conference. Scientific Bulletin. Baia Mare. 319-324.p.

 

Futó Z. - Jakab P. 2005.: The effect of nutrient supply on the yield and quality of maize
hybrids. In: 6th International Multidisciplinary Conference. Scientific Bulletin. Baia Mare. 215-220.p.

 

Jakab P. 2006.: A műtrágyázás és a talajbaktérium trágyázás hatása az őszi búza termésére és minőségére. XII. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. CD-kiadvány.

 

Jakab P. 2006.: Application of soil bacterium preparation in winter wheat production. In.: Cereal Research Communications. Erratum of the Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Worksop. Vol. 34. No.1. 5-7.p.

 

Jakab P. 2006. A műtrágyázás és a talajbaktérium trágyázás hatásának vizsgálata a kukoricatermesztésben. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. Summaries. 113.p. és CD-kiadvány.

 

Jakab P.-Futó Z. 2006. Application of soil bacterium preparations in winter wheat and maize production. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. CD-kiadvány

 

Jakab P. 2007. A tápanyagellátás hatása a kukoricahibridek fontosabb értékmérő tulajdonságaira. In: Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia I. kötöt. Kecskemét. 211-214.p.

 

Jakab P. – Futó Z. 2008. A talajbaktérium trágyázás alkalmazása a kukoricatermesztésben. In: MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása kiadványa. Gödöllő. CD kiadvány

 

Jakab P. 2008. A műtrágyázás és a talajbaktérium trágyázás hatása a tavaszi árpa fajták termésére. In.: VI. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok . Mezőtúr. Summaries. 62.p. és CD-kiadvány.

 

Pongráczné Barancsi Á Seregi J – Bogdan.A. J.– Ipate J.,- Fiedler F-., Führer F.-, Brem G.-, Gutscher M.-, Futó Z.- Csorbai A.- Tar M.- Jakab P. (2009): A fenntartható, környezettudatos állattenyészetés lehetőségei-gazdasági és informatikai modell az oktatásban. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem. ISBN 978-963-9821-07-1. 87p.

 

Pongráczné Barancsi Ágnes Seregi J – Bogdan.A. J.– Ipate J.-, Fiedler F.-, Führer F.-, Brem G.-, Gutscher M.-, Futó Z.- Csorbai A.- Tar M.- Jakab P. (2009): A mezőtúri főiskola gyakorlati oktatásának fejlesztése a régió életminőségének javítása érdekében. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem. ISBN 978-963-9821-07-1. 154p.

 

Jakab P. 2009. A műtrágyázás és a talajbaktérium trágyázás hatása a tavaszi árpa fajták termésére és fehérje tartalmára. In.: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia I. kötet. Kecskemét. p.

 

Futó Z.- Jakab P. 2010: Kukorica hibridek tápanyag-reakciójának vizsgálata baktériumtrágyázási kísérletekben. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. SZTE MGK Tudományos folyóirat. 5. évf. 2010/1. 318-323.p.

 

Jakab P. 2010. Talajbaktérium készítmények alkalmazása a fenntartható növénytermesztésben. In.: Tudomány határok nélkül. Válságjelenségek összefüggései a társadalomban és a gazdaságban. Konferencia kiadvány. Szolnok. Rezümékötet. 20.p.

 

Nem referált, lektorált konferencia előadások

 

Jakab P.: 1999. Effect of fertilization on the yield of maize hybrids. 2nd International conference of PhD students. University of Miskolc, Proceedings 99-104 p.


Jakab P.: 1999. A kukoricahibridek termőképességének és trágyareakciójának vizsgálata. V. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely. 183-187. p.


Jakab P.: 1999. Az NPK műtrágyázás hatása a különböző genotípusú kukoricahibridek termésére és minőségére. Agrárjövőnk a minőség. XLI. Georgikion Napok, Keszthely. 265-269 p.

 

Jakab P.: 2000. A termesztési tényezők hatása a kukorica termésére és minőségére. VI. Ifjúsági Tudományos Fórum Keszthely. CD kiadvány.


Jakab P.: 2000 Összefüggés a kukoricahibridek termőképessége és trágyareakciója között. Az agrár-termékpiacok és környezetük. XLII. Georgikon Napok I. kötet. Keszthely. 236-240. p.


Sárvári M. - Szabó P. - Jakab P.: 2000. Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése. Az agrár-termékpiacok és környezetük I. kötet. Keszhely. 226-230. p.

 

Jakab P.: 2001. A műtrágyázás hatása a kukoricahibridek termésére és beltartalmi paramétereire. Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Gödöllő. 161-164. p.

 

Jakab P.: 2001. Az ökológiai és agrotechnikai tényezők hatása a kukoricahibridek produktivitására. Vidékfejlesztés, Környezetgazdálkodás, Mezőgazdaság. XLIII. Georgikon Napok, Keszthely. 868-872. p.


Jakab P.: 2002. A kukoricahibridek tápanyagfeltáró képességének valamint trágyareakciójának vizsgálata. Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Debrecen. 249-255.p.

 

Jakab P.: 2002. Összefüggés a tápanyagellátás és a kukorica hibridek termése között mészlepedékes csernozjom talajon. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. 2. kötet. Mezőtúr. 46-51.p.

 

Jakab P.: 2002. Különböző genotípusú kukoricahibridek termőképességének és trágyareakciójának vizsgálata csernozjom talajon. II. Növénytermesztési Tudományos Nap, „Integrációs feladatok a hazai növénytermelésben” Proceedings. Budapest. 152-157. p.


Jakab P.: 2002. A kukoricahibridek tápanyagellátásának racionalizálása tartamkísérletben. Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés. Nemzetközi konferencia I. kötet. Debrecen, Nyírlugos, Nyíregyháza, Livada (Sárköz, Románia). 233-237. p.

Jakab P.: 2003. Különböző adagú műtrágyakezelések hatása a kukoricahibridek termésére 2000-2001 években. III. Növénytermesztési Tudományos Nap Proceedings 233-237.p.

 

Jakab P. - Futó Z.: 2003. A kukorica tájtermesztése csernozjom talajon. Magyar Tudomány Napja. Mezőtúr. Előadás.

 

Jakab P.: 2004. A tápanyagellátás szerepe a hibridspecifikus kukoricatermesztésben. Frank-Helianthus Közhasznú Alapítvány tudományos tanácsülés. Szeged. Előadás.

 

Más publikációk, összefoglaló tanulmányok


Jakab P.: 1997. A kukoricahibridek termőképességének és trágyareakciójának vizsgálata. Tudományos Diákköri Dolgozat. DATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztés- és Földműveléstani Tanszék, Debrecen 57 p.

 

Jakab P.: 1998. A kukoricahibridek termőképességének és trágyareakciójának vizsgálata réti talajon. Diplomadolgozat. DATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztés- és Földműveléstani Tanszék, Debrecen 57 p

 

Jakab P.: 2000. Az évjárat és a műtrágyázás hatása a kukorica termésére és minőségére. Tavaszi szél 2000. A Fiatal Magyar Tudományos Kutatók és Doktoranduszok Negyedik Világtalálkozója. Gödöllő. Poszter.

 

Jakab P.: 2000. A kukorica termésmennyiségét és minőségét meghatározó tényezők elemzése. Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat. Budapest. Poszter.

 

Sárvári M. Pepó P. Győri Z. Jakab P.: 2000. Fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése (FVM 192-d3/2000) kutatási téma összefoglalása.


Pepó P. Sárvári M. Ruzsányi L. Daróczi M. Kruppa J. Kutasy E. Borbélyné Hunyadi Éva. Zsombik L. Jakab P.: 2001. Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése (FVM 55.163/2000) című kutatási téma összefoglalása.

 

Pepó P. Sárvári M. Ruzsányi L. Győri Z. Daróczi M. Kruppa J. Lesznyák Mátyásné. Kutasy E. Borbélyné Hunyadi Éva. Zsombik L. Jakab P.: 2001. Biológiai alapok megőrzése és fejlesztése (FVM 42000/2001) című kutatási téma összefoglalása.

 

Pepó Pé. Sárvári M. Ruzsányi L. Győri Z. Daróczi M. Pepó Pá. Futó Z. Zsombik L. Jakab P.: 2001. Debreceni Egyetem Növénytermesztési tartamkísérletek (FVM 56813/2001) című kutatási téma részösszefoglalása.

 

Jakab P.: 2003. A tápanyagellátás szerepe a hibridspecifikus kukoricatermesztésben. Doktori értekezés. Debrecen, 141.p.

 

Futó Z. – Jakab P. 2004.: A vetésidő hatása a kukorica termést befolyásoló tényezőinek alakulására. Magyar Tudomány Napja. Mezőtúr. Poszter.

 

Jakab P.-Futó Z. 2006. Application of soil bacterium preparations in winter wheat and maize production. V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. Poszter.

 

Jakab P. 2009.: A mezőtúri gazdálkodók amerikai kukoricabogárra (Diabrotica virgifera LeConte) vonatkozó ismereteinek vizsgálata. Diplomadolgozat. DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Kar, Növényvédelmi Tanszék, Debrecen 57 p

 

 

 

Események

Rendezvénynaptár *