Általános ismertetőAz SZTE Mezőgazdasági Karról röviden:


Most 125 éves iskolánk hagyományai tovább élnek! Hódmezővásárhelyen 1896-ban alapították az alsó fokú földműves iskolát, a Karunk jelenlegi tanüzemének területén, amely a II. világháború végéig működött. Ezt követően mezőgazdasági középiskolává alakult, 1961-től pedig felsőfokú intézmény. A rendszerváltozást követően a megváltozó agrárágazat igénye magával hozta a gyakorlati képzés reformját. A fő tantervi cél továbbra is a gyakorlatorientált képzés, a színvonalas oktatás megőrzése. A magyar felsőoktatás integrációs folyamatának eredményeképpen 2000. január elsejétől a Szegedi Tudományegyetem karaként működik.


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara jelenleg Agrár- és üzleti digitalizáció, Mezőgazdasági mérnöki (magyar és angol nyelven), Vadgazda mérnöki és Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzésen és Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésen nappali és levelező tagozaton folytat képzést, amelyhez felsőoktatási szakképzések valamint kiterjedt posztgraduális és felnőttképzés és hazai valamint külföldi partnerekkel folytatott tudományos alkotómunka kapcsolódik. A kutatómunkába a Tudományos Diákkör keretében számos hallgató kapcsolódik be évente. Országszerte és különösen a régióban kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a mezőgazdasági vállalkozások, a pénzintézetek, az önkormányzatok, az irányító hatóságok körében, ami lehetőséget teremt a hallgatói gyakorlatok változatos témájú és helyszínű megszervezésére. Karunkról a különböző mobilitás programok keretében Angliába, Írországba, Hollandiába, Németországba, az USA-ba, Franciaországba és az intézményünk kapcsolatából adódó egyéb országokba várják a vállalkozó kedvű hallgatóinkat.


Az egyik legfontosabb cél: hasznosítható tudást adni!

A gyakorlati oktatásra a Kar mindig nagy hangsúlyt fektetett. A Kar épületeitől nem messze, a város határában van tanüzemünk, ahol négyszáz hektáron szántóföldi növénytermesztés folyik, a központi részen pedig holland, új-zélandi típusú állattartó mintatelepek mellett, holland típusú sajtot készítő kisüzem és lovarda is működik. Sokféle gép segíti a gazdálkodást és a gyakorlati képzést.


A nyelvtudás ma már elvárás!

Az államilag elismert nyelvvizsgát kényelmesen, helyben is leteheted a Karunk épületében működő akkreditált ECL Nyelvvizsga Központban.


A Karunkon tanulóknak nincsenek nagy kiadásaik!

Természetesen te is részesülhetsz ösztöndíjban és más anyagi juttatásban!

Ez többféle is lehet:

- Teljesítmény alapú támogatás/ösztöndíj, amely lehet:

  • tanulmányi ösztöndíj,
  • kiemelt tanulmányi ösztöndíj,
  • közéleti tevékenységért megállapított ösztöndíj,
  • nemzeti felsőoktatási ösztöndíj.

- Szociális alapú támogatás, amely lehet:

  • rendszeres (állandó) szociális ösztöndíj,
  • rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj, támogatás.

- Kedvezményes természetbeni juttatás:

  • tankönyv- és jegyzettámogatás,
  • kollégiumi elhelyezés.

- A kulturális tevékenység, sporttevékenység támogatása.

Tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható, szabályzat alapján.

A tanulmányi átlag alapján havonta 13.000 - 45.000 Ft ösztöndíjban részesülhetsz.A Kari felvételi kiadvány ITT elérhető.


A Központi felvételi kiadvány ITT elérhető.