108

Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzés (BSc)


A vidékfejlesztési agrármérnökök képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Az alapképzés befejezését követően lehetőségük van, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák.

 

Mi a feladata a vidékfejlesztési agrármérnöknek?

 

• Különböző méretű mezőgazdasági vállalkozások termeléssel, szolgáltatással, illetve szaktanácsadással kapcsolatos szervezési és irányítási feladatainak ellátása.

• Ökonómiai, regionális és térségi ismereteire alapozva, vidékfejlesztéshez kapcsolódó, térinformatikával támogatott szakigazgatási feladatok ellátása.

• Vidékfejlesztés programok tervezése, lebonyolítása, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozása.

• Menedzsment ismeretekre alapozva a vidékfejlesztéshez kapcsolódó agrárpályázatok elkészítése, koordinálása.

• A vidéki térségek problémáinak feltárása, fejlesztési lehetőségeinek meghatározása.

• Közreműködni a tájhasznosítási, ökotermesztési és integrált termesztési stratégiák kidolgozásában és megvalósításában.

• A vidéki területeken élő emberek életfeltételeinek javítása a rendelkezésre álló erőforrások hatékony hasznosítása.

 

Milyen fontosabb területeken nyújt szakmai ismereteket ez a képzés?

 

• szántóföldi növénytermesztés

• kertészet

• állattenyésztés

• környezet- és vízgazdálkodás

• műszaki ismeretek

• élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek

• gazdasági, jogi és közigazgatási ismeretek

• vezetési és munkaszervezési ismeretek

• menedzsment ismeretek

• regionális, terület- és vidékfejlesztési ismeretek

• területi tervezés és programozás

• térinformatikai ismeretek

 

Milyen tanrend szerint tanulhatsz?

 

Nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges képzésben.

 

A képzés tartama 7 félév:

• 6 félév oktatás (elmélet + gyakorlat)

• 1 félév összefüggő mérnöki gyakorlat

 

Az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre is.

A gyakorlatok tantermi, hetesi és összefüggő (1 féléves) mérnöki gyakorlatok.

 

Miért válaszd a vidékfejlesztési agrármérnöki szakot?

 

• mert gyakorlatorientált képzés

• mert duális és kooperatív képzési formában is választhatod

• mert a képzés során megismered a vidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági, pénzügyi összefüggéseit, kölcsönhatásait

• mert modern, fenntartható technológiákkal találkozol

• mert elhelyezkedési lehetőséged lesz a termelésben, kereskedelemben, pénzügyi szektorban,

szakigazgatásban is

• mert tájékozott leszel az agrár- és vidékfejlesztési politika hazai és nemzetközi funkcióiban és összefüggéseiben

• mert tanulmányaidat mesterfokon folytathatod

 

A képzés helyszíne

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen található, ahol a mezőgazdasági képzés több, mint 120 éves, az agrár-felsőoktatás bő fél évszázados múltra tekint vissza. Az oktatási épületeket, kollégiumot, konditermet, éttermet magába foglaló kampusz a város központjában helyezkedik el. A szomszédos települések, elsősorban az SZTE központja, Szeged felé a közlekedési lehetőségek kiválóak (a közeljövőben induló tramtrain egyik megállója a Kar épülete előtt található).

 

Miért érdemes a Mezőgazdasági Kart választani?


- Gyakorlatorientált képzés: saját tanüzem, kiépített kapcsolat a régió különböző méretű mezőgazdasági üzemeivel, cégeivel, kutatóintézeteivel, mint gyakorlati helyekkel.

- A különböző specializációkon az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet legkorszerűbb technológiáiról – különös tekintettel a precíziós és a környezetkímélő megoldásokra -, illetve az agrárökonómia és vidékfejlesztés hazai és nemzetközi aktualitásairól lehet ismereteket szerezni.

- Versenyképes tudás: végzett hallgatóink a családi gazdaságok mellett jelentős hazai tulajdonú és nemzetközi cégeknél, vállalkozásoknál, kutatóintézeteknél, felsőoktatási intézményeknél is megállják helyüket, jelenleg is többen vezető pozíciót töltenek be.

- A továbbtanulás eredményes megalapozása: tanulmányok folytatásának lehetősége a Kar saját (Vidékfejlesztő agrármérnök MSc), illetve társintézmények mesterképzésein.

- Kutatómunka lehetősége számos szakterületen: bekapcsolódás a tanüzemben, partner gazdaságokban, kutatóintézetekben folyó kísérletekbe.

- Eredményes tehetséggondozás: hallgatóink rendszeresen érnek el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, nyernek el ösztöndíjakat, egyéb támogatásokat.

- Kollégiumi szállás a kampuszon.


A szak leírása letölthető ITT


A 2023-as Felsőoktatási felvételi tájékoztató ITT elérhető.

Események

Rendezvénynaptár *