SZTE Mezőgazdasági Kar Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok

1.

Szenátus tagjaiA Szenátus szavazati jogú tagja:

Dr. habil. Mikó Edit, dékán, egyetemi docens

Póttagjai:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens


Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár

A Szenátus szavazati jogú tagja:

Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus

Póttagja:

Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár
A Szenátus szavazati jogú tagja:

Zöld Endre, a kari HÖK elnöke

 

 


2.

Kari Tanács tagjaiTisztségük alapján:

Dr. habil. Mikó Edit dékán, egyetemi docens, a Tanács elnöke


Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens
Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens


Dr. habil. Monostori Tamás intézetvezető, főiskolai tanár


Zöld Endre, a kari HÖK elnöke
Választás alapján:
Antalicz Zoltánné, tanácsos
Dr. Benk Ákos, főiskolai docens
Dr. Hupuczi Júlia, beiskolázásért felelős dékánhelyettes, főiskolai docens
Dr. Jani Péter, tanársegéd, dékáni hivatalvezető
Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens
Mészárosné Herbich Katalin, tanulmányi és továbbképzési osztályvezető
Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus
Dr. Süli-Zakar Tímea, főiskolai docens


Hallgatók:


Mészáros Kata

Sisák Lilla

Szalai Tamás

Tari Ádám

Zöld EndreA Kari Tanács titkára:

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

 


3.

Tanulmányi BizottságElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Titkár:

Mészárosné Herbich Katalin, osztályvezető

Tagok:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens
Dr. Sallai László, főiskolai docens

+ 3 fő hallgató

 


4.

Oktatási BizottságElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Dr. habil. Mikó Edit, egyetemi docens, dékán


Dr. habil. Ferencz Árpád, főiskolai tanár


Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens


Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár
Dr. habil. Lantos Ferenc, egyetemi docens

 

5.

Kreditátviteli BizottságElnök:

Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens

Titkár:

Tóth Violetta, tanársegéd

Tagok:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens


Dr. habil. Lantos Ferenc, egyetemi docens


Dr. Sallai László főiskolai, docens

Tanácskozási joggal:

Mészárosné Herbich Katalin, osztályvezető Tanulmányi és Továbbképzési Osztály

 


6.

Hallgatói Fegyelmi TestületElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Tagok:

Dr. Barta Tamás, főiskolai docens


Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető


Szarvas Adrienn, tanársegéd


+ 3 fő hallgató

 


7.

Tudományos Diákköri TanácsElnök:

Dr. Hupuczi Júlia, főiskolai docens

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens

Tagok:

Dr. Süli-Zakar Tímea, főiskolai docens
Dr. Süli Ágnes, főiskolai docens

Póttagok:
3 fő hallgató

 


8.

Tudományos BizottságElnök:

Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens, kutatásért felelős dékáni megbízott

Tagok:

Prof. Dr. Czóbel Szilárd Endre, egyetemi tanár
Dr. habil. Ferencz Árpád, főiskolai tanár
Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető
Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD, egyetemi docens, mb. intézetvezető
Dr. Majzinger István, egyetemi docens, intézetvezető
Prof. Dr. Makra László, egyetemi tanár, Professor Emeritus
Dr. habil. Mikó Edit, egyetemi docens, dékán
Szűcsné Prof. Dr. Péter Judit, Professor Emerita
 


9.

Minőségirányítási BizottságElnök:

Dr. habil. Mikó Edit dékán, egyetemi docens

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens

Tagok:

Dr. Csiba Anita, főiskolai docens
Gubicsné Zsarkó Ágnes, tanulmányi előadó
+ 1 fő hallgató