SZTE Mezőgazdasági Kar Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok

1.


Szenátus tagjai
A Szenátus szavazati jogú tagja:

Dr. habil. Mikó Edit, dékán, egyetemi docens

Póttagjai:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens


Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár

A Szenátus szavazati jogú tagja:

Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus

Póttagja:

Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár
A Szenátus szavazati jogú tagja:

Szőke Ferenc Marcell, a kari HÖK elnöke

 

 


2.


Kari Tanács tagjaiTisztségük alapján:

Dr. habil. Mikó Edit dékán, egyetemi docens, a Tanács elnöke


Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens
Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens


Dr. habil. Monostori Tamás intézetvezető, főiskolai tanár


Szőke Ferenc Marcell, a kari HÖK elnöke
Választás alapján:
Kakukné Bagita Dóra kari pénzügyi ellenjegyző, titkársági referens
Dr. Benk Ákos, főiskolai docens
Dr. Hupuczi Júlia, általános dékánhelyettes, főiskolai docens
Dr. Jani Péter, tanársegéd, dékáni hivatalvezető
Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens
Mészárosné Herbich Katalin, tanulmányi és továbbképzési osztályvezető

Dr. Pinnyey Szilárd, adjunktus


Dr. Süli-Zakar Tímea, főiskolai docens


Hallgatók:

Szőke Ferenc Marcell (HÖK elnök)

 

II. évf. Vadgazda mérnöki BSc levelező
Dobó Réka

 

II. évf. Mezőgazdasági FOSZ nappali
Antal Tamás József

 

II. évf. Mezőgazdasági mérnöki BSc nappali
Vecseri Márk
II. évf. Mezőgazdasági mérnöki BSc nappaliA Kari Tanács titkára:

Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

 


3.


Tanulmányi BizottságElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens


Titkár:

Mészárosné Herbich Katalin, osztályvezető

Tagok:

Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, főiskolai docens
Dr. Sallai László, főiskolai docens

+ 3 fő hallgató

 


4.


Oktatási BizottságElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens


Tagok:

Dr. habil. Mikó Edit, egyetemi docens, dékán


Dr. habil. Ferencz Árpád, főiskolai tanár


Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens


Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár
Dr. habil. Lantos Ferenc, egyetemi docens

 

5.


Kreditátviteli Bizottság
Elnök:

Dr. Majzinger István, intézetvezető, egyetemi docens

Titkár:

Tóth Violetta, tanársegéd

Tagok:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docensDr. habil. Lantos Ferenc, egyetemi docens


Dr. Sallai László főiskolai, docens

Tanácskozási joggal:

Mészárosné Herbich Katalin, osztályvezető Tanulmányi és Továbbképzési Osztály

 


6.


Hallgatói Fegyelmi TestületElnök:

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens


Tagok:

Dr. Barta Tamás, főiskolai docens


Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető


Dr. Szarvas Adrienn, adjunktus


+ 3 fő hallgató

 


7.


Tudományos Diákköri TanácsElnök:

Dr. Hupuczi Júlia, általános dékánhelyettes, főiskolai docens

Titkár:

Dr. Süli Ágnes, főiskolai docens

Tagok:
Középiskolai mentor:

Dr. Süli-Zakar Tímea, főiskolai docens
Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens
Kovács Helga, tanársegéd
Králik Emese Virág, mesteroktató


Póttagok:
3 fő hallgató

 


8.


Tudományos BizottságElnök:

Dr. habil. Monostori Tamás, intézetvezető, főiskolai tanár

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens

Tagok:

Prof. Dr. Czóbel Szilárd Endre, egyetemi tanár
Dr. habil. Ferencz Árpád, főiskolai tanár
Dr. Jani Péter tanársegéd, dékáni hivatalvezető

Dr. Dr. habil. Komarek Levente PhD, PhD oktatási dékánhelyettes, intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Majzinger István, egyetemi docens, intézetvezető
Prof. Dr. Makra László, egyetemi tanár, Professor Emeritus
Dr. habil. Mikó Edit, egyetemi docens, dékán
Szűcsné Prof. Dr. Péter Judit, Professor Emerita
 


9.


Minőségirányítási BizottságElnök:

Dr. habil. Mikó Edit dékán, egyetemi docens

Titkár:

Dr. Kiss Orsolya, főiskolai docens

Tagok:

Dr. Csiba Anita, főiskolai docens
Gubicsné Zsarkó Ágnes, tanulmányi előadó
+ 1 fő hallgató