BORITOKEP

Az utóbbi évtizedek legsikeresebb felvételi időszakát zárta az SZTE Mezőgazdasági Kar

437 új hallgatóval indult az idei tanév.

A 2023/2024-es tanévkezdés alkalmából rendezett Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülést a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.


IMG_2346


Ünnepi beszédében Dr. habil. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes ismertette a Kar beiskolázási adatait. A 2023. évi általános felvételi és pótfelvételi eljárás során 419 hallgató nyert felvételt a Karra, amely az elmúlt évek legsikeresebb beiskolázásának számít – mondta az oktatási dékánhelyettes. A tavalyi évhez képest, 92,2 százalékkal nőtt a felvételt nyert hallgatók száma Karunkra – tette hozzá. Az általános felvételi eljárásban 302, míg a pótfelvételi eljárásban 62 fő nyert felvételt a Mezőgazdasági Karra. Nappali tagozatra 222, míg levelező tagozatra 197 hallgató beiratkozására nyílt lehetőség. A felvett hallgatók 85 százaléka alapképzésben, míg 15 százaléka felsőoktatási szakképzés keretében végezheti tanulmányait Karunkon. Az alapképzési szakokra 356 hallgató nyert felvételt: 165-en a Mezőgazdasági mérnöki alapképzési (BSc) szakra magyar nyelven, 60-an a Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési (BSc) szakra, 55-en a Mezőgazdasági mérnöki alapképzési (BSc) szakra angol nyelven, 41 fő az Agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési (BSc) szakra felvételizett sikerrel, 35 fő pedig a Vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakon kezdheti meg tanulmányait. A felsőoktatási szakképzési szakokra 63 hallgató nyert felvételt: 26 fő Gyógy- és fűszernövények, 22 fő Mezőgazdasági és 15 fő Ménesgazda felsőoktatási szakképzés (FOSZ) szakon végezheti tanulmányait. A sikeresen felvételizők jelentős része államilag támogatott képzésben részesül.


IMG_2333


IMG_2330


A 2023/24-es tanévben a magyar nyelvű képzések mellett angol nyelvű képzést is indít a Mezőgazdasági Kar. A Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakra 17 országból érkeztek hallgatók Karunkra – tette hozzá Dr. habil. Komarek Levente.

„A graduális képzések mellett a posztgraduális képzés sikeres indításáról is beszámolhatok” – tájékoztatott az oktatási dékánhelyettes – „a Precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés indítására nyílik lehetőség”. A graduális és posztgraduális képzésre jelentkezett hallgatók létszámát is figyelembe véve, 437 új hallgatót köszönthetünk 2023 szeptemberétől az SZTE Mezőgazdasági Karon.


IMG_2339


Dr. habil. Komarek Levente hozzátette, a sikeres beiskolázás mellett további sikeres mérföldkőhöz érkezett a Kar, ugyanis az Oktatási Hivatalnál folyamatban van a Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak (MSc), a Növényorvosi mesterképzési szak (MSc), és a Természetvédelmi mesterképzési szak (MSc) nyilvántartásba vétele is. „Az elért felvételi eredmény a hallgatókért folyó országos és nemzetközi versenyben is szép eredménynek számít, hiszen Karunkon az elmúlt évtizedek legsikeresebb felvételi időszakán vagyunk túl” – összegezte Dr. habil. Komarek Levente – majd köszönetet mondott az eredményért azoknak a kollégáknak, akik igyekeztek a Kar hírnevét öregbíteni, és sikeres munkát kívánt a hallgatóknak és kollégáinak.


Dr. habil. Mikó Edit, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja köszöntőjét egy számvetéssel indította, melyben az új hallgatókat ismertette meg a rájuk váró feladatokkal.


IMG_2356


IMG_2331


„7 félév, 84 hét szorgalmi időszak, 42 hét vizsgaidőszak, 6 hét hetesi gyakorlat, 210 kredit, megközelítőleg 100 tantárgy. 30 oktatóval fognak találkozni, írni fognak egy szakdolgozatot és én remélem, hogy minél többen írnak majd egy TDK-dolgozatot is, valamint részt vesznek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, indulnak majd tanulmányi és szakmai versenyeken, és mindeközben elrepül három és fél év. Bízom benne, hogy nagyon sok tapasztalatot, barátot, barátságot, élményt, összetartást és összetartozást fognak megélni ez alatt a 3,5 év alatt és megszeretik az mezőgazdaságot, bár gondolom, sokan már eleve ezért jöttek hozzánk” – adott ízelítőt a hallgatók előtt álló tennivalókból a dékán.


IMG_2362


Ezután Dr. habil. Mikó Edit azzal a rendhagyó kéréssel fordult az elsőéves hallgatókhoz, hogy vegyék elő telefonjuk naptár alkalmazását és jelöljék be csillaggal benne a tanévnyitó napját, majd körülbelül 1300 nap múlva, mikor majd kézhez veszik diplomájukat, tekintsenek vissza a mai napra, emlékezzenek rá, hogy szinte senkit sem ismertek, hiszen addigra rengeteg emlék fog majd kapcsolódni azokhoz az arcokhoz, akiket most idegenként látnak a teremben, köztük az oktatókhoz is. „Megismerik majd Hódmezővásárhelyt és persze Szegedet is” – mondta a dékán – „legyenek büszkék arra, hogy az ország egyik legjobb egyetemének, a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói, legyenek büszkék arra, hogy a Mezőgazdasági Kar hallgatói. Nehéz hivatást választottak, de az egyik legszebbet” – indította útjára az új hallgatókat Dr. habil. Mikó Edit dékán, sikeres tanévkezdést és új barátságokat kívánva a fiataloknak.


Ezután az elsőévesek hallgatói fogadalomtétele következett, majd a gólyák a dékán elé járultak, aki egy kézfogással hallgatóvá fogadta őket.


IMG_2394


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Gyöngyösi Ferenc alpolgármester köszöntötte az elsőéveseket.


IMG_2407


„Önök már számtalan tanévnyitó beszédet hallgathattak végig eddigi életük során” – mondta az alpolgármester – „melyben minden bizonnyal a céltudatosságra, a tanulás fontosságára hívták fel a figyelmüket és rengeteg jókívánságot hallgathattak meg. Én azt kívánom most Önöknek az idei tanév kezdetén, hogy legyenek boldogok, mert ha az ember boldog, akkor minden a lehető legnagyobb rendben van az életében, a munkájában, a kapcsolataiban, legfőképpen önmagában. A boldogság nem a TikTok-videókban, vagy az Instagram-képekben rejlik, hanem mindenkinek önmagában kell azt keresni. Tanáraik segítségével sok tudást magukba szívhatnak, még talán arra vonatkozóan is kapnak információt, hogy mi a boldogság, de, hogy mitől lesznek valójában boldogok, arra önmaguknak kell rájönni. Dr. Márki-Zay Péter, és Hódmezővásárhely lakossága nevében kívánom Önöknek, hogy legyen sikeres ez a boldogságkeresés” – tette hozzá Gyöngyösi Ferenc.


IMG_2410_


Az ünnepségen köszöntötték a Kar vezetői kinevezést kapott munkatársait, valamint az új munkakörbe lépett, illetve az új kinevezést kapott oktatókat is.

2023. július 1-jétől 4 évre szóló, általános dékánhelyettesi megbízást kapott Dr. Hupuczi Júlia, a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet főiskolai docense.


IMG_2426


Szintén 2023. július 1-jétől a 2027. június 30-ig tartó időszakra oktatási dékánhelyettesi megbízást kapott Dr. Komarek Levente, a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet intézetvezető egyetemi docense.


IMG_2350


2023. július 1-jétől öt évre szóló, ismételt vezető megbízást kapott Dr. Jani Péter, a Dékáni Hivatal jelenlegi vezetője.


IMG_2419


Szintén július 1-jétől főiskolai docensi kinevezést kapott Dr. Albert Réka, a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet adjunktusa.


IMG_2417


A Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben 2023. május 1-jétől kapott tudományos főmunkatársi megbízást Dr. Albert Gábor.


IMG_2421_


Szintén a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben folytatja munkáját, tudományos segédmunkatárs munkakörben Nyári Diána, 2023. július 1. napjától.


IMG_2422


Az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetben 2023. szeptember 1. napjától kapott mesteroktatói megbízást Győriné Berényi Gizella.


IMG_2423


A Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetben 2023. szeptember 1. napjától kapott mesteroktatói megbízást Kérdőné Kovács Eszter.


IMG_2425

Események

Rendezvénynaptár *