boritokep

Az ötven éve végzett üzemmérnököket köszöntöttük a Mezőgazdasági Karon

Nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlatban is jártas szakemberekként kerültek ki az intézményből a fél évszázada végzett hallgatók.

Azokat az ötven évvel ezelőtt, 1973. június 28-án, üzemmérnökként végzett hallgatóinkat köszöntöttük az idei Aranydiploma átadó ünnepségen, akik az SZTE Mezőgazdasági Kar jogelődjében, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán szerezték meg végzettségüket.

IMG_1785

Dr. Jani Péter, a Dékáni Hivatal vezetője múltidézéssel köszöntötte az egybegyűlteket. 1973-ban vezették be hazánkban a postai irányítószámokat, ekkor lépett be Dánia, Írország és az Egyesült Királyság az európai gazdasági közösségbe, ebben az évben volt Magyarországon a balassagyarmati túszdráma, és ez év tavaszán mutatták be a Vígszínházban a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt – sorolta Dr. Jani Péter –, de ekkor kezdeményezték a világon először hordozható készülékkel az elő mobilhívást is. 1973. június 28-án, az akkori diplomaátadó napján nemcsak a nagyvilágban, de Magyarországon és szűkebb hazákban is fontos események történtek – idézte a Népszabadság szalagcímeit Dr. Jani Péter. Ülést tartott a Központi Bizottság, Brezsnyev hazaérkezett Moszkvába, egyszerűsödött a háztáji és egyéni gazdaságokból felvásárolt állatok vételárának kifizetése, ismét megélénkült a Balaton idegenforgalma, mert elindultak a zenés sétahajó járatok, és új irodabútorgyár létesült Szegeden. A Csongrád Megyei Hírlap 1973. június 30-án adott hírt Diplomaosztó ünnepség a főiskolán – „Üzemmérnökké fogadom” címmel az akkor még Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karának oklevélátadó ünnepségéről. „Az esemény jelentőségét emeli, hogy az intézmény történetében először avattak üzemmérnököket, a korábbi felsőfokú technikum ugyanis szaktechnikusi képesítést adott” – olvasta fel a Csongrád Megyei Hírlap sorait Dr. Jani Péter.


IMG_1608

IMG_1590


Dr. habil. Mikó Edit, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja beszédében kiemelte: megtisztelő az a folytonosság, hogy az elmúlt fél évszázadban folyamosan képezhetett a Kar mérnököket, növénytermesztő és állattenyésztő mezőgazdászokat, és hogy a jelenlévők is ennek a folyamatnak a részesei lehettek nemcsak diákként, hanem kollégaként, szülőként és nagyszülőként is, hiszen sokak gyerekei, unokái is ezt a hivatást választották. Hozzátette: az ötven éve végzett, most aranydiplomás hallgatók lélekben nem változtak, ugyanazzal az izgatott zsivajjal gyülekeztek az ünnepség előtt, mint amelyet a mindennapokban ennek az épületnek a falai között hallunk. „1923. június 18-án született az az ember, akit Önök Mikó tanár úrként, én pedig Mikó papaként ismerhettem. Nekem apósom volt, Önöknek tanára” – mondta elérzékenyülve a dékán, aki az újabb közös emléket felidézve mutatott rá, hogy a Mezőgazdasági Kar és az itt megszerzett tudás generációkat kapcsol össze. Kiemelte: bármikor szeretettel várja az Alma Mater az ötven éve végzetteket, és bízik abban, hogy 10 év múlva a gyémánt diplomájuk átadásakor is egészségben köszöntheti majd őket.


IMG_1639_

IMG_1626


Az ünnepségen egyperces néma megemlékezéssel búcsúztak azoktól a tanároktól és hallgatótársaktól, akik már nem lehetnek az élők sorában.


Az Aranydiploma átadó ünnepségen a 91 korábbi üzemmérnökként végzett hallgatóból 44-en kérték aranydiplomájának kiállítását, és 34-en vették át Díszoklevelüket Dr. habil. Mikó Edit dékántól.


IMG_1642_

IMG_1646_


A hallgatótársak nevében Fackelmann István mondott köszöntőt. „Mi még az előző évezredből valók vagyunk, akkor születtünk és akkor végeztük el ezt az iskolát is” – mondta Fackelmann István. „Mikó tanár úr mellett, az évfolyamfelelős oktatónk, Kovács Gábor tanár úr volt a másik atyánk, nemcsak szakmát, hanem emberséget is tőlük tanultunk” – emlékezett meg az egykori tanárokról. Hozzátette: az itt végzettek voltak az első üzemmérnökök, akik az oktatás átszervezésének köszönhetően olyan, a napi feladatokban jártas szakemberekként kerültek ki az iskolapadból, akik a gyakorlathoz is jól értettek, és az elméleti összefüggéseket is átlátták, el tudták irányítani az akkori nagyüzemi gazdálkodás szakmai ágazatait. Szakmaszeretetet, hivatástudatot és továbbtanulásra való ösztönzést is kaptak az itt oktató tanároktól. Többen itt találtak párra, hiszen 5 házaspár is kikerült az egykori hallgatótársak közül. Az akkor végzetteket biztos állás várta, hiszen a Kar ajtaján ott voltak kifüggesztve az elérhető munkahelyek listái, a hallgatók válogathattak a különféle munkahelyek közül – idézte fel az aranydiplomások szakmai pályafutásának kezdetét Fackelmann István.


IMG_1770

IMG_1611


Az ünnepséget pezsgős koccintás zárta.


IMG_1783

IMG_1779_

IMG_1782_


Az Aranydiploma átadó ünnepségről készült fényképek ITT letölthetők.

Az Aranydiploma átadó ünnepségen készült csoportképek és a diplomák átvételéről készült egyéni képek ITT letölthetők.