borito_energiaszegenyseg

Mit jelent energiaszegénynek lenni?

Kovács Helga, az SZTE Mezőgazdasági Kar tanársegédje az MNB Intézet és az MNB Oktatási Klub országos blogbejegyzés író versenyén bejutott a kétkörös bírálati fordulóból a második körbe, Mit jelent energiaszegénynek lenni? című írásával. Az Economania blogíró versenyre 389 pályamunka érkezett be.


Mit jelent energiaszegénynek lenni?

 

Az elmúlt időszakban megnövekedett energiaárak következményeként sok ember fejében megfordult, hogy vajon mire elég 1 kWh energia. Az egyik energiaszolgáltató a következő válaszokat gyűjtötte össze: 1 kWh energia kell ahhoz, hogy 100-szor feltudd tölteni a telefonod, de ugyan ennyi energia kell ahhoz is, hogy két órán keresztül tudj vasalni. Gondoltad volna, hogy egy fagyasztó 2 kWh energiát használ el naponta? A mindennapi életünk megkönnyítéséhez, komfortossá tételéhez nagyon sok energia használata szükséges, tehát az energia egy olyan alapvető árucikké vált, amelynek a hiánya nem csak szociális, de gazdasági és környezeti problémákhoz is vezet.

Mit is jelent az energiaszegénység? Nincs egységes meghatározása és mérési módszere sem az Európai Unióban, sem globálisan (Kökény et.al., 2021). Az, hogy kik és mennyien tartoznak az energiaszegények közé egy relatív határ meghúzásán múlik, mely szubjektív: függhet pl. magától a kutatótól, valamint a döntéshozóktól (Fellegi és Fülöp, 2012). Egy meghatározás szerint „egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés, vagy más, alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, amely a tisztességes életminőséghez szükséges” (Feldmár, 2020). Azonban a legtöbb definíció szerint az a háztartás energiaszegény, amely a bevételeinek egy meghatározott százalékánál többet költ energiára (Fülöp, 2014). Erre alapozva az East Lothian Council az alábbiak szerint határozta meg az energiaszegénység fogalmát: Ha egy háztartás bevételeinek több mint 20%-át költi energiakiadásokra, akkor súlyos energiaszegénységben szenved (Fellegi és Fülöp, 2012). 2024-ben hazánkban, ha valaki a garantált bérminimumból él, azaz nettó 216 790 Ft-ot keres, akkor legfeljebb 43 358 Ft-ot költhet energiára úgy, hogy a háztartása ne tartozzon a súlyosan energiaszegények közé.

Hány embert érint ez a jelenség? A 2020-as években az ourworldindata.org adatai szerint a világ teljes népességének 13%-a nem jutott hozzá az elektromos energiához. 2022-ben az Európai Unió lakosságának 9,3 %-a nem tudta megfelelően melegen tartani az otthonát, ami kb. 40 millió embert jelentett. Magyarországon ez a szám az EU átlagához képest viszonylag kedvezően alakult, hiszen a lakosságnak mindössze 4,7%-át érintette (Eurostat, 2021).

Az energiaszegénység nem csak társadalmi, de gazdasági és környezeti kérdés is. Ugyanis, amikor energiaszegénységről beszélünk akkor olyan fogalmak kerülnek előtérbe, mint a szegénység, ezzel egyidejűen a társadalmi elszigetelődés és kirekesztettség. Az energiaszegénység hatással van mind a gyermekek és felnőttek számára elérhető oktatási lehetőségekre is. Így embereket zárhat ki a társadalmi életében való részvételből (Sovacool, 2012). Ezek a tények előre vetítik a gazdasági növekedés meggátolását és az életszínvonal általános hanyatlását is az energiaszegénységgel érintett területeken. A magas tűzifaárak hozzájárulnak az illegális tüzelőanyagok használatához, mint pl. a lopott fa, illetve a tüzelésre nem alkalmas anyagok és a hulladékok. Ezek a tüzelési módok súlyos légúti megbetegedéseket okozhatnak (Kármán–Tamus és Pálvölgyi, 2022). Az energiaszegénység környezeti hatásai magukban foglalják az erdőirtást és a földhasználat változásait, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását is. (Sovacool, 2012).

Mit jelentene, ha csökkenne az energiaszegénység a világban? A megfelelő mennyiségű energiához való hozzáférés bővítheti a jövedelemtermelő képességet, ami nagymértékben csökkentheti a szegénységet (Sovacool, 2012). Azáltal, hogy a háztartások fűtési energiahatékonysága javulna és a tiszta energetikai technológiák elterjednének, javulna a környezet állapota, ami hozzájárulna a legúti megbetegedések csökkenéséhez (Kármán–Tamus és Pálvölgyi, 2022).

Milyen megoldási lehetőségek vannak az energiaszegénységre? Az első és talán legfontosabb, hogy megfogalmazásra kerüljön egy nemzetközileg is egységes definíció és mérési módszer. Jelenleg is vannak támogatások és intézkedések nemzetközileg és hazánkban is, de kiemelten fontos lenne a jövőben ezek hatékonyságát is vizsgálni. Az egységes meghatározás és mérési módszer, a hatékony adatgyűjtés a témában, illetve az eddig intézkedések hatásvizsgálata nagymértékben hozzájárulna ahhoz, hogy a jövőben hatékonyabb megoldások szülessenek az energiaszegénység leküzdésére.

Hivatkozások:

Eurostat, 2021. Inability to keep home adequately warm-EU-SILC survey. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_MDES01__custom_1429161/bookmark/table?bookmarkId=b75066ce-81a8-4ede-a77f-f4150e02c80f&page=time:2021

Feldmár, D., 2020. Energiaszegénység. In. Gosztonyi. Á., Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2020. Habitat for Humanity Magyarország. pp. 42—56. HU ISSN 2732-3439

Fellegi, D. Fülöp, O., 2012. Szegénység vagy energiaszegénység. Az energiaszegénység definiálása Európában és Magyarországon. Energiaklub, pp. 4—10. URL: http://energiaklub.hu/sites/default/files/energiaklub_szegenyseg_vagy_energiaszege nyseg.pdf

Fülöp, O., 2014. Energiaszegénység Magyarországon. Statisztikai Szemle, 92(89), pp. 820—831. ISSN 0039 0690

Kármán-Tamus, É. Pálvölgyi, T., 2022. A fenntartható energiagazdálkodás szociális dimenziói. Gazdálkodás. 66(4), pp. 325–341. ISSN 0046-5518

Kökény, L. Stefkovics, Á. Hortay, O., 2021. A szubjektív energiaszegénység mérésének problémái Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 68(7—8), pp.753—772. DOI https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.7-8.753

Sovacool, B. K., 2012. The political economy of energy poverty. A review of key challenges. Energy for Sustainable Development, 16(3), pp. 272—282. DOI https://doi.org/10.1016/j. esd.2012.05.006.

Our World in Data, 2024. Access to Energy. Access to electricity and clean cooking fuels are vital for a good standard of living and good health. URL: https://ourworldindata.org/energy-access

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Mire elég néhány kWh? URL: https://www.mvmnext.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=819