Szegedi Tudományegyetem Sófi Alapítvány ösztöndíjasai 2020


A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa több mint 22 millió forint ösztöndíjjal ismerte el az egyetem legkiválóbb hallgatóinak tanulmányi és tudományos teljesítményét. Az ösztöndíjak értékét növeli, hogy 2008-ban az Oktatási és Kulturális Miniszter a repüléstudomány és rakétatechnika világhírű magyar tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el a Sófi Alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legmagasabb állami kitüntetés. A fiatal szegedi tehetségeket támogató tevékenységéért Sófi József 2007-ben megkapta a Szegedi Tudományegyetemért Mecénás díjat, 2011-ben az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Mecénás díját, 2012-ben a Szegedért Alapítvány társadalmi-állampolgári díját, 2015-ben Szeged Város Közgyűlésének hivatalos kitüntetését, a Szegedért Emlékérmet.


A 2019-2020-as tanévben kiírt, magas követelményeket tartalmazó pályázati felhívásokra 159 hallgató nyújtotta be pályázatát. Az komplex értékelés után az alapítvány kuratóriuma az egyetem tizenhárom hallgatójának ítélte oda az ösztöndíjakat.


SZTE SÓFI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK 2020


Sófi Gyémánt fokozatú fődíjjal kitüntetett hallgatók:


1. Csuvik Viktor

200.000 Ft Gyémánt fokozatú fődíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) II. MSc Programtervező informatikus h.
Tudományos tevékenység helye: SZTE TTIK, Informatikai Intézet
Kutatási téma: Javascript szoftverhibák automatikus javítása, és a javítások korrektségének vizsgálata
Témavezető: Dr. Vidács László tudományos főmunkatárs


2. Nógrádi Bernát

200.000 Ft Gyémánt fokozatú fődíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) V. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet
Kutatási téma: Immun/gyulladásos folyamatok tanulmányozása akut és krónikus neurodegeneratív modellekben
Témavezető: Dr. Siklós László tudományos tanácsadó


3. Porkoláb Gergő

200.000 Ft Gyémánt fokozatú fődíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) II. MSc Biológushallgató
Tudományos tevékenység helye: Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet
Kutatási téma: Agyi gyógyszerbejuttatás célzott nanorészecskék segítségével
Témavezetők: Prof. Dr. Deli Mária tudományos tanácsadó, Dr. Veszelka Szilvia tudományos főmunkatárs


4. Szerencsés Szabolcs Gyula

200.000 Ft Gyémánt fokozatú fődíj
SZTE, Mérnöki Kar (MK) II. MSc Élelmiszerbiztonsági és - minőségi mérnökhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE Mérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet
Kutatási téma: Vibrációs membránszeparáció működtetési paramétereinek hatáselemzése az élelmiszeripari szennyvíztisztításban
Témavezető: Dr. Kertész Szabolcs egyetemi docens


5. Tóth Réka

200.000 Ft Gyémánt fokozatú fődíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kutatási téma: Az agykérgi kúszó depolarizáció szerepe az agyi keringés rendellenességeinek pathomechanizmusában
Témavezető: Dr. Farkas Eszter egyetemi docens


Sófi Arany fokozatú ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók:


1. Dávid Benjámin

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (BTK) II. MA Történelem sz. hallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE BTK, Történeti Intézet
Kutatási téma: Gyomaendrőd története, különös tekintettel az 1914-1949 közötti időszakra
Témavezető: Dr. Kiss Gábor Ferenc főiskolai docens


2. Farkas Mónika

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (BTK) I. MA Olasz nyelv, irodalom és kultúra sz. h.
Tudományos tevékenység helye: SZTE BTK, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Kutatási téma: A 19. századi olasz patriótairodalom filológiai és levéltári irányultságú kutatása
Témavezető: Dr. Dávid Kinga egyetemi adjunktus


3. Gera Imre

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) II. MSc Programtervező informatikus h.
Tudományos tevékenység helye: SZTE TTIK, Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Kutatási téma: Portfólióoptimalizálási feladatokon az összeállított portfóliók teljesítményének javítása kovarianciamátrixokon végzett szűrések segítségével
Témavezető: Dr. London András egyetemi adjunktus


4. Hantosi Dóra

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kutatási téma: Új terápiás lehetőség a fokális agyi infarktus kezelésében: szöveti pH-függő gyógyszeradagolás nanopartikulumok segítségével
Témavezető: Prof. Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Farkas Eszter egyetemi docens


5. Meszlényi Valéria

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) V. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet
Kutatási téma: Szubcelluláris kompartmentek ultrastrukturális elváltozásainak elektron tomográfiás tanulmányozása mozgató idegsejtek károsodása során
Témavezető: Dr. Siklós László tudományos tanácsadó


6. Pálinkás Eszter

50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Általános orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE ÁOK, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Kutatási téma: Genotípus, fenotípus összefüggések vizsgálata hypertrophiás cardiomyopathiás betegekben
Témavezető: Dr. Sepp Róbert tanszékvezető egyetemi docens


Biológus Mesterképzés kategóriában


Hábenczyus Alida Anna

100.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) II. MSc Biológushallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE TTIK, Ökológiai Tanszék
Kutatási téma: Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása a homoki élőhelyeken
Témavezető: Dr. Tölgyesi Csaba Egyetemi adjunktus


Élettudományok Doktori Iskola kategóriában


Szili Petra

100.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) III. PhD Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola
Tudományos tevékenység helye: SZBK Biokémiai Intézet
Kutatási téma: Ésszerűen tervezett antibiotikumok fejlesztése rezisztens baktériumok ellen
Témavezető: Dr. Pál Csaba Tudományos főmunkatárs

Események

Rendezvénynaptár *