Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar által meghirdetett képzések a 2024/K felvételi eljárásban

Jelentkezési határidő: 2023. november 15.

SZTE MGK

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Honlap: www.mgk.u-szeged.hu

E-mail: felveteli.mgk@szte.hu  

Telefon: (62) 532-990

 

 

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar által meghirdetett képzések

a 2024/K felvételi eljárásban

 

 

Az elektronikus jelentkezésnek, a már rendelkezésre álló dokumentumok beküldésének határideje
2023. november 15.

Jelentkezés és pontos felvételi információk a www.felvi.hu honlapon.

 

Mesterképzési szak Képzési idő 4 félév

 

Nappali képzés

 

Képzési szint

Munkarend

Finanszírozási forma

Választható szak

M

N

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki

M

N

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki

M

N

A

növényorvosi

M

N

K

növényorvosi

M

N

A

természetvédelmi mérnöki

M

N

K

természetvédelmi mérnöki

M

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki

M

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki

 

 

 

Részidős képzés (Levelezős képzések)

 

Képzési szint

Munkarend

Finanszírozási forma

Választható szak

M

L

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki (1)

M

L

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki (1)

M

L

A

természetvédelmi mérnöki (1)

M

L

K

természetvédelmi mérnöki (1)

M

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki (1)

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (1)

 

(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Felvétel feltétele olyan felsőfokú oklevél, mely megfelel az alábbi feltételeknek vagy a felsőfokú oklevél és a kreditelismerés együtt felel meg az alábbi felvételeknek:

 

 • 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc

mezőgazdasági mérnöki BSc

vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

természetvédelmi mérnöki BSc

élelmiszermérnöki BSc

Növényorvosi MSc

mezőgazdasági mérnöki BSc

növénytermesztő mérnöki BSc

kertészmérnöki BSc

erdőmérnöki BSc

Természetvédelmi mérnöki BSc

természetvédelmi mérnöki BSc

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

mezőgazdasági mérnöki BSc

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc

 

 • 2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

agrár képzési terület (növénytermesztő mérnöki BSc, állattenyésztő mérnöki BSc, kertészmérnöki BSc, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki BSc, vadgazda mérnöki BSc, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc)

műszaki képzési terület (környezetmérnöki BSc)

természettudomány képzési terület (biológia BSc, kémia BSc, környezettan BSc)

Növényorvosi MSc

agrár képzési terület (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc, vidékfejlesztési agrármérnöki BSc, természetvédelmi mérnöki BSc, környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc)

természettudomány képzési terület (biológia BSc, kémia BSc)

műszaki képzési terület (vegyészmérnöki BSc)

Természetvédelmi mérnöki MSc

agrár képzési terület (kertészmérnöki BSc, mezőgazdasági mérnöki BSc, mezőgazdasági szakoktató BSc, tájrendező és kertépítő mérnöki BSc, vadgazda mérnöki BSc, mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc, vidékfejlesztési agrármérnöki BSc)

műszaki képzési terület (környezetmérnöki BSc, biomérnöki BSc)

természettudomány képzési terület (biológia BSc, földrajz BSc, földtudományi BSc, környezettan BSc)

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

agrár képzési terület további alapképzési szakjai

gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai

természettudomány képzési terület alapképzési szakjai

társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai

 

 • 3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbáazok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

 • 4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbi tudományterületekről:

Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc

 • természettudományi és mérnöki ismeretek legalább 15 kredit
 • mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek legalább 15 kredit
 • szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, környezetfejlesztési ismeretek) legalább 30 kredit.

Növényorvosi MSc

 • növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek témakörökből

Természetvédelmi mérnöki MSc

 • természettudományi ismeretek legalább 15 kredit
 • gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 10 kredit
 • műszaki és informatikatudományi ismeretek legalább 5 kredit.

Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

 • természettudományi ismeretek,
 • a mezőgazdasági ismeretek,
 • a gazdasági, vidékfejlesztési ismeretek,
 • társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről

 

Felvételi pontok számítása:
Oklevélátlag alapján: maximum 95 pont

- jeles minősítésű oklevél: 95 pont

- jó minősítésű oklevél: 80 pont

- közepes minősítésű oklevél: 65 pont

- elégséges minősítésű oklevél: 50 pont

 

Esélyegyenlőség alapján többletpont: maximum 5 pont

- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont

 

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv

 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

 

Kreditbeszámítási kérelem (Tanulmányi és Továbbképzési Osztályra küldendő), ha a 2. vagy 3. pont alá tartozó oklevéllel rendelkezik.

A kreditbeszámítási kérelem letölthető:

 • Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzésre való jelentkezés esetében INNEN
 • Növényorvosi mesterképzésre való jelentkezés esetében INNEN
 • Természetvédelmi mérnöki mesterképzésre való jelentkezés esetében INNEN
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésre való jelentkezés esetében INNEN

A 2024. februárra meghirdetett képzések ITT elérhetők.