Borito

Sikeres kapcsolatépítés kezdődött a Réunion megyei oktatási intézmények és a magyar partnerintézmények, köztük az SZTE Mezőgazdasági Kara között

Réunion megye mezőgazdasági szakgimnáziumai és felsőfokú technikumai kiváló szakmai partneri lehetnek azoknak a magyar intézményeknek, amelyek a diák- és oktatói mobilitáson keresztül erősíteni kívánják nemzetközi kapcsolati hálójukat és olyan unikális társintézményeket keresnek, amelyekkel elsősorban a melegégövi mezőgazdaság, élelemiszer-földolgozás, vidékfejlesztés és falusi turizmus területén tudják saját diákjaik szakmai ismereteit bővíteni.

 

Magyarország párizsi nagykövetsége 2021 szeptemberében kezdett intenzív kapcsolatépítésbe Franciaország tengerentúli megyéjében, ennek köszönhetően két intézménynek, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának és a Bethlen Gábor Mezőgazdasági Technikumnak már konkrét szakmai kapcsolata és mobilitási partnersége van a szigeten. Ebbe a körbe hamarosan bekapcsolódhat a Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ is, míg részben önálló kapcsolatépítésének köszönhetően a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum saját mobilitási programja is megkezdődhet 2022 novemberében.


Az április végét és május első napjait lefedő időszakban három magyar szakmai delegáció is fölkereste Réunion megye egyik mezőgazdasági szakgimnáziumát és felsőfokú technikumát, a Lycée agricole Emile-Boyer-de-la-Giroday-t.


Kozepiskolak_1

 

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának (SZTE MGK) dékánja, Dr. Mikó Edit és nemzetközi ügyvivő szakértője, Gera Magdolna, valamint a Magyarország párizsi nagykövetségének tudományos és technológiai attaséja, Dr. Somogyi Norbert, Karunk oktatója, május másodikán tett látogatást az intézményben, ahová aznap érkezett meg Erasmus-mobilitási csereprogram véglegesítésére Davidovics László, a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója is. A felek korábban kötöttek egyezséget a réunioni diákok első, egyelőre kis csoportjának nyári fogadásáról, aminek keretében a francia fiatalok kéthónapos szakmai gyakorlatot tölthetnek Magyarországon.

 

Az SZTE Mezőgazdasági Kar delegációja attasénk kíséretében fölkereste a Saint Joseph településen található szakgimnáziumot is, ahol a szakembereket Joseph Gestin főigazgató fogadta a küldöttséget.


Kozepiskolak_2


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja, Dr. Mikó Edit és nemzetközi ügyvivő szakértője, Gera Magdolna, valamint Magyarország párizsi nagykövetségének tudományos és technológiai attaséja látogatást tett a CYROI kutatóintézeti központban is, és megbeszélést folytatott az intézmény vezetőjével, valamint két vezető kutatójával. A programon részt vett Szegvári-Mas Anna, a Réunioni Egyetem (Université de la Réunion) nemzetközi kapcsolati menedzsere is.

A CYROI kutatóintézet elsősorban az egészségügyi és biotechnológiai kutatások terén törekszik új, európai együttműködő partnerek fölkutatására és velük együttműködési megállapodások megkötésére annak érdekében, hogy minél sikeresebben pályázhassanak Horizon Europe-forrásokra. Egyszerre hivatott fejleszteni az alap- és alkalmazott kutatást, az innovációt és a technológia-transzfert, ennek során prioritást élvez a cukorbetegség és a fertőző betegségek elleni küzdelem, valamint a tengeri ökoszisztéma fönntartható hasznosítása. Kifejezetten érdekes és előremutató, a magyarországi szereplők számára is fontos és adaptálható eredményeket adó kutatási munka folyik a méhészet és ezen belül a mézanalitika terén, amit érdemes lenne magyar kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények esetében alaposan megismertetni és ösztönözni őket a francia partnerekkel kialakítandó, minél szorosabb együttműködésre.

Christian Meriau intézetigazgató a CYROI kapcsán fontosnak tartotta elmondani, hogy az intézmény elsődleges hivatása a költségvetési és magánkutatóhelyek, valamint a vállalati-vállalkozói szféra összekapcsolása és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának előmozdítása. A Réunioni Egyetemhez hasonlóan, de saját jogon is szeretnének együttműködési megállapodásokat kötni magyarországi egyetemekkel. Elsősorban a biológiai sokféleség kutatása esetében szeretnének távolabbi - főleg európai - partnerekkel érdemi együttműködéseket kialakítani.


cyroi


Jimmy Chane-Ming, az analitikai és Laura Lallemad, a BIO’R egység vezetője bemutatták az intézmény különböző szervezeti egységeit és leglényegesebb infrastrukturális elemeit, majd Jimmy Chane-Ming részletesen ismertette a réunioni mézekkel kapcsolatos projektjüket. Rendkívül nyitottak lennének egy méhészettel kapcsolatos közös oktatási és/vagy kutatási együttműködésre, ami az SZTE Mezőgazdasági Kar számára is új irányokat nyithatna meg a nemzetközi kapcsolatok terén.


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja, Dr. Mikó Edit és nemzetközi ügyvivő szakértője, Gera Magdolna, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatója, Horváth Béla és ERASMUS-mobilitási program-menedzsere, Torda József, valamint Somogyi Norbert, Magyarország párizsi nagykövetségének tudományos és technológiai szakattaséja megbeszélést folytatott a réunioni közgyűlés képviselőivel, Jean-Pierre Chabriat-tal (felsőoktatás, kutatás, energetikai átmenet) és Jean-Bernard Maratchia-val (mezőgazdaság). A regionális önkormányzat épületében tartott találkozón részt vett Szegvári-Mas Anna, a Réunioni Egyetem (Université de la Réunion) nemzetközi kapcsolati menedzsere is.


reunion


Réunion régió önkormányzati képviselői szerint Magyarország ideális partnerük lehet a Horizon Europe-források lehívására irányuló törekvéseikben, elsősorban az élelmezési, az energetikai és az egészségügyi szuverenitás területén. Míg az agráriumban elsősorban a fönntarthatóság, a helyi erőforrások valorizálása és a klímaváltozás elleni küzdelem jelentheti a fő irányt, az energetika esetében a megújuló források kiaknázása és ezen belül a mélységi geotermikus potenciál kiaknázása lehet igazán ígéretes.

Jelen pillanatban a kutatás-fejlesztés, a felsőoktatás és a szakképzés területén pedig meglátása szerint az ERASMUS-mobilitás működik a legjobban.

A FEDER-források jelentős részét viszont az európai kapcsolatok építésére kívánják használni azért, hogy minél sikeresebben indulhassanak a Horizon Europe programban.

Jean-Pierre Chabriat köszönettel és elégedettséggel fogadta a magyar partnerek tájékoztatását az SZTE és a Réunioni Egyetem közötti együttműködési szándéknyilatkozat aláírásáról, az SZTE MGK és a partneregyetem agrár-élelmiszeripari kara (ÉSIROI) közti Erasmus-mobilitási megállapodásról, valamint a további magyar egyetemekkel és tudományos partnerekkel (SOTE, ELTE, PTE, Bay Zoltán kutatóintézeti hálózat) megkezdett és kifejezetten biztató tárgyalásokról. Örömmel nyugtázta a réunioni szakgimnáziumokkal folytatott közvetlen tárgyalásokról és a diákcsere érdemi megkezdéséről is, emellett kiváló lehetőséget lát az együttműködésben az agrár- és élelmiszeripar-gazdaság, valamint az egészségügy területén is.


Facebook_Ad_52


A Réunioni Egyetem Egészségügyi Karának nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója, Chaker El Kalamouni május 23-27 között érkezett Magyarországra, látogatásának célja volt, hogy a SOTE, a PTE és az SZTE hasonló karaival érdemi kutatási és oktatási együttműködések indulhassanak el.