nfo_kari_sorrend

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasolt hallgatók a 2024/2025. tanévben

A Mezőgazdasági Kar nemzeti felsőoktatási ösztöndíj bizottsága értékelte a 15 db beérkezett pályázatot, melynek során – az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján – meghatározásra került az érvényes pályázatok köre. Érvényes pályázatot azok az alap- vagy mesterképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók adhattak be, akik a pályázati időszakban teljesítettek 55 kreditet, nem volt olyan felvett tárgyuk, amit nem teljesítettek, illetve a tanulmányi átlaguk 4,5-nél több volt.


Az érvényes pályázatok száma 13 db, a kizárt pályázatok száma 2 db.


A Bizottság minden érvényes pályázatot részletesen értékelt a kari pontszámítási elvek alapján és sorba rendezte azokat.


A Mezőgazdasági Kar kerete a 2024/2025-ös tanévben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra 2 fő, illetve a kiemelt ösztöndíjra 1 fő.


A pályázó hallgató a kari bizottság elutasító javaslata ellen 2024. július 14. (vasárnap) 2359-ig Dr. habil. Mikó Edit Dékán asszonyhoz fordulhat jogorvoslati kérelemmel. A jogorvoslati kérelmet email-ben nyújthatják be (to.mgk@szte.hu).


Pontozni csak a pályázati űrlapra beírt, mellékelt dokumentumokkal alátámasztott eredményeket lehetett, hiányzó mellékletek utólagos pótlására a felülvizsgálat keretein belül nincs lehetőség.


A végleges kari rangsorról a döntést az Szegedi Tudományegyetem NFÖ Bizottsága hozza meg.


A bizottság által javasolt kari rangsor ITT letölthető.