boritokep

MÚLTŐRZÉS A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MEZŐGAZDASÁGI KARON

Bemutatkozik a Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program


A Szegedi Tudományegyetem

Mezőgazdasági Kara

 

tisztelettel meghívja Önt a

 

 

MÚLTŐRZÉS A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MEZŐGAZDASÁGI KARON

Bemutatkozik a Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program

című TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSRA

 

Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Kari Tanácsterem

Időpont: 2023. június 21. (szerda) 9.30

 

 

A Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program célja a hódmezővásárhelyi agrárszakoktatás múltjával kapcsolatos kutatások folytatása, az SZTE Mezőgazdasági Kar intézmény-és képzéstörténetének teljes körű, szisztematikus feldolgozása. Ennek keretében a hódmezővásárhelyi agrárképzéssel kapcsolatos korábbi szakmunkákra támaszkodva, komplex levéltári adatfeltárások végzésére, egykori szemtanúkkal (oktatókkal, hallgatókkal) interjúk készítésére nyílik lehetőség. A program része minél több tárgyi emlék, fotó, iratanyag gyűjtése, egy állandó, a Mezőgazdasági Kar történetét teljességében bemutató kiállítás létrehozása. A program a kutatási eredményeket az agrárszakma, az agrár-felsőoktatás számára is szeretné elérhetővé tenni.


A vizsgálati eredmények rendszeres publikálása, konferenciák, tudományos tanácskozások szervezése ezt a célt szolgálja. A további kutatás célja, hogy a hódmezővásárhelyi agrárszakoktatás múltjával a Mezőgazdasági Kar oktatói és hallgatói is megismerkedjenek, a kutatásba minél többen bekapcsolódjanak.


A kutatási program névadója Dr. Fekete Gyula (1920-2012), a Kar egykori főigazgatója, akinek elévülhetetlen szerepe volt a hódmezővásárhelyi közép- és felsőfokú agrárképzés létrehozásában és fejlesztésében.

A Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program a hódmezővásárhelyi agrárszakképzés történetének feldolgozásával bekapcsolódik az SZTE egyetemtörténeti kutatásaiba.Program


9.30 - 9.35 Köszöntő

9.35 - 9.40 Dr. habil. Mikó Edit dékán köszöntője

9.40 - 9.55 Bemutatkozik a Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program

Dr. habil. Albert Gábor tudományos főmunkatárs (SZTE MGK)

 

9. 55 - 10.10 Gazdasági, társadalmi élet Hódmezővásárhelyen a 19. század végén

és a 20. század első évtizedeiben – érintkezési pontok

a Magyar Királyi Földmíves Iskola intézménytörténeti kutatásához

Dr. habil. Marjanucz László ny. egyetemi docens (SZTE BTK)

 

10.10 - 10.25. A parasztság és az egyházak a Horthy-korszakban

Dr. Zombori István c. főiskolai tanár (Gál Ferenc Egyetem)

 

10.25 - 10.40 A hódmezővásárhelyi agrárszakoktatás helyi levéltári forrásai

Lőkös Györgyi levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár, Hódmezővásárhely)

 

10.40 - 11.00 Kérdések, hozzászólások

11.00 - 11.05 Zárszó

11.05 - 11.40 Szendvicsebéd, frissítő, kávé


A program meghívója ITT letölthető.