BORITOKEP_CIKKHEZ

Megtartotta a 2024-es felvételi időszak I. Kari Nyílt Napját a Mezőgazdasági Kar

Dr. habil. Mikó Edit, dékán nyitotta meg az MGK 2023/2024-es tanévének I. Kari Nyílt Napját. A Sófalvy előadóteremben köszöntötte a felvételi előtt álló középiskolásokat, majd bemutatta a programon előadó munkatársakat.


IMG_3227-


Dr. habil. Komarek Levente, oktatási dékánhelyettes „Prezentációs előadás a képzésekről” című előadásában a többi között bemutatta a Kar négy alapképzési szakját (BSc), és beszélt a felsőoktatási szakképzési szakokról is (FOSZ). Emlékeztetett, a Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc) a 2024 szeptemberében induló képzésekre vonatkozó felvételi tájékoztatóban új néven, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (BSc) néven szerepel majd, és bizonyos mértékig át fog alakulni a szak képzési struktúrája is. Felidézte, a felsőoktatási törvény korábbi változása miatt a felvételi eljárás során a jelentkezőknek már nem kell feltétlenül emelt szintű érettségit tenniük. Nincs törvényileg meghatározott minimumpont sem, ugyanakkor 2024-től a felvételi eljárásban intézményi pontok adhatók többek között a Gazdálkodj okosan! esszéíró pályázaton, illetve a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételért, valamint a helyezésekért is, ezért a pályázatokon való indulás felvételi pontszámban mérhető haszonnal jár az ösztöndíjon kívül a felvételizők számára. További változás, hogy a diploma megszerzésének a középfokú nyelvvizsga letétele már nem feltétele, de a későbbi munkahelyszerzés szempontjából hasznos lehet a leendő hallgatók számára.


IMG_3241


A Tudományos Diákköri Konferencia középiskolások számára meghirdetett versenyfelhívásáról Králik Emese Virág, mesteroktató beszélt a Nyílt Nap résztvevőinek. A pályázaton való helyezésért ösztöndíj jár: az első három helyezett, sikeres felvételi esetén ösztöndíjat nyer a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karára. Az I. helyezett 100 ezer forint, a II. helyezett 75 ezer forint, a III. helyezett pedig 50 ezer forint egyszeri ösztöndíjat kap ajándékba. A felvételi eljárásban az 1. helyezésért 50, a 2. helyezésért 40, a 3. helyezésért 30, a részvételért 20 intézményi többletpontot kap a felvételiző. Részt vehet továbbá a középiskolás diák a Gazdálkodj okosan! esszéíró pályázatunkon is, ahol az I. helyezett 100.000 Ft, a II. helyezett 75.000 Ft, a III. helyezett 50.000 Ft egyszeri ösztöndíjat nyer, melyet a Kar hallgatójaként fog megkapni. Emellett a felvételi eljárásban az I. helyezett 30, a II. helyezett 25, a III. helyezett 20, a részvételért 10 intézményi pont jár a felvételizőknek.


IMG_3273_


Hozzátette, mind az intézményi pontok, mind az ösztöndíjak halmozhatók, akár több évig gyűjthetők, de legfeljebb 100 intézményi pont adható a középiskolás diáknak a felvételi eljárás során. Kiemelte, a pályázatok benyújtásának határidejéről az MGK honlapján lehet tájékozódni. Ezután részletesebben ismertette a Kar idei középiskolai TDK pályázatát.


IMG_3321_


Fontos változás, hogy megszűnt a csoportos pályázati lehetőség, és hosszabb, legalább 15 oldalas dolgozat megírása szükségeltetik. Létrehoztuk az MGK Középiskolai Mentorprogramját, amelynek keretében a Kar Oktatói Mentorai segítséget nyújtanak a középiskolás diákoknak és felkészítő tanáraiknak a dolgozatok elkészítésében. Kiemelte, a https://mgk.u-szeged.hu/ kari honlapon a https://mgk.u-szeged.hu/kozepiskolasoknak/oktatoi-mentoraink/oktatoi-mentoraink oldalon megtalálhatók az mentorokhoz tartozó témakörök és az elérhetőségek listája is.


IMG_3283


Duális képzés a Mezőgazdasági Karon címmel Dr. Hupuczi Júlia, általános dékánhelyettes tartott előadást a Nyílt Napon. Kiemelte, az MGK minden alapképzési szakja gyakorlatorientált, hiszen a Mezőgazdasági Kar oktatói az elméleti ismereteket adják át, a gyakorlati tudás pedig az SZTE Tangazdaság Kft.-nél, valamint a céges partnereknél, gazdálkodóknál szerezhető meg (hetesi gyakorlat, mérnöki gyakorlat). Ugyanakkor van a szakmai tudás megszerzésének egy intézményesített formája is ez a duális képzés. Ennél a képzési formánál a három és fél éves képzési idő alatt folyamatos a kapcsolat a hallgató és a partnercég között, így a végzettek jelentős gyakorlati tapasztalatra tesznek szert szakmájukban. Előnye, a munkaerőpiacon való gyors elhelyezkedésen kívül, hogy a hallgató havonta, a mindenkor esedékes minimálbér legalább 65 százalékát juttatásként kapja meg a teljes képzési idő alatt, ezért csak vizsgaidőszakban és nyáron végez a cégnél ténylegesen munkát. A duális hallgató ugyanúgy jogosult lesz a további egyetemi juttatásokra is, ösztöndíjban és szociális támogatásokban is részesülhet.


IMG_3302


Mészárosné Herbich Katalin, a Tanulmányi és Továbbképzési Osztály vezetője „Tájékoztatás a felvételi eljárásról” címmel tartott előadást. Elmondta, a felvételi eljárásban két korábbi változás, hogy eltörölték a jogszabályi minimumpontot és a kötelező emelt szintű érettségit. Az egyes szakokon a ponthatárokat a felvett hallgatók pontszáma határozza majd meg, az utolsóként felvett hallgató pontszáma lesz a minimumpont az adott szakon. A felvételi tájékoztató, 2023. december 20-a körül fog megjelenni a www.felvi.hu oldalon, a kiegészítő tájékoztató megjelenésének várható ideje, 2024. január 31., a jelentkezési határidő pedig 2024. február 15. lesz. Csak elektronikusan lehet jelentkezni, a www.felvi.hu e-felvételi felületén. A jelentkezés hitelesítésének határideje szintén 2024. február 15-e, éjfél. A hitelesítés kizárólag Ügyfélkapun keresztül történhet – hívta fel a figyelmet a Tanulmányi és Továbbképzési Osztály vezetője.


IMG_3319


Hozzátette, változik a közép- és emelt szintű érettségi eredményéből számítandó pont. Két választott tárgy vehető figyelembe, ha mindkettő középszintű érettségi, akkor ezek százalékos eredményének csak a kétharmada lesz a felvételi pontszám. Az emelt szintű érettséginél viszont a százalékos eredmény ugyanannyi pontot is ér a felvételi eljárásban. Megszűntek a korábban adható „többletpontok”, amelyek országosan meghatározott séma szerint számítódtak, 2024-től ezek helyébe az „intézményi pontok” lépnek, amelyek intézményenként különböznek. A különböző egyetemekre benyújtott jelentkezések eltérő pontszámot jelenthetnek a felvételizőnek akkor is, ha ugyanazokkal az eredményekkel jelentkezik. A legfeljebb ötszáz megszerezhető pontot a tanulmányi és érettségi eredmények pontjai, valamint az intézményi pontok adják, és a legkedvezőbb pontszámítás elve érvényesül. Ha valakinek jók a tanulmányi eredményei, akkor pontjai a tanulmányi és az érettségi pontokból számítódnak, de ha kevésbé jó tanulmányi eredményekkel jelentkezett, viszont jól érettségizett, akkor érettségi pontjait is kétszerezheti, amelyhez még intézményi pontok adódnak, ha pedig szakmai vizsgával záruló intézményből jelentkezik, szakmai vizsgájának eredményeit négyszerezheti. Felsőoktatási szakképzésre való jelentkezés esetén tanulmányi pontjait is kétszerezheti a jelentkező, amelyhez az intézményi pontok adódnak, így jön létre a felvételi pontszám.

Legközelebb 2023. december 15-én várja majd Nyílt Napra a középiskolásokat az SZTE Mezőgazdasági Kar.


IMG_3320