boritokep

„Gazdálkodj okosan!” - pályázati felhívás középiskolások számára


„Gazdálkodj okosan!”

pályázati felhívás középiskolások számára

 

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

tehetséggondozó programja keretében

 

 

Pályázhat valamennyi hazai és határon túli középiskola nappali tagozatos tanulója. Az alábbi témakörökben, egyéni cím megadásával várunk minimum 15 oldalas esszéket, illetve esettanulmányokat:

 

 • Fűben-fában orvosság, hazai termesztett és gyűjtött gyógynövények feldolgozása, forgalmazása, felhasználása.
 • Genetikailag módosított növények (GMO-k) termesztésének kilátásai hazánkban - Sem velük, sem nélkülük?
 • Egészséges élelmiszertermelés, segítőtársaink - mikroorganizmusok az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban - Miért váltak veszélyessé egyes élelmiszerek?
 • Ökológiai (bio-) termesztésről, biotermékekről – reálisan - Csak tiszta forrásból.
 • Ahol víz, ott élet is van.
 • Szabadföldi és fedett technológiák hatékonyságának elemzése adott kertészeti kultúrában - Mindenhol jó, de…
 • Ökofalu előnyei a várossal szemben - Hogyan terveznéd meg egy falu energiaellátását és élelmiszertermelését környezettudatosan?
 • Környezetterhelés csökkentése a farmon vagy az otthonunkban. - Hogyan csökkentenéd egy farmon vagy egy önálló lakóépületben élő család háztartásának, életvitelének, közlekedésének környezetterhelését? Hol tudsz újrahasznosítást alkalmazni, és hogyan?
 • Állatok szerepe a gyomnövények terjesztésében.
 • Természetvédelem, vadgazdálkodás és vadászat összehangolása - Szükség van-e napjainkban a vadászatra?
 • Vadállatok megjelenése a városban - Mi az oka és mi a megoldás?
 • Szakszerűség és felelősség társ- és hobbiállatok tartásánál - Megfelelő ajándék-e az élőállat?
 • Társállatok, mint az emberi test és lélek gyógyítói - Mire jók a terápiás célból tartott állatok?
 • Kihívások és válaszok a válság idején, a mezőgazdasági vállalkozások sikerességének feltételei.
 • Mezőgazdaság szerepe az ipari termékek előállításában, a nem élelmiszeripari célú termelés sajátosságai.
 • Importot vagy hazait? Feloldható-e a dilemma a mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek kiválasztásánál?
 • Nyerünk vagy veszítünk? Hogyan állunk helyt az európai versenyben? Magyarország uniós csatlakozásának eddigi tapasztalatai.
 • Milyen lesz a jövő mezőgazdasága, milyen termelési technológiákat fognak használni 50-100 év múlva?
 • Milyen vállalkozásban lehet leginkább a sikeresség kulcsa? Hogyan hoznád létre saját vállalkozásod?
 • Hogyan képzeled el településed fejlődését? Mit fejlesztenél saját környezeteden?
 • Az allergén pollenek egészségi hatásai és a védekezés lehetőségei – különös tekintettel a parlagfű pollenjére.
 • Mit jelent vagy kellene, hogy jelentsen a fenntartható mezőgazdaság?
 • Precíziós gazdálkodás: eszik vagy isszák!? Avagy mi a modern technológiák jelentősége a mezőgazdaságban?
 • Neked mit jelent általánosságban és konkrétan is, hogy mezőgazdaság?
 • Mesélj a gazdaságotokról! Te, hogy képzeled el benne a jövődet?
 • Mitől okos egy gazdaság? Digitális technológiák a mezőgazdaságban.
 • Hulladékból energia. Biogáz előállítás, hő- és villamosenergia termelés kommunális hulladékból, mezőgazdaságból-, illetve élelmiszeriparból származó melléktermékekből.
 • Háztartásokból származó hasznos hulladékok szelektív gyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása.
 • Ipari termelés során keletkező hasznos hulladékok szelektív gyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása.
 • Mezőgazdaságból és élelmiszeriparból származó melléktermékek feldolgozása.
 • Tudatos vásárlás: újrahasznosított anyagokból előállított-, környezetbarát csomagolóanyagokba csomagolt termékek tudatos vásárlása.

 

Az esszéket, illetve esettanulmányokat magyar nyelven, gépelve, igény szerint illusztrálva kérjük elkészíteni a mellékelt, „Szempontok a dolgozatpontozás bírálatához” c. dokumentum egyes pontjait figyelembe véve max. 25 oldal terjedelemben.

A dolgozatokat Times New Roman CE betűtípussal (12-es betűnagysággal), szimpla sorközzel, sorkizárt formában, A/4-es méretben kérjük elkészíteni. Ha a téma jellege kívánja, az írott dolgozat kiegészíthető multimédiás módszerekkel (fotó, animáció, hang, videó) is, de nem helyettesíthető.

 

A pályaművek benyújtásának lehetséges módjai:

 • Elektronikus levél mellékleteként (antalicz.zoltanne@szte.hu)
 • Nyomtatott formában postázva, illetve személyesen benyújtva (Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, 6800 Hódmezővásárhely Andrássy u. 15. „Gazdálkodj okosan!” megjelöléssel)

 

Benyújtási határidő: 2024. május 3. (péntek)

 

A pályázatok benyújtása ingyenes, egy pályázó több különböző pályaművet is benyújthat. A beérkezett munkákat egyetemi oktatókból álló szakértő zsűri fogja értékelni. A legjobb pályázatokat díjazzuk.

 

A legjobb esszékért a pályázók ösztöndíjban, illetve ajándékcsomagban részesülhetnek.

Az I. helyezett 100.000 Ft, a II. helyezett 75.000 Ft, a III. helyezett 50.000 Ft ösztöndíjat nyer, melyet a Kar hallgatójaként fog megkapni.

 

2024-től a felvételi eljárásban az I. helyezett 30, a II. helyezett 25, a III. helyezett 20, a részvételért 10 intézményi pontot kapnak a felvételizők.

 

Amennyiben nem érkezik be kellő számú színvonalas pályamű, a zsűri a díjakat részben vagy egészében visszatarthatja.

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2024. júniusában kerül sor, amelyre meghívjuk a nyerteseket és felkészítő tanáraikat.

 

A pályamunka fedőlapján az alábbi információkat kérjük feltétlenül feltüntetni:

 • A pályázó neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe
 • Középiskolájának neve és pontos címe
 • Ha van, a felkészítő tanárnak a neve
 • A pályamunka egyéni címe

 

További felvilágosítás kérhető:

Dr. habil. Komarek Levente

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

e-mail: komarek.levente@szte.hu

 

Antalicz Zoltánné

oktatásszervező szakértő

e-mail: antalicz.zoltanne@szte.hu

 

 

„GAZDÁLKODJ OKOSAN!” PÁLYÁZAT

SZEMPONTOK

A DOLGOZATPONTOZÁS BÍRÁLATÁHOZ

 

 

A dolgozat szerkesztése, stílusa: max. 10 pont

A dolgozat felépítése, áttekinthetősége, a fejezeteken belül a címnek, alcímnek egymásra épülése, azaz a formai követelmények értékelhetők. Lényeges a szöveg megfogalmazása, érthetősége, a gépelési hibák javítása.

 

A téma irodalmának feldolgozása: max. 7 pont

A témával kapcsolatos hazai szakirodalom feldolgozása, elemzése, összefoglalása a felhasznált forrásokra történő hivatkozással. Növeli a dolgozat értékét a külföldi szakirodalom ismertetése.

 

Az alkalmazott módszer bírálata: max. 6 pont

A téma jellegének megfelelően korszerű vagy továbbfejlesztett vizsgálati módszert alkalmazzon a diák.

 

Az eredmények értékelése: max. 15 pont

Elsősorban az elemzőkészséget és az önálló eredmények, illetve irodalmi adatokkal való összehasonlítását értékeljük.

 

A javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága,

következtetések levonása: max. 12 pont

A dolgozatban feldolgozott adatokból levont önálló következtetéseket értékeljük.

________________

Összesen: max. 50 pont

 

Amennyiben a dolgozat a fent megadott szempontok alapján nem bírálható, úgy a dolgozatra összességében lehet pontértéket adni.


A pályázati felhívás ITT letölthető.