boritokep_copy_251

Elismerések átadásával és Sárgulási fogatos felvonulással ünnepeltük a ballagó hallgatókat a Mezőgazdasági Karon

Az SZTE Mezőgazdasági Kar 2023-as Ballagási és sárgulási ünnepségén 72 hallgató mondott búcsút Alma Materének, közülük 43 levelező tagozatos, 5-en külföldiek, akik a legkülönbözőbb országokból érkeztek hozzánk. Van közöttük maláj, mongol, dél-afrikai, azerbajdzsáni és ghánai fiatal is.

IMG_1158_

Karunk Andrássy úti épületének Sófalvy előadóteremben tűzték fel a sárga szalagokat és adták át a fokosokat a másodévesek a ballagóknak, majd Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens, évfolyamfelelős ismertette a nap programját az egybegyűltekkel.


IMG_1132_

IMG_1169

IMG_1120_


Ezután a ballagók a kari zászlóval a menet élén körbejárták a Mezőgazdasági Kar épületét, ahol elbúcsúztak oktatóiktól, felvonultak az intézmény udvarán, majd az kopjafánál tartottak megemlékezést, amelyre felkerült a ballagók résztáblája is, a következő idézettel:

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza...aztán ismét csak előre,

S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

(Kiss Jenő)


IMG_1239

IMG_1227_

IMG_1273

IMG_1317


A kopjafánál Prof. Dr. Mucsi Imre, az SZTE Mezőgazdasági Kar nyugalmazott dékánja mondott köszöntőt, majd a menet Hódmezővásárhely belvárosán át vonult tovább a Városházára, ahol a Díszteremben Búcsúztató ünnepséggel folytatódott a ballagási ceremónia.

IMG_1306


Dr. habil. Mikó Edit, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja beszédében emlékidézésre buzdította a harmadéves ballagókat. A fiataloknak az online időszak ellenére, sikerült ismeretlenekből ismerősökké válniuk, emlékeket szerezniük egymásról és az oktatóikról, úgy, hogy hol nagyon gyorsan repült, hol pedig nagyon lassan telt az idő – mondta a dékán. „Én nem mondom, hogy ez egy felhőtlen időszak volt, de hiszem, hogy hasznosan telt, mindannyiuk számára, hiszen gazdagabbak lettek számtalan élménnyel, tudással és tapasztalattal. Persze nem kell még a szögre akasztani a tarisznyát, hiszen most következik a gyakorlati félév, Önök továbbra is egyetemisták maradnak, és az elméleti tudásukat a gyakorlat oltárán fogják kamatoztatni. Aztán következik az élet iskolája, ahol az osztályzatokat nem a padsorok között fogják kapni” – tette hozzá Dr. habil. Mikó Edit, aki jókívánságai után azt kérte a hallgatóktól, hogy mindig szeretettel gondoljanak vissza az SZTE Mezőgazdasági Karára.


IMG_1370


Ezután Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens, az alapképzési szakok évfolyamfelelős oktatója búcsúzott a ballagóktól. A munka nagy részét már elvégezték – fogalmazott az évfolyamfelelős – sokan talán azt is érezhetik, hogy milyen gyorsan elszállt ez a három év, pedig távolinak tűnt ez a nap, mikor először lépték át az iskola küszöbét. „Úgy gondolom, hogy nem vagyok szerénytelen, ha azt mondom, hogy nem fognak elfelejteni minket, tanárokat sem, mint ahogy mi sem fogjuk elfelejteni a diákjainkat. A sok együtt töltött tanóra összeköt bennünket. Mi igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint átadni, amit tudunk, Önök pedig szorgalmuk függvényében ezt át is vették. Ne gondolják, hogy a diploma megszerzésével letudhatják az életükben a tanulás időszakát. Folyamatos tanulással, továbbképzéssel és naprakészséggel lehet csak igazán jó szakemberré válni. Talán itt ülnek most Önök között a jövő legsikeresebb szakemberei, szaktekintélyei. Reméljük, hogy a jövőbeni sikereikben intézményünknek, az itt folyó oktatásnak is nagy része lesz, és mi büszkén mondhatjuk, hogy igen, Ő az SZTE Mezőgazdasági Karának a diákja volt” – mondta Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill.

 

IMG_1390


Az intézménytől és a várostól Weigert Adrienn III. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki alapszakos hallgató búcsúzott. Mindannyian érezzük az élet sodró lendületét – mondta, ugyanakkor az értelem csak emlékképeket őriz a múlt történéseiből, az idő elvész az emlékezetből, ezért nem értjük sokszor, hogy hogyan is jutottunk ide. A ballagási ünnepség lehetőséget ad arra, hogy megálljunk és felidézzük az elmúlt három év történéseit. „Maradjunk meg mindannyian olyannak, mint most, ne felejtsük el egymást, mert mindannyian hozzátettünk valamit a másik életéhez” – fogalmazott Weigert Adrienn.


IMG_1401


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Angyal Zsolt jegyző köszöntötte a Kar ballagó hallgatóit, majd Márki-Zay Péter polgármester videóüzenetét hallgathatták meg az egybegyűltek. „Bízom abban, hogy Hódmezővásárhely otthont adott Önöknek tanulmányaik során, és mindig jó szívvel emlékeznek az itt töltött időre, és legalább időnként meglátogatják majd városunkat és felkeresik kedvenc helyeiket” – mondta a jegyző, majd köszönetet mondott az oktatóknak is, amiért lelkiismeretesen végzett munkájukkal a város jó hírnevét öregbítik. Hozzátette, a sors iróniája, hogy első feladata Hódmezővásárhely jegyzőjeként, a Kar ballagókat búcsúztató ünnepségének részesévé válni. Ugyanakkor minden búcsú magában hordozza azt, hogy kezdődik valami új. „Kívánom, hogy mindig találják meg az örömeiket az újban, az új helyzetekben, hogy mindannyian találják meg a helyüket az életben. Legyenek nagyon sikeresek, és ami még fontosabb, elégedettek” – mondta Angyal Zsolt jegyző.


IMG_1420


Az ünnepségen Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill, az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet főiskolai docense. Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill 1985-óta dolgozik Karunkon. Munkáját megbízhatóan, pontosan, az elvárt precizitással végzi. A szorosan vett munkaköri kötelesség körén kívül eső feladatok elvégzésében is mindig lehet rá számítani. Évfolyamfelelősként, oktatóként, szakdolgozati konzulensként, vagy bírálóként – igazságos szigorúsága miatt – hallgatói tisztelik, szeretik. Munkatársaival jó munkakapcsolatot tart fenn. Oktatói munkája mellett tagja a Mezőgazdasági Kar Tanácsának, a Tanulmányi Bizottságnak, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának póttagja. A közéleti és közösségi feladatokban való szervezői és résztvevői tevékenysége – a beiskolázástól a sárgulási bál szervezéséig – kiemelkedő. Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill a munkaköri kötelezettségeket tartósan meghaladó, példamutató teljesítménye, valamint az intézmény érdekében végzett közösséget szolgáló tevékenysége elismeréseként dékáni elismerésben részesült.


IMG_1434

IMG_1441


Szintén Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Gera Magdolna, a Dékáni Hivatal munkatársa, a Kar Erasmus koordinátora. Gera Magdolna 2017 augusztusa óta dolgozik Karunkon, a Dékáni Hivatal nemzetközi ügyekért felelős ügyvivő-szakértőjeként, valamint a Kar Erasmus koordinátoraként. Munkáját nagyfokú hivatástudat, lelkiismeretesség és közvetlenség jellemzi. Kötelességtudóan, nagy odaadással és magas színvonalon végzett munkájával kiérdemelte a Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetést.


IMG_1442

IMG_1447


A rendezvényen hallgatói elismeréseket is átadtunk. Dr. habil. Mikó Edit Kari Elismerő Oklevelet adott át Weigert Adrienn végzős Mezőgazdasági mérnöki alapszakos hallgatónak többéves hallgatói közéleti szervezőmunkájának és kiemelkedő tanulmányi eredményének elismeréséül, valamint Tari Ádám végzős Mezőgazdasági mérnöki alapszakos hallgatónak többéves hallgatói közéleti szervezőmunkájának és az Országos Gazdászversenyen való sikeres szereplésének elismeréséül.


IMG_1453_

IMG_1461_


A rendezvényen trombitán játszott, Besenyei Dénes, Karunk végzős mezőgazdasági mérnöki szakos hallgatója, továbbá ünnepélyes zászlóátadással átadták a Kar zászlaját a harmadévesek a másodéves hallgatóknak.


IMG_1431

IMG_1462_


Délután Sárgulási fogatos felvonuláson járták végig Hódmezővásárhely utcáit a ballagó hallgatók, az SZTE Tangazdaságból indulva az SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumának épületéig. A felvonulás a szántóföldi hagyományok mintájára kapta a Sárgulás nevet, a fiatalok is megérettek az „aratásra”, az elsajátított tudás beérett, így szimbolikusan learathatták az élet gabonáit.


IMG_1503

IMG_1538_

IMG_1560_

IMG_1556


Az ünneplés Sárgulási bankettel zárult.


A Szalagtűzésről készült fényképek ITT letölthetők.

A Ballagáson (MGK épülete, vonulás Hódmezővásárhelyen) készült fotók, illetve a kopjafánál készült csoportképek ITT letölthetők.

A Városházán, a Ballagási búcsúztató ünnepségen készült fényképek, valamint a dolgozói és hallgatói kitüntetettek képei ITT letölthetők.

A Sárgulási fogatos felvonuláson készült fényképek ITT letölthetők.