boritokep

Címzetes főiskolai tanári és docensi címeket adtak át a Mezőgazdasági Kar 63. Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésén


A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának 63. Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésén került sor a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa által – a Mezőgazdasági Kar előterjesztésére – adományozott címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi kitüntető címek ünnepélyes átadására.


Az SZTE Szenátusa címzetes főiskolai tanári kitüntető címet adományozott Dr. Berta Attila László PhD, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal kormánytisztviselője, vármegyei állattenyésztési főfelügyelője számára, a Mezőgazdasági Kar érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért, végzett hallgatóként a Kar hírnevének öregbítéséért, a hosszú távon tervezett szakmai együttműködésért.


DSC_6538


Dr. Berta Attila László főiskolai tanulmányait Karunk jogelőd intézményében, a DATE Állattenyésztési Főiskolai Karán végezte, ahol 1995-ben szerzett agrármérnöki oklevelet. Már hallgatóként bekapcsolódott a Kar kutatási tevékenységébe, a Takarmányozástani Tanszéken. Hallgatóként részt vett a Kar egyik TEMPUS projektjében, amelynek keretében egy szemesztert ösztöndíjasként a Harper Adams Agricultural College-ban töltött Newportban, az Egyesült Királyságban. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen tanult tovább, majd annak átalakulását követően a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán szerzett okleveles agrármérnök szakképesítést 2001-ben. 2003-ban kapcsolódott be a Debreceni Egyetem doktori képzésébe, amelyet követően 2010-ben védte meg PhD-dolgozatát, „A hasznos élettartam növelésének tenyésztési lehetőségei tejelő szarvasmarha állományokban” címmel. 2011-től tagja az MTA Szegedi Területi Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Állattenyésztési és Vadgazdálkodási Munkabizottságának.


DSC_6540


Szakmai pályafutását az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-nél kezdte, mint szarvasmarha teljesítményvizsgáló. Ezt követően az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, majd a szervezeti átalakulásokat követően a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, később a Csongrád Megyei Kormányhivatal (mai nevén: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal) szarvasmarha-tenyésztésfelügyelője, állattenyésztési főfelügyelője, 2011-től megyei ENAR és KM koordinátor lett.


Munkája mellett évtizedek óta részt vesz Alma Matere oktatási, kutatási tevékenységében. TDK-dolgozatok és szakdolgozatok konzulense, külső bírálója, záróvizsga bizottsági tagja, illetve elnöke 2010 óta. Tudományos tanácskozások, konferenciák rendszeres résztvevője. Az elmúlt félévek során több tárgy oktatásába is bekapcsolódott a mezőgazdasági mérnöki alapszak esetében.


„Nagyon meglepett, amikor értesültem róla, hogy ilyen elismerést kapok, az átadási ceremónia előtt. Megtiszteltetésnek érzem, és nagyon köszönöm azoknak, akik énrám gondoltak, hogy ezzel a kitüntető címmel jutalmazzák az elmúlt két-három évtizednek a munkáját” – mondta Dr. Berta Attila László a Kar címzetes főiskolai tanára. Hozzátette: „Én itt végeztem 28 évvel ezelőtt, és bízom benne, hogy a Kar jövője felfelé ívelő pályára áll, mert az elkövetkezendőkben mind az állattenyésztés, mind az élelmiszerelőállítás nagyon fontos lesz a teljes világot tekintve, hiszen a népességnövekedés egyértelműen ezt eredményezi. Sokszor találkozom munkám során olyan mezőgazdasági mérnökökkel, akik itt végeztek. Úgy látom, hogy a való életben jól megállják a helyüket, megfelelő szakmai tudással rendelkeznek. Az az alaptudás, amit itt megszereztek, alkalmas arra, hogy ezen a pályán hosszú távon elképzeljék a jövőjüket.”


DSC_6684


Dr. Rákóczi Attila PhD, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója szintén címzetes főiskolai tanári kitüntetést vehetett át az ünnepségen.

 

Dr. Rákóczi Attila 2001-ben érettségizett a szarvasi Székely Mihály Szakközépiskolában (faipari technikus szakon). Felsőfokú tanulmányait a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, Víz-, és Környezetgazdálkodási Karán kezdte meg, 2005-ben környezetgazdálkodási agrármérnöki, 2006-ban növénytermesztő mérnöki, 2008-ban környezetvédelmi szakmérnöki, 2010-ben hulladékgazdálkodási szakértői, míg 2012-ben okleveles vidékfejlesztő agrármérnök (MSc) szakképzettségeket szerzett, a Szent István Egyetem részévé vált szarvasi campuson. Doktori (PhD) tanulmányait 2012-ben kezdte a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területe a környezettudományok, ezen belül a Közös Agrárpolitika tájvédelmi intézkedéseinek hatáselemzése volt a megyében. Doktori (PhD) dolgozatát 2016 tavaszán védte meg „A közös agrárpolitika tájvédelmi előírásainak hatásai a Békés megyei kunhalmok állapotára” címmel, summa cum laude eredménnyel, természettudományok tudományágban, környezettudományok tudományterületen. Kutatási eredményeit több hazai és nemzetközi tudományos szaklap publikálta.


DSC_6544


DSC_6545


A közéletben is aktív: a Kétegyháza és Térsége Gazdakör elnöke, a Békés Megyei Értéktár Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Albizottságának alelnöke. A Magyar Természettudományi Társulat tagja. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottságának tagja. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testület tagja. 2012-től a Szent István Egyetem Tessedik Campusán ad órákat, 2016. december 15-étől egyetemi adjunktus.


DSC_6691


2006. év elején, még egy pályázat útján gyakornokként került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Békés Megyei Kirendeltségére. 2007. év januárjától helyszíni ellenőrnek nevezték ki. 2009-től osztályvezető-helyettesi feladatokat is ellátott. 2014. augusztus 12-től a Békés Megyei MVH megbízott kirendeltségvezetője, 2015. május 19-től kinevezett kirendeltségvezetője volt. A szervezeti átalakulások következtében 2017. január 1-től a Békés Megyei Kormányhivatal, Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője. 2017. szeptember 1-től a Békés Megyei Kormányhivatal (mai nevén: Békés Vármegyei Kormányhivatal) főigazgatója.


Az elmúlt félévek során több tárgy oktatásába is bekapcsolódott a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak esetében, 2018 óta az Agrárpolitikai programok elemzése c. kurzus oktatója a SZTE Mezőgazdasági Karon.

A fentiek alapján eddigi tevékenysége, továbbá a Kar érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért, a Kar hírnevének öregbítéséért, a hosszú távon tervezett szakmai együttműködésért javasolta a Kar vezetése Dr. Rákóczi Attila számára a címzetes főiskolai tanári kitüntető cím adományozását.


Rendkívül hálás vagyok az egyetem vezetésének azért, hogy ezt a címet nekem adományozta. Bízom benne, hogy nem érdemtelenül, hanem az elmúlt évek közös munkáját mérlegelve kaphattam meg. A hála és a köszönet szavaival tudok csak megnyilvánulni, hozzátéve, hogy ez egy felelősség is a számomra. A munka itt kezdődik, igyekszem ezt a címet méltón viselni, a munkát a hallgatók beiskolázásában, oktatásában és képzésében tovább folytatni. 2018/2019-ben kaptam felkérést arra, hogy kurzust vigyek a Mezőgazdasági Karon, a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szakon. Nagyon szívesen jövök mindig Hódmezővásárhelyre, és azt tapasztaltam az évek folyamán, minden felkérésnek eleget téve, akár az oktatáson kívül is, például az államvizsgáztatásban, vagy a Tudományos Diákköri Konferenciában, hogy nagyon felkészültek a hallgatók, értelmesek, okosak, nagyon jó velük együtt dolgozni, együtt gondolkodni. Az én oktatói attitűdöm is az, hogy együtt kell a hallgatókkal dolgozni, együtt kell velük gondolkodni és megpróbálni őket az élet irányába vinni” – mondta Dr. Rákóczi Attila, címzetes főiskolai tanár.


Címzetes főiskolai docensi kitüntetést vehet át a 63. Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésen Aszalai Ernő, nyugalmazott kertészmérnök, vásárhelyi gyógynövénytermesztő.


DSC_6547


Aszalai Ernő Hódmezővásárhelyen született, középfokú tanulmányait a helyi Bethlen Gábor Gimnáziumban végezte, majd a Kecskeméti Kertészeti Főiskolán szerzett kertészmérnöki oklevelet 1968-ban. Gimnáziumi tanulmányai alatt kezdett el dolgozni a Csongrád Megyei Kertészeti Vállalatnál (Hódmezővásárhely), ahol dísznövénytermesztő és kertépítő képesítést is szerzett. Itt ismerkedett meg a gyógynövények termesztésével és sokrétű felhasználási lehetőségükkel.

1970-től Kiskőrösön, a Kiskőrösi Mezőgazdasági Szakszövetkezetek Területi Szövetségénél helyezkedett el, mint szőlész szaktanácsadó. Az 1970-es évek közepétől saját, hódmezővásárhelyi területein kezdett gyógy-és fűszernövénytermesztésbe, amelynek keretében a termesztés mellett az egyes fajok allelopatikus képességének vizsgálatával, valamint repellenes hatásvizsgálatával is foglalkozott.

1980-tól hivatalosan is biotermesztést folytat, amelynek tapasztalatairól azóta tart előadásokat, bemutatókat nemcsak Hódmezővásárhelyen, hanem szerte az országban. Ennek keretében került szakmai kapcsolatba az akkori DATE Állattenyésztési Karával (Hódmezővásárhely), Karunk jogelőd intézményével, ahol az 1980-as évek végétől tartott előadásokat, gyakorlatokat, továbbá több TDK dolgozat konzultációjában is részt vett. 2001-től a Karon szervezett biogazda tanfolyam szakmai vezetője. 2005-től elsősorban az ökogazdálkodással kapcsolatos kurzusok tartásába kapcsolódott be Karunkon. A Kar több pályázatában is külső szakértőként, vagy előadóként vett részt.


DSC_6549_


Részt vett a Dél-alföldi Biokultúra Egyesület létrehozásában, az egyesület hódmezővásárhelyi csoportjának éveken át vezetője is volt. 2004-től bekapcsolódott a hódmezővásárhelyi Konrad Lorenz Környezet-és Állatvédő Egyesület természetvédelemmel és gyógynövénytermesztéssel kapcsolatos tevékenységébe.

A fentiek alapján eddigi tevékenysége, továbbá a Kar érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért, a hódmezővásárhelyi biokultúra, azon belül kiemelten a gyógy-és aromás növények termesztése és fölhasználása terén tanúsított kivételes tevékenysége elismeréseként javasolta számára a Mezőgazdasági Kar a címzetes főiskolai docensi kitüntető cím adományozását.


„Végtelenül nagy szeretettel és köszönettel fogadom ezt a kitüntetést. Horatiustól vettem az ars poeticámat: Szolgálok hát, mint a köszörűkő, amely az acélnak jó élt ád, pedig önmaga már metszeni tompa. Nem szándékozom leülni és várni az elmúlást, így bőven túl a hetvenen is nagyon szívesen dolgozom és fogok is dolgozni, amíg az Isten hagy engem. Negyedszázados kapcsolatom van a Mezőgazdasági Karral és én azt látom, hogy rugalmasan állnak minden újító dologhoz. Megkerestek engem is, amikor behoztam Vásárhelyre a biogazdálkodást. Mi szerveztük itt Dr. Csányi Józseffel (a Főigazgatói Hivatal, Továbbképzési Osztályának volt vezetője – a szerk.), aki egyébként nekem középiskolában a kollégista társam volt, az első biogazda tanfolyamot, ahová az ország minden részéből jöttek. Ez azt hiszem, mindent elmond a Karról, hogy mennyire rugalmasan állt hozzá a dolgokhoz. Ha az itt végzett hallgatók jó szándékkal és akarattal közelednek az általuk választott, szeretett szakma felé, akkor ezzel a munícióval, amit itt kaptak, maximálisan meg tudják állni a helyüket” – fogalmazott Aszalai Ernő.


DSC_6695


A címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi kitüntető címek átadásán készül fényépek ITT letölthetők.