A_novenyterm_es_all_borito

A növénytermesztés és állattartás szimbiózisával a fönntartható mezőgazdasági termelésért


 

A francia nemzeti mezőgazdasági és agrár-környezetgazdálkodási kutatóintézet (INRAE) és a - neve ellenére teljes egészében francia - fejlesztési célú mezőgazdasági kutatások nemzetközi központja (CIRAD[1]) szinte az összes tengerentúli francia területen működtet kutatási infrastruktúrát, ami igaz a Kis-Antillákon található Guadeloupe-ra is. Mindkettőről elmondható, hogy - egymással nagyon szorosan együttműködve - a trópusi égöv alatti, sajátos társadalmi és gazdasági föltételrendszerrel jellemezhető területek mezőgazdaságának hosszú távú fönntarthatóságát támogató kutatásra és az ezzel összefüggő génmegőrzésre fókuszálnak. Tevékenységük egyik fő témája a sokféle növényfaj együttes termesztésével jellemezhető, az állattenyésztéssel is összekapcsolt termelési rendszerek agro-ökológiai kutatása, amihez szervesen kapcsolódik a trópusi haszonnövény-fajok génmegőrzése és genetikai sokféleségének vizsgálata.


 

Életnagyságú modellel a kistermelők versenyképességének növeléséért


Az INRAE által beállított kísérleti, vegyes termelési rendszert modellező mikro-gazdaság egy hektáron terül el, létesítésekor azt a hipotézist követték a kutatók, hogy minél jobban integráljuk az állattenyésztést a termelésbe, a rendszer maga annál fönntarthatóbb lesz, noha egyértelmű, hogy működése mindig függ az őt befogadó pedo-klimatikus föltételrendszertől. A kialakítás során igyekeztek a helyi, jellemzően kisméretű gazdaságokat[2] modellezni és kialakítani egy olyan, a gazdaságon belüli „anyag-körforgalmat”, aminek alapja a helyben termelt takarmány, az erre alapozott állattenyésztés, az innen kikerülő trágyával támogatott növénytermesztés - aminek természetesen része a már említett takarmánynövény-termesztés. A vetésszerkezet kialakításakor tudatosan igyekeztek olyan növénykultúrákat is termesztésbe vonni, amikben olyan molekulák is termelődnek, amik állattélettani és/vagy állategészségügyi szempontból kifejezetten hasznosak, így csökkenthető az állatgyógyászati készítmények használata.


A_novenyterm_es_all_1

1. kép A cukornád agrotechnikai szempontból sokkal érdekesebb és értékesebb növény, mint azt gondolnánk


A kutatók arra törekednek, hogy a legszorosabb kapcsolatban legyenek a termelőkkel, akik nem csak készek kipróbálni az általuk javasolt eljárásokat, hanem érdemi visszajelzést is adnak a tapasztalataikról. Mivel a kísérleti terület kisebb, mint az átlagos helyi kisgazdaság mérete, bizonyos kompromisszumokra szükség van, így például dönteni kell, a megtermelt növényi biomasszából mekkora hányadból legyen (lehet) takarmány és mi menjen (mehet) a komposztba. A cél ezzel együtt minél több agrotechnikai eljárás kidolgozása és ezek ajánlása a termelőknek, akik egyfajta, nagyon sok fotóval illusztrált „katalógusból” választhatják ki azokat, amiket ki szeretnének próbálni. A kutatóknak arra mindenképpen figyelniük kell, hogy a Guadeloupe-ot jelentő fő sziget mérete nincs 1600 négyzetkilométer, mégis két, egészen eltérő domborzati és csapadékviszonyokkal rendelkező részre oszlik: a keleti oldalon található, legföljebb dombvidékkel tarkított Grande Terre-n az éves csapadék mennyisége nem haladja meg az 1500 mm-t, addig a nyugati, a Soufrière vulkán környezetében közel 1500 méteres tengerszint fölötti magasságig hatoló Basse Terre-n 3-5 ezer mm közötti eső esik évente.


A_novenyterm_es_all_2

2. kép Guadeloupe-on a második legfontosabb kultúra a banán, ám a legtöbb gazdálkodó a növényegészségügyi problémák miatt csak egy ciklus (9 hónap) erejéig tarthatja ugyanazon a helyen, ami jelentősen növeli a termelési költségeket

 

A kísérlet sikerét alapvetően a gazdálkodói közösség tudás iráni igényére alapozzák, a legfontosabb szereplők ebben az újdonságokra leginkább nyitott gazdák, akik képesek lesznek továbbadni a jó gyakorlati elemeket a többieknek. Ezt sokkal célravezetőbbnek tartják, mint az esetenként 50-100 termelőnek szervezett előadásokat, bemutatókat, ugyanis a gazdák sokkal inkább hallgatnak egymásra, mint a kutatókra. nem véletlen az sem, hogy a Basse Terre-n élő gazdálkodókat vonták be a programba, ugyanis az itteniek sokkal inkább nyitottak az agroökológiai eljárásokra, mint a sziget keleti, szárazabb részén élők. A kiválasztott gazdákra úgy tekintenek, mint „hídfőállásokra”, akik rendszerint vezető tisztségviselők is valamelyik szakmai vagy érdekképviseleti szervezetben, és így nem csak garantáltan továbbadják az információkat, de hallgatnak is rájuk a többiek - azaz sikeres az innováció-transzfer.


A_novenyterm_es_all_3

3. kép A gyökérkártevők mellett banánkultúra másik nagy „átka”, a banán fekete cerkosporiózisát okozó Mycosphaerella fijiensis gomba

 

Az egyhektáros terület felén cukornádat, negyedén zöldséget, negyedén pedig gyümölcsöt termelnek, ezekhez kapcsolódik az állattartás (szarvasmarha és baromfi). A cukornád meghatározó jellege nem véletlen, hiszen a sziget mezőgazdaságának gerincét adó, 12 ezer hektáron termesztett kultúráról van szó, amire nagyon komoly, az ágazat bevételeinek döntő részét adó rumgyártás épül. Nagyon fontos, hogy - még - jár utána KAP-támogatás, azaz a gazdálkodók szemében egyfajta „biztonsági” termék, amiből akkor is van bevétele, ha valami miatt az adott évben nem lenne sikeres a termesztése. Agronómiai szempontból csak a gyomirtása problémás (ugyanis mára gyakorlatilag minden, korábban engedélyezett hatóanyagot kivontak a forgalomból), egyébként viszont rendkívül jó tulajdonságai vannak. Az egyik legfontosabb, hogy gyakorlatilag semmilyen rovarkártevője nincs, így - mivel adott parcellán öt évig tartható folyamatosan termelésben - használatával mindenféle kártevő fertőzési lánca megtörhető.


A_novenyterm_es_all_4

4. kép A banán köztesnövényeként sokfelé termesztett helyi paprika, a "piment vegetarien" termése - az illata olyan, mintha hihetetlenül erős lenne, a valóságban azonban csak gyöngén csíp


A kutatók szemében kiváló talajszerkezet-regeneráló növény, ugyanis a leglepusztultabb talajokat is képes regenerálni, szerves anyagban dúsítani, ezért úgy vélik, ha a KAP-támogatások esetleg meg is szűnnének, az agronómiai előnyök miatt a gazdálkodók továbbra is a vetésforgóban tartanák. A vegyszer nélküli gyomirtásra pedig már vannak ígéretes megoldások, ezek fejlesztésében a cukornádtermesztési alkalmazott kutatóintézet (CTCS[3]) a meghatározó szereplő, munkájának köszönhetően mind több termelő tudja sikeresen termeszteni a cukornádat vegyszeres gyomirtás nélkül is. A cukornád azért (is) marad öt évig a vetésforgóban, mert az új fajták ennyi ideig termeszthetők gazdaságosan (míg a „régi” fajtákat akár 15-20 évig is helyben tartották).


A_novenyterm_es_all_5

5. kép Ebben a komposztálóban az aprított gyomokból és kevés trágyából giliszták készítik a kiváló minőségű "anyagot"

 

A cukornád mellett a másik legjelentősebb kultúra a banán, ahol nem csak a „desszertbanán”, hanem a főzőbanán (banane plantain) is jelentős termőterületet foglal el. Igen gyorsan termőre forduló kultúráról van szó, ami így a telepítést követően rövid időn belül már bevételt is ad. A banántermesztésben hatalmas problémát jelentenek a talajlakó kértevők, elsősorban a nematódák és a banángyökérfúró (Cosmopolites sordidus). A kultúra másik nagy „átka”, a banán fekete cerkosporiózisát okozó Mycosphaerella fijiensis gomba elleni küzdelemben az egyik ígéretes - és környezetbarát - eljárás a hektáronkénti tőszám változatlanul hagyása mellett a növények térbeli elrendezésének megváltoztatása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy növelik a sorok közötti, viszont csökkentik a sorban lévő tövek közötti távolságot. Ezzel elérhető a sorköz művelése és más haszonnövényekkel történő hasznosítása, egyben megakadályozható az asszimilációs felület pusztulását okozó gomba sorok közötti átvitele. Azaz ha föl is lép a fertőzés, a termelő csak egy-egy sort veszít el, de nem az egész parcellát.

 

A trópusi klíma alatt a banántermesztésben is nagyon komoly probléma a gyomirtás, de lehet a gyomokra úgy tekinteni, mint hasznot hozó faktorokra. Ezt úgy érik el, hogy a sorközöket rendszeresen kaszálják, az így keletkező biomasszát egy-két hónap alatt komposztálják, majd az így kapott, jó minőségű szervesanyagot a banánültetvényben tápanyag-utánpótlásra használják.

 

Más elvet követnek az édesburgonya esetében, itt szinte inden gyomot eltávolítanak, ám következetesen meghagyják a pillangósokat, amivel nem csak nitrogénhez juttatják a haszonnövényt, hanem élőhelyet biztosítanak számos, a növényvédelem szempontjából hasznos hiperparazitának. Érdekes gyakorlati fogás az édesburgonya és az uborka együttes termesztése, ahol azt használják ki, hogy az uborka tenyészideje egy-másfél hónap, míg az édesburgonyáé 3-3,5 hónap. A sokkal gyorsabban növekvő uborka nem csak takarja a parcellát és így csökkenti a gyomok előfordulását, de gyorsan bevételt is ad, miközben nem jelent konkurenciát az édesburgonyának.

 

A_novenyterm_es_all_6

6. kép Az édesburgonyánál a pillangós gyomokat meghagyják, hogy ezzel is javítsák a parcella N-mérlegét


Kimondottan a helyi gazdák kérésére állították be azt a tojótyúk-állományt, aminek takarmányszükségletét a gazdaságon belül termelik meg biológiai termesztésben, ahogy szintúgy a termelőket segítik azzal, hogy bevezetik őket a trópusokon szinte sehol nem alkalmazott szilázskészítés „rejtelmeibe”. Az általuk kidolgozott eljárásban az eladhatatlan édesburgonya-tételeket aprítják, a szigeten bőségesen rendelkezésre álló melasszal vegyítik, majd tejsavas erjesztéssel kezelik, mégpedig akkora műanyag zsákokat használva, amik mérete illeszkedik a gazdaságban tartott állatok napi takarmányszükségletéhez. A terveik között szerepel egy jamsz-hüvelyes parcella beállítása is, az innen letermelt növényanyag egy része is baromfitakarmányként fog hasznosulni.


A_novenyterm_es_all_7

7. kép Az uborka és az édesburgonya kiválóan termeszthető együtt


Az állattenyésztésből kikerülő trágya esetében külön kezelik a baromfi- és a szarvasmarha-trágyát. Az előbbit a rövid tenyészidejű zöldségkultúrákban (ideértve az olyan gumósakat is, mint a jamsz), míg az utóbbit, amit egyelőre két legeltetett marha „biztosít”, inkább talajszerkezet-javításra használják. A trágyát a komposztkészítésben is használják, 40%-os arányban keverik a növényi aprítékkal, így 3-3,5 hónap alatt kellően összeérett komposztot kapnak. Ha a folyamathoz gilisztákat is használnak, akkor kevesebb szervestrágya is elegendő, az előállításhoz szükséges idő rövidebb, a minőség pedig mind a biológiai aktivitás, mind az NPK-mérleg szempontjából jobb. Nem meglepő tehát, ezt a komposzt-típust elsősorban a komolyabb és gyors bevételt adó zöldségkultúrák esetében használják, mint pl. a jamsz, a paradicsom vagy a paprika.


Dr. Somogyi Norbert, főiskolai docens
[1] A CIRAD a valamikori francia gyarmati melegégövi mezőgazdasági kutatóintézetek fúziójával és átalakulásával jött létre, így nem meglepő, hogy kutatómunkája során ma is elsősorban a trópusi és szubtrópusi területeken aktív.

[2] Guadeloupe-on az átlagos birtokméret 5 hektár

[3] Centre technique de la canne à sucre, https://www.ctcs-gp.fr/