DSC_4952

DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉG A MEZŐGAZDASÁGI KARON

A mezőgazdaság érték és lehetőség Magyarországon, s ezen belül a Dél-Alföldön. Ez a gondolat a hallgatókat köszöntő ünnepi beszédek egyikéből sem hiányzott.

54. Diplomaátadó Nyilvános Tanácsülésen vehették át friss diplomájukat a mezőgazdasági és vadgazda mérnökök Hódmezővásárhelyen a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán. Másoddiplomásként ugyancsak mérnöki oklevelet kaptak a mezőgazdasági értékbecslő szakon végzett hallgatók.


Szép évkezdet az intézmény életében, hiszen a 2016-os esztendőben a hódmezővásárhelyi Magyar Királyi Földműves Iskola megalapításának 120. évfordulóját ünnepeljük. Dr. Horváth József, a Kar dékánja köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Gregus Máté Szakképző Iskola és a Mezőgazdasági Kar egyaránt ebből a régmúltból nőtte ki magát. Kiemelte a jelen oktatásának fő törekvését: a versenyképes szaktudás fontosságát, mely a piacképes diploma megszerzésének feltétele. Az intézmény új kínálata a mezőgazdasági mérnök szakon a 2015/16-os tanévtől bevezetett angol nyelvű képzés, melyre elsősorban külföldi hallgatók jelentkezését várjuk.


A hallgatók nyelvvizsga birtokában évek óta növekvő arányban, idén már 70%-ban kapták kézhez diplomájukat. A többi sikeresen záróvizsgázott hallgató is átvehette az erről szóló tanúsítványt.

A továbbiakban az 50 évvel ezelőtt végzettek vehették át jubileumi oklevelüket. A dékáni köszöntőben elhangzott, hogy a mezőgazdaság magas színvonalát köszönhetjük az alma mater egykori hallgatóinak, akik a közelmúlt mezőgazdaságának alakítói is voltak.

Prof. Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese gyermekkorát meghatározó személyes visszaemlékezésével köszöntötte az ünnepelteket. Nagy tisztelettel szólt a mezőgazdasági munkáról, amelynek szépségét és nehézségét kisgyermekként megtapasztalhatta édesapja oldalán.


A rektorhelyettes meglátása szerint a sikerhez vezető úthoz a felkészültség és a lehetőségek felismerése és kiaknázása mindenképpen szükséges. Hallgatókhoz szóló tanácsa pedig így hangzott: „Tegyék magasra a lécet, s próbálják azt átugrani.”

Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere az őseinktől kapott földet, a gazdálkodás hagyományát a legnagyobb kincsnek nevezte, amire nagyon kell vigyázni az örökösöknek. A friss diplomásokhoz szólva kiemelte, hogy az 50 évvel ezelőtt végzett szakembereknek is nagymértékben köszönhető, hogy Hódmezővásárhelyre, mint a Dél-Alföld agrárcentrumára tekinthetünk ma már. A város nevében sikereket, boldogságot kívánt az ünnepelteknek.

Baranyi Anita végzős hallgató köszönetet mondott a hallgatók nevében tanáraiknak, akik korszerű elméleti képzést és egyben gyakorlati útmutatót igyekeztek a hallgatóknak nyújtani.

Az ünnepség további részében kitüntetések átadására került sor.


Szűcsné dr. Péter Judit Professzor Emerita több évtizedes kiemelkedő oktatási-kutatási munkásságának elismeréséül Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapott Balog Zoltán emberi erőforrás minisztertől, amelyet az ünnepi Kari Tanács ülésen vehetett át.

Németh Dzsenifer az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 2. helyezéséért, aktív kutatómunkájáért, kiváló tanulmányi eredményéért, a hallgatói közösségi életben vállalt tevékenységéért a legmagasabb hallgatói kitüntetésben, Discipuli Pro Universitate díjban részesült. A kitüntetést a SZTE Szenátusának határozata alapján Prof. Dr. Szabó Gábor rektor úr adományozta és Prof. Dr. Kemény Lajos rektorhelyettes úr adta át.

A Bonafarm Zrt. Karunk hallgatói számára 300.000 Ft összegű ösztöndíjat hirdetett meg a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező és a mezőgazdaság iránt elkötelezett mérnökjelöltek támogatására. Első alkalommal Rusz Miklós mezőgazdasági mérnöki szakos hallgató nyerte el a támogatást, amelyet Ádám János vezérigazgató úr és Menner Mariann HR vezető adott át ünnepélyes keretek között.


Dr. Gáspár Lajosné az SZTE Tangazdaság Kft. ügyvezetője 2015 őszén nyugállományba vonult. Ebből az alkalomból köszöntöttük, megköszönve Neki az elmúlt közel tíz évben végzett munkáját, a hallgatók gyakorlati oktatásának megvalósításában betöltött szerepét.

Az ünnepi perceket követően a végzett évfolyam képviselője szalag felkötésével tisztelgett az ALMA MATER előtt.

Az ünnepség zárásaként a friss diplomások kalapjuk feldobásával ünnepelték meg oklevelük megszerzését.