Facebook_Ad_copy_17

A maximális támogatási összeget nyerte el a Nemzeti Tehetség Program keretében az SZTE Mezőgazdasági Kar Tudományos Diákköri Tanácsa

A SZTE Mezőgazdasági Kara 3.410.000 Ft-ot nyert a Nemzeti Tehetség Program keretében „A Tudományos Diákköri műhelymunka, a hozzá kapcsolódó kutatások és rendezvények támogatása” című pályázatára.


Az elnyert összeget a hallgatóink tudományos munkájának támogatására és a kiemelkedő tehetségek felkarolására használjuk fel.


A megvalósítási időszak 2022. július 1-től 2023. június 30-ig tart.


Mindeddig 10 pályázatot nyújtottunk be a Tudományos Diákköri munka támogatására, melyek bírálata során a szakmai értékelő tartalmi értékelése és az elért pontszám figyelembevételével állapítják meg a (jellemzően némileg csökkentett) támogatási összeget. Idén a csökkentés összesen 620 Ft volt, vagyis a pályázatunk szakmai tartalma magas pontszámot érdemelt a bírálóktól.


A pályázat elsődleges célja a hallgatók tudományos kutatómunkájának támogatása és a kari Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése, de ezen kívül számos programmal és kiegészítő kurzussal készülünk hallgatóinknak.


A tehetséggondozás összetett folyamat, melyben külön hangsúlyt fektetünk a digitális kompetenciák fejlesztésére. Rendezvényeinken, szakmai beszélgetéseken keresztül, továbbá konferencia részvételekkel, tudományos publikációk megjelentetésével sajátíthatják el a tehetséges hallgatók az információszerzés, a kommunikáció és a problémamegoldás legújabb módszereit.


A TDT Műhely egyik legfontosabb feladata az oktatáson túlmutató komplex tehetséggondozás. Ezért munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a középiskolás diákokra. Az agrárium iránt érdeklődők számára külön szakmai látogatásokat és kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk. Ezek között szerepel interaktív laboratóriumi bemutató, melynek során működés közben nézhetik meg a diákok a legmodernebb, 2021 őszén átadott eszközparkot, de a vállalkozóbb kedvűek ellátogathatnak a Mezőgazdasági Kar lőterére is. Célunk a középiskolások anyagi segítése is, így számukra olyan online kurzusokat tartunk, ahol ismertetjük az aktuális lehetőségeket és segítjük őket ezen pályázatok megírásában. Lehetőséget biztosítunk, hogy kipróbálják magukat a tudományos kutatómunkában, így számukra külön szekciót szervezünk a Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján.


Az idei NTP pályázati kiírás fő irányvonala a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program összeállítása volt, így mi is ehhez igazítottuk a pályázati programunkat.


A Mezőgazdasági Kar 2019 óta biztosít lehetőséget a középiskolások számára, hogy megmérettessék magukat a TDK-n. Ez idő alatt közel 30 középiskolás versenyzőnk volt. Az egyetemisták közül pedig évente legalább 15 hallgatónk nevez be a TDK-ra.


Tehetséggondozó programjaink során a fókuszt a modern agráriumra helyezzük és tapasztalataink szerint ez működik is, hiszen évről évre emelkedik a felvett hallgatóink száma.


Komplex tehetséggondozásban gondolkodunk - már a középiskolától kezdve –, a digitális kompetencia fejlesztését célozzuk meg, gyakorlatorientált agrárspecifikus környezetben. Rendkívül fontos a hallgatók és középiskolások infokommunikációs képzése, amely az információszerzéstől a hiteles szakmai kommunikáción keresztül a problémamegoldási módszerekig bezárólag sok területet ölel fel. Ezeket a képzéseket és mentorálási feladatokat helyezzük agrárkörnyezetbe és foglalkozunk a legfontosabb mezőgazdaságot éríntő problémákkal.


Két szakmai attitűd kibontakozását segítő kurzus keretében kutatásmódszertani alapokat és a különböző kutatási területekhez kapcsolódó kísérlettervezési módszereket sajátíthatnak el a hallgatók. A kurzusok módszertani felépítése az infokommunikációs technológiához való hozzáférési útvonalakat és azok szakmailag helytálló használatát helyezi előtérbe. Ezekre a kurzusokra a hallgatók szabadon jelentkezhetnek, valamint igyekszünk kihasználni az egyetem szerteágazó lehetőségeit, így az egyes előadások online zajlanak és minden esetben visszanézhetők, hogy a hallgatók ne legyenek sem időhöz sem térhez kötve.


Hallgatóink nagy része már a növénytermesztés és állattenyésztés világában tevékenykedik vagy ebben fog dolgozni, ahol a legmodernebb agrártechnológiát használhatja majd, így az oktatásunkat is folyamatosan ehhez igazítjuk, és úgy fejlesztjük, ahogy változik az agrárkörnyezet. Nemcsak a padok mögött, hanem a gyakorlatban is szembesítjük a hallgatóinkat a mezőgazdaság kihívásaival - például a globális klímaváltozással, a fentarthatóság kérdéseivel - és a kutatásokon keresztül megtapasztalhatják, hogy a megoldásokig vezető út mennyire összetett és nehéz. Ebben a komplex tehetséggondozásban nyújt segítséget a következő megvalósítási időszakban a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert pályázati forrás az SZTE Mezőgazdasági Kara számára.


A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-22-0030emet_logo_szines-3
emmi_color

ntp_logo_color